DSC01168

Rólunk

Célunk, hogy a hozzánk járó cigány/roma hallgatók szakmailag felkészült, felelős és példamutató életvezetésre kész, társadalmi felelősségvállalásban élenjáró, keresztény értékrenddel bíró értelmiséggé formálódjanak.  Az ország többi roma szakkollégiumával együtt hisszük, hogy az intézményeinkben együtt lakó és tanuló közösség sikeres együttélési modellként példát mutathat társadalmunkban, ezért programunkba olyan nem roma fiatalokat is várunk, akik hasonlóan hátrányos helyzetből érkeznek, és tiszteletet tanúsítanak a cigányság értékei iránt.

Szakmai programunk keretében lelkiségi, romológiai, közismereti képzéseket nyújtunk diákjaink számára. A kurzusokon kívül nyelvtanfolyamokkal, tréningekkel, közösségi vitaestekkel és kulturális programokkal segítjük a diákokat abban, hogy minél szélesebb körű ismeretek és az életben való sikeres helytálláshoz szükséges kompetenciák birtokában, kritikai gondolkodással és egészséges roma-magyar identitástudattal léphessenek majd ki a munkaerőpiacra.

Az egyéni és szakmai fejlesztésen túl fontosnak érezzük, hogy diákjaink a közösségük aktív, ”másokért élő” tagjai legyenek. Ösztöndíjrendszerünkben így kiemelt helyet foglalnak el azok a feladatok, amelyeket akár a szűkebb, kollégiumi közösségükért, akár a tágabb környezetükért vállalnak a fiatalok.

Munkatársaink

Hiba György SJ: rektor 
Hofher József SJ: kollégiumi lelkész
Tran Van Ngu SJ: kollégiumi segédlelkész
D. Nagy Márton: operatív vezető
Oláh Zsolt: szakmai vezető
Bayer Kinga: tanulmányi programszervező koordinátor
Szász Eszter: szakkollégiumi titkár
Szücsné Kocsi Tímea: pénzügyi asszisztens
Preininger Kálmán: gondnok

Tanulmányi rendszerünk

A hallgatók felsőoktatási, idegen nyelvtanulással, informatikai ismeretszerzéssel összefüggő tevékenységei, valamint az egyéb, szakkollégiumhoz köthető személyes tehetséggondozással kapcsolatos elfoglaltságai megterhelik a szakkollégistákat a hétköznapok folyamán. Ezért a szakkollégium a tanulmányi tevékenységét havonta egy tanulmányi hétvégén, tömbösítve tartja. A tanulmányi hétvége folyamán a három modulba tartozó kötelező és kötelezően választható kurzusok kerülnek meghirdetésre, melyeket a hallgatók a hétvége folyamán hallgathatnak meg, vehetnek részt rajta. Egy szemeszterben 4 tanulmányi hétvége áll rendelkezésre. Egy tanulmányi hétvége alkalmával kurzusonként 3 egyetemi órának megfelelő előadáson vehetnek részt a hallgatók.


A szakkollégium képzési rendszere két egységből tevődik össze:

  1. Junior szakkollégisták:

A szakkollégista hallgatók tagságuk első két évében a képzési rendszer kötelező képzési elemein, tehát kötelező kurzusokon és készségfejlesztő képzéseken vesznek részt. A kurzusok elvégzése minden hallgató számára kötelező. A kötelező képzési elemek elvégzése után, várhatóan a junior képzés negyedik félévében a „junior dolgozat” sikeres elkészítése zárja a képzési egységet. 

A kötelező kurzusok és készségfejlesztő foglalkozások meghatározásának elsődleges szempontja, hogy a szakkollégium célkitűzésének megvalósítását minél hatékonyabban segítsük. A kötelező kurzusok 3 alapvető ismeretkörre épülnek:a cigány-magyar identitást segítő, a spirituális jellegű, valamint a közismereti tudást gyarapító kurzusok. A készségfejlesztő foglalkozások az egyes kurzusokhoz bizonyos szinten kapcsolódnak. 

Magyarországi roma közösségek társadalmi helyzete

“Én egy olyan közösségből jöttem, ahol a cigány hagyományok közül csak a zene az, ami kimagaslóan jelen van az életünkben. Ez a kurzus viszont a cigányság más-más oldalát ismertette meg velem, mellyel a roma identitásom is jelentősen megerősödött.”

Magyarországi roma kultúra

“Az tetszett a kurzusban, hogy interaktív volt, és hogy egy-egy téma kapcsán mindenki kifejthette a saját véleményét.”

Vallásismeret

"Sokat adott, hogy megismerkedhettem a keresztény hit alapjaival és megtanulhattam a Szentírással elmélkedni."

Jogi és közgazdasági ismeretek

“Számomra leginkább a tanár személye volt vonzó a kurzuson, mert ő maga is bíróként tevékenykedik, így hitelesen tudott a jog minden területéről beszélni. imádtam ezeket az órákat.”

Kommunikáció

“Számomra azért volt hasznos a szakkollégium által szervezett Kommunikáció kurzus, mert egy nagyon határozott, de mégis kedves ember adta át a tudását. Sokat tanultam tőle, úgy gondolom, azóta javult a fellépésem és a metakommunikációm.”

Önismeret

“Mindig úgy tudtam eljönni a kurzusról, hogy valamennyivel közelebb kerültem magamhoz, és tisztábban láttam, mik a céljaim, ki is vagyok én igazán.”

Pénzügyi tudatosság

"Tudatosabban állok pénzügyeimhez és így nem folyik ki a pénz a kezeim közül."

Kutatás-módszertan

“A Kutatásmódszertan kurzuson nagyon hasznos tudásra tettünk szert, amely szakdolgozatkészítés vagy akár egyéb kutatás során igen értékes és jól hasznosítható.”


  1. Junior képzést elvégzett szakkollégisták: 

A junior képzést már sikeresen elvégzett (szenior) szakkollégisták a szakmai team által koordinálva, a hallgatók érdeklődési körének megfelelő, tudásukat leghatékonyabban és leghasznosabban bővítő, hallgatók által választott workshopon vesznek részt. Minden félévben egy workshopon kötelező a részvétel. A hallgatók a workshopon végzett munkájukat egy közösen létrehozott produktum bemutatásával igazolják, melyet a workshop oktatója írásban véleményez, és a hallgatók félévben nyújtott teljesítményével együtt osztályzattal értékel.