Rólunk

Célunk, hogy a hozzánk járó roma hallgatók szakmailag felkészült, felelős és példamutató életvezetésre kész, társadalmi felelősségvállalásban élenjáró, keresztény értékrenddel bíró értelmiséggé formálódjanak.  Az ország többi roma szakkollégiumával együtt hisszük, hogy az intézményeinkben együtt lakó és tanuló közösség sikeres együttélési modellként példát mutathat társadalmunkban, ezért programunkba olyan nem roma fiatalokat is várunk, akik hasonlóan hátrányos helyzetből érkeznek, és tiszteletet tanúsítanak a cigányság értékei iránt.

Szakmai programunk keretében lelkiségi, romológiai, közismereti képzéseket nyújtunk diákjaink számára. A kurzusokon kívül nyelvtanfolyamokkal, tréningekkel, közösségi vitaestekkel és kulturális programokkal segítjük a diákokat abban, hogy minél szélesebb körű ismeretek és az életben való sikeres helytálláshoz szükséges kompetenciák birtokában, kritikai gondolkodással és egészséges roma-magyar identitástudattal léphessenek majd ki a munkaerőpiacra.

Az egyéni és szakmai fejlesztésen túl fontosnak érezzük, hogy diákjaink a közösségük aktív, ”másokért élő” tagjai legyenek. Ösztöndíjrendszerünkben így kiemelt helyet foglalnak el azok a feladatok, amelyeket akár a szűkebb, kollégiumi közösségükért, akár a tágabb környezetükért vállalnak a fiatalok.  

 

Munkatársaink

Hámori Orsolya: intézményvezető

Hofher József SJ: kollégiumi lelkész 

Kása Anita: referens

Bartal Attila: projektmenedzser

László Ramóna: tanulmányi vezető

Asztalos Dániel: oktatásszervező

Tanulmányi rendszerünk

A Jezsuita Roma Szakkollégium szakmai programja három pillérből épül fel. Az első pillér a kettős identitás modul, amely hangsúlyt fektet a kettős identitás építésére, a közéleti és a kultúrateremtő elitként való szerepvállalás szakmai megalapozása érdekében. A második pillér a spirituális modul, míg a harmadik pillér a közismereti modul.

1. Kettős identitás modul


A modulba olyan tanulmányi egységek (tantárgyak, foglalkozások) tartoznak, amelyek hangsúlyt fektetnek a kettős identitás építésére, a közéleti és kultúrateremtő elitként való szerepvállalás szakmai megalapozása érdekében. A szakmai oktatást kulturális programok egészítik ki, amelyekben a diákok kreatív részvétele kívánatos. Cigány és magyar népismeret címén azokat az ismereteket kívánjuk oktatni, amelyek a magyar-cigány együttélés megértéséhez, a kölcsönös függőség és történelmi egymásrautaltság felismeréséhez, a békés együttéléshez szükséges szemlélet kialakításához szükségesek. Azt az alapelvet követjük, hogy az egészséges identitás nem mítoszokra és ellenségképekre, hanem a történelem és a jelen valóságának kritikus és önkritikus szemléletére épül.

Témakörök: cigány és magyar népismeret, cigány és magyar történelem, cigány és magyar kultúra (zene, irodalom, festészet), cigány nyelvek.

2. Spirituális modul


A szakkollégium a képzés tartalmában valamint kulturális-közösségi életében a felsőoktatás keresztény szellemiségű műhelye. A szakkollégium hozzá kíván járulni ahhoz, hogy növendékeinek hite elmélyüljön, alapvető jártasságot szerezzenek a teológiai, egyházi kérdésekben, és alkalmasakká váljanak arra, hogy hivatásukat kibontakoztatva hitüket hitelesen képviseljék a világban és az Egyházban.

Témakörök: egyházismeret, bibliaismeret, kontextuális teológiai irányzatok, felnőtt hittan. A modul tárgyaiban a különböző felekezetek a hitéleti képzésekhez hasonlóan saját oktatási profiljukat alkalmazzák.

