cimlap-vizeses

Pályázati felhívás

Tutorálási feladatok ellátására
(szakkollégisták kutatómunkájának szakmai támogatása)

A Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium (JRSZ) pályázatot hirdet tudományos fokozattal rendelkező egyetemi/főiskolai oktatók, kutatók és a JRSZ szakkollégistái számára tutori munkában való részvételre. A pályázatot min. 3 hónapos, konkrét eredménnyel záruló kutatómunka elvégzésére, az oktató/kutató (továbbiakban: tutor) és a szakkollégista (továbbiakban: hallgató) közösen nyújthatja be.

Háttér: A JRSZ 2012. december és 2015. június között valósítja meg a „TUDÁS, KÖZÖSSÉG, JÖVŐ” című, TÁMOP 4.1.1.D-12/1/KMR-2012-0001 kódszámú projektjét olyan szellemi és spirituális központ megteremtése és működtetése céljából, amely hozzájárul a szakkollégiumi tagsággal rendelkező hátrányos helyzetű, roma hallgatók szakmai fejlődéséhez, értelmiségi attitűdjük kialakulásához. A projekt kiemelt célja a szakkollégiumi tanulmányi rendszer fejlesztése és működtetése, amely az alapkészségek fejlesztését, a kettős cigány-magyar identitás erősítését, a közéleti ismeretek fejlesztését és a szakmai előrehaladást együttesen támogatja.

Cél: A hallgatók írásos eredménnyel záruló, egyetemi/főiskolai vagy szakkollégiumi kutatómunkájának szakmai támogatása tudományos fokozattal rendelkező tutorok bevonásával, közösen kidolgozott kutatási terv alapján.

Kötelezően elvégzendő tevékenységek: a pályázatban leírt kutatási terv alapján a kutatás elvégzése, ill. szakmai támogatása; a tutor és a hallgató min. havi 2, de összesen min. 6 alkalommal személyes konzultáció keretében egyeztet az előrehaladásról; a kutatómunka nyomon követése jelenléti ívvel, haladási naplóval; az elkészült kutatási eredménytermék tutor általi véleményezése, szükség szerinti javíttatása; a kutatás lezárásakor mindkét félnek beszámoló elkészítése és az eredménytermék leadása.

Egyéb feltételek: a kutatási eredményterméknek min. 0,5 ív, maximum 2 ív (egy ív 40.000 karakter szóközökkel) terjedelműnek kell lennie; a tevékenységek kutatási (eredménytermék összeállításáig tartó) és ellenőrzési (eredménytermék véleményezése, javíttatása) időszakra bontandók, utóbbira min. 1 hónapnak kell rendelkezésre állnia.

Támogatás formája: tutornak fizetett (számfejtett), a Projektben meghatározott összegű megbízási díj, két egyenlő részletben: kutatási időszakra vonatkozóan a díj 50%-a, ellenőrzési időszakra vonatkozóan a díj 50%-a. Amennyiben az eredménytermék hiánya miatt ellenőrzési időszakra nem kerül sor, úgy csak a kutatási időszakra eső megbízási díj kerülhet kifizetésre.

Támogatási időszak: min. 3 hónap, de legkésőbb 2015.06.30-i lezárással.

Pályázatok benyújtásának módja: az 1. sz. mellékletben szereplő adatlapnak a hallgató és a tutor által aláírt, papíralapú, valamint (szerkeszthető, pl. Word formában) elektronikus úton ([email protected]) való benyújtásával.

Pályázatok benyújtási határideje: folyamatosan, de legkésőbb 2015. március 20-ig.

Pályázati felhívás és adatlap letöltése