TÁMOP- projekt

USZT_logo_P368

 „TUDÁS, KÖZÖSSÉG, JÖVŐ” – a szakkollégiumi tehetséggondozás megújítása uniós társfinanszírozású felsőoktatási projekt segítségével

A Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium 2012-ben európai uniós pályázati támogatást nyert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívásán „TUDÁS, KÖZÖSSÉG, JÖVŐ” címmel, TÁMOP 4.1.1.D-12/1/KMR-2012-0001 kódszámmal. A közel 150 millió Ft összköltségű fejlesztés célja olyan szellemi és spirituális központ megteremtése és működtetése, amely hozzájárul a hátrányos helyzetű, roma hallgatók szakmai fejlődéséhez, értelmiségi attitűdjük kialakulásához. Az öt tanulmányi félévet lefedő, 2015 tavaszán záruló projekt eredményeképpen megerősödhet a szakkollégiumi tehetséggondozó tevékenység, amelynek két fontos pillére az egyéni kibontakozást és a csapatmunkát egyaránt ösztönző, a jezsuita szellemiségre építő, befogadó közösség, valamint a szakmai előrehaladást és készségfejlesztést támogató tanulmányi rendszer.

A projekt specifikus célkitűzései az alábbiak:

–      Szakkollégiumi tanulmányi rendszer fejlesztése és működtetése, amely az alapkészségek fejlesztését, a kettős cigány-magyar identitás erősítését, a közéleti ismeretek fejlesztését és a szakmai előrehaladást együttesen támogatja;

–      A szakkollégiumi tehetséggondozás követelményeinek magas színvonalú teljesítését ösztönző felvételi, tagsági és ösztöndíj-rendszer alkalmazása;

–      A személyes szakmai fejlődést és közösségi feladatvállalást egyaránt szem előtt tartó, egyéni fejlesztési tervekre alapozó, a hallgatók munkaerő-piaci integrációját és karrierépítését hosszú távú célként kezelő mentorálás és tanulmányi vezetés kialakítása;

–      Szakmai együttműködések kialakítása felsőoktatási társintézményekkel és civil szervezetekkel, hálózatosodás elősegítése alumni-rendszer működtetésével, nemzetközi jó gyakorlatok átvétele a fejlesztés színvonalának javítása végett, valamint a szakmai eredmények széles körű disszeminációja.

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

uszt