3. Közismereti modul

A közismereti modul célja az, hogy a szakkollégisták biztos alapokkal rendelkezzenek az értelmiségi elit világában, képesek legyenek összetett problémák megoldására, minőségi munka végzésére és gondolataik szabatos kifejezésére, akár idegen nyelven is.

Témakörök: 

– Szakmai idegen nyelvi képzés
– Informatikai képzés
– Önismereti és önkifejezést segítő foglalkozások
– Általános közismereti tárgyak, amelyeknek célja az, hogy a szakkollégista jártasságot szerezzen a közösségszervezésben, a pályázatírásban, a forrásfejlesztésben és ismerje meg az ügyintézéshez szükséges alapvető társadalmi és közigazgatási struktúrákat.

Programjaink

2017/18. tanév tavaszi félévének kurzusai

Cigány irodalom - Dr. D. Magyari Imre Az órákon folyamatosan szó esik az európai és a magyar irodalom műveiben megjelenő cigányképekről, nemkülönben a cigányokkal kapcsolatos legújabb hazai szakirodalomról, könyvekről, tanulmányokról, interjúkról. Ízelítő a szakirodalomból: Fekete korall I., Fekete korall II. , Bari Károly költészete és néprajzi munkássága, Lakatos Menyhért: Füstös képek, Lakatos Menyhért: Akik élni akartak, novellák, Osztojkán Béla: Átyin Jóskának nincs, aki megfizessen, Holdosi József: Kányák + kisregények, Szécsi Magda lírája és prózája, Jónás Tamás munkássága Bevezetés a társadalmi kisebbségek és többségek …

Tavaszi félévünk tanulmányi hétvégéi

A félévünk tanulmányi hétvégéi ezúttal sem teltek tétlenül, több kurzusból is válogathattunk. Hofher József SJ a szakkollégium lelki vezetője két tantárgyat, a „Fejezetek a Jezsuita lelkiségből” és a „Bioetika” kurzust oktatta, ez utóbbit Kék Emerenciával együtt. Dr. Kállai Ernő a „Magyarország politikai rendszerébe” vezetett be minket. Ezeken kívül még három óra volt a terítéken: a Dr. Rövid Márton tartotta „Társadalomtudományi ismeretek”, Dr. D. Magyari Imre „Cigány irodalom” órája, valamint Dr. Tamási Erzsébet tanárnő „Bűnözés, devianciák és politika” című órája. Választási …

Asszertívan kommunikálni, vagy agresszívan manipulálni?

Egy napos élményközpontú, gyakorlatorientált asszertív kommunikációs tréninget szervezett a Jezsuita Roma Szakkollégium 2017. április 9-én a Hanns Seidel Alapítvánnyal együttműködve. A képzést Milus Mariann kommunikációban és személyiségfejlesztésben jártas szakember tartotta. Már találkozhattunk vele egy márciusi közösségi esten. Ez a tréning minden egyetemi hallgató számára rendkívül hasznos. Sokunkban felmerült a kérdés, hogy mi az asszertív kommunikálás? Mire való? Minek jó ez nekünk? Nos a válasz a következő: Az asszertív viselkedés olyan önérvényesítő magatartás, melynek során képes vagy kifejezni érzéseidet, gondolataidat, érvényesíteni jogaidat …

Romungró a javából

A 2016. november 17-i közösségi esten ellátogatott hozzánk Romano Rácz Sándor. Megosztotta velünk az életútjának fontosabb történéseit, mely igen csak élményekkel teli, és amelyet meg is írt a Cigány sor című szociográfiájában.Volt író, egyetemi oktató, politikus, zenész, mérnök, kőműves, gyári munkás. Elmesélte, hogy fiatal korában szülőhelyén, Nógrád megyében, milyenek voltak a romungró (magyar cigány) közösségek, melyek szinte egyedül őrizték még hagyományaikat és nyelvüket. Pozitív élményként maradt meg számára, hogy a cigányok és nem cigányok milyen harmonikusan éltek egymás mellett, annyira, hogy még …

