cimlap-vizeses

Elindult a JRSZ második uniós projektje

A sikeres TÁMOP-projekt után újabb uniós fejlesztést valósíthat meg a Szakkollégium. Az NGM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága 2016. augusztus 1-jén hozott döntésével a VEKOP-7.4.1-16-2016-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünk közel 130 millió Ft támogatást nyert. A projekt 2016. szeptember 1-jén kezdődött és – a tervek szerint – öt tanulmányi félévet lefedve, 2019. január 31-én zárul.

A projekt célja olyan szakkollégiumi tanulmányi rendszer fejlesztése és működtetése, amely a munkaerőpiacon elengedhetetlen alapkészségek fejlesztését, a felelős társadalmi jelenlétet megalapozó cigány-magyar kettős identitás erősítését, a közéleti ismeretek fejlesztését és a szakmai előrehaladást együttesen támogatja. A JRSZ a projekt keretében a szakkollégisták számára öt tanulmányi féléven keresztül biztosítja a diplomaszerzéshez és a felelős roma értelmiségivé váláshoz elengedhetetlen belső képzéseket, támogató szolgáltatásokat, továbbá a diákok költségeihez hozzájáruló, egyéni fejlesztési tervek teljesítése szerint differenciált tanulmányi ösztöndíjat.

A Szakkollégium a projekt keretében a tervek szerint 35 bentlakó hallgató számára összesen legalább 450 órányi kötelező belső kurzust valósít meg egyetemi oktatók és más neves szakemberek bevonásával, amelyhez hatósági engedéllyel bíró felnőttképzési program áll rendelkezésére. A diákok diplomaszerzéshez és a sikeres elhelyezkedéshez szükséges nyelvtudását a JRSZ összesen mintegy 1000 órányi nyelvoktatással kívánja támogatni, ezen felül a munkaerőpiacon elvárt készségek fejlesztéséhez legalább 100 óra tréninget és egyéni fejlesztést kínál. A közösségépítéshez, a társadalmi problémák iránti fogékonyság erősítéséhez várhatóan 80 közösségi est, számos kulturális est, kollégiumi hétvége, nyári tábor és sportnap áll majd rendelkezésre, amelyen a romaügyben mértékadó szereplőkkel is megismerkedhetnek diákjaink. Támogatjuk és ösztönözzük az önkéntes feladatvállalásokat az intézményen belül és kívül, ahogy a roma szakkollégiumokkal való szoros kapcsolattartás is mindvégig előtérben lesz.

infoblokk_kedv_final_CMYK__ESZA