cimlap-vizeses

2016/17. tanév őszi félévének kurzusai

Bioetika – Esettanulmányok és beszélgetések játékfilmek alapjánDr. Kék Emerencia, Hofher József SJ
Az élet kezdetével kapcsolatos kérdések, az emberi élet filozófiai/biológiai kezdete, az abortusz [módszerei, következményei (gyermek, nő, család, közösség, társadalom)], embriókon végzett kísérletek, őssejtek]
A halállal kapcsolatos kérdések: a gyógyíthatatlan beteg, öngyilkosság, eutanázia, teratanázia, halni hagyás, palliatív terápia, élő végrendelet, asszisztált öngyilkosság
A gyermekvállalással kapcsolatos kérdések: meddőség, mesterséges megtermékenyítés, prenatális vizsgálatok, béranyaság, örökbefogadás, a szülőség jogi kérdései
A genetika etikai kérdései: családtervezés, genomanalízis, genetikai vizsgálatok magzati korban/felnőtteken, génsebészet, génmódosítás
Donáció kérdései – halál/agyhalál, a holttest tisztelete, szervadományozás, transzplantáció, szervek elosztása, szervkereskedelem

Etnicizáló roma reprezentációKállai András
A kurzus célja, hogy történelmi/kultúrtörténeti tényeken, képzőművészeti és más vizuális példákon keresztül vizsgálja az olyan marginalizáló és etnicizáló folyamatokat, amelyek nagyban befolyásolják a romák külső pozícionálását és belső önmeghatározását. Célja továbbá, hogy a résztvevők diszkurzív módon, sokszor vizuális példákon keresztül tárgyaljanak a romákat sújtó osztálydominanciát erősítő folyamatokról. Ilyen tendenciák például az etnikai alapú intézményesített kategorizálás, a média (kisebbségi) reprezentációja vagy a fizikai és szellemi szegregáció, melyek nagyban hozzájárulnak a romák deprivált státuszához. A kurzuson való aktív részvétel várhatóan segíti majd a résztvevőket a romákat pozicionáló tevékenységek vagy más marginalizáló társadalmi jelenségek szerteágazó vizsgálatában.

EUDr. Rövid Márton
A kurzusra jelentkező hallgatók megismerkednek az Európai Unió megalakulásának politikai és történelmi hátterével, az Unió létrejöttét meghatározó erővonalakkal. Képet kapnak az EU küldetéséről, céljairól, szervezeti felépítéséről. Megismerik a szervezet működését, eljárási módjait, különböző jogköreit. A kurzus ismereteket nyújt továbbá a tagállamokról, a csatlakozás folyamatáról és elbírálási szempontjairól, bemutatja az EU-s választások szabályait.

Jogi alapismeretek – Dr. Raduly Zsuzsanna
A kurzus bemutatja a magyar állam működését és a főbb állami szerveket. A hallgatók megismerhetik az állampolgári önszerveződés formáit, áttekintő képet kapnak a polgári jogi jogviszonyokról. Megtudhatják, hogy milyen jogvédelmi lehetőségek léteznek.

Kisebbségpolitika, a közösségi lét dilemmáiDr. Kállai Ernő
A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje Magyarország legújabb kori történelmének és társadalmi viszonyainak kérdésköreit a romák vonatkozásában. Lássa át a hazai társadalom működésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit a cigány/roma népesség történelmének és kultúrájának vonatkozásában. Próbája meg elhelyezni saját magát a jelenkor társadalmi viszonyai között, ismerje meg lehetőségeit a saját sorsának és közösségének jövője szempontjából.

A projektmenedzsment és forrásteremtés alapjai – Bartal Attila
A kurzus célja a résztvevők bevezetése a projektmenedzsment módszertanába, valamint a pályázati rendszerek, a pályázatírás és a projektmegvalósítás világába. A résztvevők a projektmenedzsment alapfogalmait és alkalmazott technikáit a világon legelterjedtebb módszertan (PMBOK, www.pmi.org) alapján veszik sorra; majd megismerkednek a humánfejlesztési projektek számára elérhető főbb támogatási konstrukciókkal, a pályázatok logikájával, a pályázatírás főbb fogásaival, valamint a nyertes projektek lebonyolításának legfontosabb feladataival.