cimlap-vizeses

Árnyaltabb kép a migránshelyzetről

A legutóbbi, szeptember 29-i közösségi estünkön Solymoskövi Luca, a Jezsuita Menekültszolgálat szakmai vezetője látogatott el hozzánk. A szervezetet 2015-ben alapították azzal a céllal, hogy segítsenek a migrációs válság kezelésében. Ebben tapasztalatokkal, kapcsolatokkal és anyagiakkal segítségükre van a nemzetközi színtéren évtizedek óta hatékonyan, komoly szakmai háttérrel működő Jesuit Refugee Service. Először néhány adatot, és a jelenség fő okait mutatta be előadónk. Elmondta többek között, hogy nem annyira az európai álom, mint inkább a „push” jelenség, azaz egy „kitoló rendszer” okozta az elvándorlás felerősödését számos országból. Az elmúlt év során Fóton kiskorú bevándorlókkal, Bicskén és Budapesten oltalmazotti státuszra váró vagy azt elnyert, különböző nemzetiségű fiatalokkal és felnőttekkel foglalkoztak. Nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásra, ezen keresztül vélik megvalósítani az itt maradó menekültek társadalomba való beilleszkedését. Többek között tanítják nekik a magyar nyelvet, különböző ismeretterjesztő programokat szerveznek a válság megértése érdekében, de mentorprogramot is biztosítanak a számukra Budapesten. Luca személyes élményeken, menekülők sorsain, a velük való kapcsolaton keresztül próbálta nekünk átadni, hogy nem arctalan tömegről, hanem egyéni, gyakran tragikus sorsokról van szó. A szervezetnek van egy önkéntes programja is, ahová szeretettel várnak olyan embereket, akik segíteni akarnak.

Oláh Zsolt, Prokopp Katalin

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-A-M-16-0002 kódszámú pályázata keretében valósult meg.