2016/17. tanév őszi félévének kurzusai

Bioetika - Esettanulmányok és beszélgetések játékfilmek alapján – Dr. Kék Emerencia, Hofher József SJ Az élet kezdetével kapcsolatos kérdések, az emberi élet filozófiai/biológiai kezdete, az abortusz [módszerei, következményei (gyermek, nő, család, közösség, társadalom)], embriókon végzett kísérletek, őssejtek] A halállal kapcsolatos kérdések: a gyógyíthatatlan beteg, öngyilkosság, eutanázia, teratanázia, halni hagyás, palliatív terápia, élő végrendelet, asszisztált öngyilkosság A gyermekvállalással kapcsolatos kérdések: meddőség, mesterséges megtermékenyítés, prenatális vizsgálatok, béranyaság, örökbefogadás, a szülőség jogi kérdései A genetika etikai kérdései: családtervezés, genomanalízis, genetikai vizsgálatok magzati korban/felnőtteken, génsebészet, génmódosítás Donáció kérdései – halál/agyhalál, …

Cigánymesék készítői jártak nálunk

Október 7-én ellátogatott hozzánk Horváth Mária és Barta Irén a Kecskeméti Rajzfilmstúdiótól. Bemutatták nekünk az általuk 2013-ban kiadott, több díjat is besöprő Cigánymesék című sorozatot. A Magyar népmesék gyártásának befejezésével Horváth Mária rendező fejében támadt az ötlet, hogy cigány meséken keresztül mutassák meg a romani kultúra értékeit, továbbá azt, hogy a romák nemcsak zenéjükre, hanem irodalmukra és képzőművészetükre is büszkék lehetnek. A rajzfilmsorozat célja, hogy bemutassa az ország cigány lakosságának néprajzi és kultúrtörténeti hagyományait, vegyítve a mai roma művészettel. Az elkészítésbe …

Rólunk

Célunk, hogy a hozzánk járó roma hallgatók szakmailag felkészült, felelős és példamutató életvezetésre kész, társadalmi felelősségvállalásban élenjáró, keresztény értékrenddel bíró értelmiséggé formálódjanak.  Az ország többi roma szakkollégiumával együtt hisszük, hogy az intézményeinkben együtt lakó és tanuló közösség sikeres együttélési modellként példát mutathat társadalmunkban, ezért programunkba olyan nem roma fiatalokat is várunk, akik hasonlóan hátrányos helyzetből érkeznek, és tiszteletet tanúsítanak a cigányság értékei iránt. 

Szakmai programunk keretében lelkiségi, romológiai, közismereti képzéseket nyújtunk diákjaink számára. A kurzusokon kívül nyelvtanfolyamokkal, tréningekkel, közösségi vitaestekkel és kulturális programokkal segítjük a diákokat abban, hogy minél szélesebb körű ismeretek és az életben való sikeres helytálláshoz szükséges kompetenciák birtokában, kritikai gondolkodással és egészséges roma-magyar identitástudattal léphessenek majd ki a munkaerőpiacra.

 

Az egyéni és szakmai fejlesztésen túl fontosnak érezzük, hogy diákjaink a közösségük aktív, ”másokért élő” tagjai legyenek. Ösztöndíjrendszerünkben így kiemelt helyet foglalnak el azok a feladatok, amelyeket akár a szűkebb, kollégiumi közösségükért, akár a tágabb környezetükért vállalnak a fiatalok.  

 

 

Szakmai programunk keretében lelkiségi, romológiai, közismereti képzéseket nyújtunk diákjaink számára. A kurzusokon kívül nyelvtanfolyamokkal, tréningekkel, közösségi vitaestekkel és kulturális programokkal segítjük a diákokat abban, hogy minél szélesebb körű ismeretek és az életben való sikeres helytálláshoz szükséges kompetenciák birtokában, kritikai gondolkodással és egészséges roma-magyar identitástudattal léphessenek majd ki a munkaerőpiacra.

 

Az egyéni és szakmai fejlesztésen túl fontosnak érezzük, hogy diákjaink a közösségük aktív, ”másokért élő” tagjai legyenek. Ösztöndíjrendszerünkben így kiemelt helyet foglalnak el azok a feladatok, amelyeket akár a szűkebb, kollégiumi közösségükért, akár a tágabb környezetükért vállalnak a fiatalok.