III. Tanulmányi hétvége

A félév harmadik tanulmányi hétvégéjét április 17-én péntek este Farkas Zsolt, a Khamoro Budapest Band vezetője nyitotta meg. A Cigány zene és kultúra készségfejlesztő foglalkozás keretében a hallgatók a tisztelet témakörét járték körbe. Mit is jelent ez a szó? Kinek hogy adjuk meg a tiszteletet? Mit jelent a tiszteletadás egy hagyományőrző cigány családban? A beszélgetés után természetesen zenélésre is sor került, Farkas Zsolt és Frigur Róbert Boby előadásában eredeti autentikus magyar cigánydalok, valamint Erdélyből és Oroszországból származó virtuóz feldolgozások hangoztak el.

A kötetlenebb este után szombaton folytatódott tovább a szakmai munka a kurzusvezetők irányításával.

Délelőtti kurzusok

Kállai Ernő az Ütközések című film kapcsán beszélgetett a hallgatókkal az előítéletről a Közösségi lét dilemmái kurzus keretében.
Jogi alapismeretek órán a polgári jogi jogviszonyokról volt szó. A diákok a munkaviszony, a bérleti szerződés, az ingatlan adásvétel, a család- és öröklési jog témáit beszélték át.
Dr. Rövid Márton az Európai Unió történeti előzményeinek és főbb intézményeinek bemutatása után a hallgatókkal az európai szolidaritás és demokrácia mibenlétét és határait vitatta meg.
Antal István, szakkollégiumunk rektora az Érdekérvényesítés kurzus ezen alkalmán a lobbitevékenység magyarországi és uniós környezetéről, beágyazottságáról beszélt.
Közgazdaságtanon a diákok a hitelek különböző fajtáival, a hozzájuk kapcsolódó fogalmakkal (EBKM, THM), valamint számolásaikkal ismerkedhettek meg.

Délutáni kurzusok

Kállai András Etnicizáló roma reprezentáció óráján a szakkollégisták három dokumentumfilm-részlet megtekintése után a kortárs roma képzőművészet kialakulásáról, formáiról és lehetőségeiről beszélgetettek.
Choli Daróczi József a cigányság hiedelemvilágáról, hagyományairól, a sorsfordulókhoz kapcsolódó szokásokról beszélt a Cigány irodalom és nyelv kurzust felvettekkel.
Társadalomtudományi ismereteken a hallgatók a kisebbségi jogok kérdéskörét tárgyalták meg; megismerkedtek a kisebbségi autonómia jogi és intézményi környezetével.
Milus Marianna beszédtanár Retorika óráján a helyes artikulációt és a megfelelő hangsúlyozást segítő gyakorlatokon túl a nonverbális tényezők fontosságáról és tudatos használatáról, valamint a tárgyalásról (hitelesség, személyi feltételek, külső tényezők, asszertivitás) volt szó.