Kategóriák
Hír Közösségi programok

Lezártuk a tanévet

Szakkollégiumunkban ünnepélyesen lezártuk a 2020/21-es tanévet amely egy szentmisével kezdődött, ezt követően Szabóné Dr. Kármán Judit Igazgatónő mondott beszédet, majd kiosztotta a szakkollégiumi díjakat. Esténket egy közös vacsorával zártuk.

Igazgatónő beszédét az alábbiakban adjuk közre:

TISZTELT VENDÉGEINK, KEDVES DIÁKOK!

Szeretettel köszöntöm minden vendégünket, akik elfogadták meghívásunkat, s ezen a rendkívül forró napon eljöttek, hogy velünk együtt ünnepeljenek! Köszöntöm a fenntartói részről Vízi Elemér atyát, a Magyarországi Jezsuita Rendtartomány rendfőnökét, s a jezsuita atyákat, köszöntöm támogatóinkat, a Hanns Seidel Alapítvány Budapesti irodájának vezetőjét, Fixl Renátát, szeretettel üdvözlöm oktatóinkat, a diákbizottság tagjait, a különböző teamek vezetőit, s minden kedves hallgatónkat, alumni diákjainkat! A múlt év, s ez év történései alaposan átírták a mi kollégiumunk történetét is, a tavalyi tanévzáró csak online valósulhatott meg, s a díjak átadására ezért nem került sor. Kedves kötelezettségemnek teszek eleget ezért most elsőként; szeretném átadni két kiváló embernek a tavaly megítélt, de valójában még át nem vett díjakat. Elsőként a Szakkollégiumért Díj 2020. plakettet adom át Fixl Renáta irodavezető asszonynak, a Hanns Seidel Alapítvány hazai képviselőjének. Az alapítvány, s irodavezető asszony – jelentős anyagi támogatást nyújtva nekünk – évek óta igen sokat tesz azért, hogy kollégiumunk célját – hallgatóink tanulmányi előmenetelét, nyelvtanulását, tudományos fejlődését – megvalósíthassuk. Hálásan köszönjük munkáját, reméljük, hogy a jövőben is gyümölcsöző lesz együttműködésünk! Másik díj, amit örömmel adok át, a 2020. évben az ÉV Szakkollégistája Díj – amit tavaly Sallai Jenő diákunknak ítélt oda a kollégiumi vezetés. Jenci minden szempontból érdemes e díjra, kimagasló zenei tanulmányai, koncertjei mellett diákságunk meghatározó tagja volt az elmúlt években, de az maradt még a díj odaítélése után is; a DB elnökeként mindig számíthatunk munkájára, ötleteire, bölcs meglátásaira. A múltból áttérve a jelenbe, elmondhatjuk, hogy igen nehéz hónapok állnak mögöttünk, a járványhelyzet egyre veszélyesebb lett, munkatársaink között volt, akit elért a betegség, szeptemberben felvételt nyert diákjaink nagy részét haza kellett küldenünk, s igyekeztünk mindent megtenni, hogy bentlakó hallgatóink élhető életet éljenek, a képzéseket, a programokat tovább tudjuk vinni az online lehetőségek mellett. Hálát adunk Istennek, hogy velünk volt, megóvott minket attól, hogy járványgóccá váljunk, be kelljen zárni a kollégiumot, s hogy mindenkit haza kelljen küldenünk. A bentlakó 23-24 fős diákság is igyekezett jól venni az akadályokat, korlátozásokat, amiket mindig próbáltunk emberivé tenni. Isten felé mondott hálánk után most szeretnénk köszönetet mondani néhány diákunknak, illetve búcsút venni azoktól, akik már jövő tanévben nem lesznek velünk. Így búcsúzunk el először Orsós Zoltán végzős joghallgató diákunktól, aki utolsó félévét töltötte, mint szakkollégista velünk. Örültünk, hogy hozzánk tartozott, része volt életünknek, történetünknek. Búcsúnk azért nem teljesen végleges, hisz lakóként még két félévet nálunk fog tölteni. Kérem, Zoltán, vegye át Szakkollégiumi Diplomáját! Mata Bélától, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett hallgatónktól is elbúcsúzunk, aki ugyan csak ebben az évben volt diákunk, de örülünk, Béci, hogy része volt kollégiumunknak, hiányozni fog! Kérem, vegye át Szakkollégiumi Oklevelét! Szeretném most a köszönetet kifejezni azoknak a hallgatóinknak, akik ebben a tanévben is különösen sokat tettek a közösségünkért. Elsőként a diákvezetés és a kollégiumi vezetőség által odaítélt Az Év Szakkollégistája 2021. díjat szeretném átadni. Intézményünk történetében először idén e díjat két hallgató fogja átvenni. E két diákunk közösségért végzett munkája, odaszánása, e különösen nehéz évben is kimagasló volt. Mindig, mindenben számíthattunk rájuk, támogatták, inspirálták a közösséget. E pár – hiszen egy házaspárról van szó – egyik tagja, Lakatos Krisztián a Diákvezetőség aktív tagja volt, közös tervezéseinkben, gondolkodásunkban, feladatok megvalósításában mindig odaszántan, gazdagítóan vett részt. Mögötte és mellette mindig ott állt felesége, Lakatosné Cellár Adrienn is, aki kiemelkedően vett részt a kollégium életében, a teamek munkájának vezetésében, összehangolásában, de szeme és szíve volt arra is, hogy egy-egy kollégistánk születésnapjának ünneplését megszervezze, lebonyolítsa. Tevékenységük, közösségünk életében betöltött szerepük példamutató intézményünk minden tagja számára, méltóak a nekik szánt díjra! Az egész kollégium nevében köszönjük munkájukat, szeretettel gratulálunk, s kérem, vegyék át az emlékplakettet és a hozzá tartozó jutalmat! Ebben az évben – vezetőtársaimmal egyetértve – két új díjat is alapítottunk. Az egyik díjról – különlegessége okán – külön is szólnom kell. E díj alapja egy nagyobb összegű adomány, amit egyik jelenlegi diákunk adott kollégiumunknak abból a jutalomból, amit Ő maga kapott – saját kimagasló tevékenységéért – állami kitüntetés formájában. Személyét mi ismerjük, de Ő nem kívánja felfedni magát a nyilvánosság előtt. Úgy gondoltam, hogy az általa adott összegből díjat alapítunk, amit évente diákjaink között az arra leginkább rászolgáló kaphat meg. A Díj neve: Gyöngyvirág-díj; s az alapító diákunk szándékát idézem ezzel a díjjal kapcsolatban:A „Gyöngyvirág Díj” olyan személyek elismeréséről szól, akik sokszor csendben, szerényen és láthatatlanul végzik munkájukat a közösség érdekében. Fontos, hogy szakkollégiumi szinten is elismerésre kerüljenek azok az emberi erőfeszítések, aminek köszönhetően az önkéntesen, a társadalom és a kisközösségek érdekében dolgozó hallgatók külső megerősítést kapjanak a díj által. Az elismerés további célja, hogy inspirálja a diákságot az önkéntes és közösségi munkába való bekapcsolódásra. A közösség felé való önkéntes, ellenszolgáltatás nélküli példamutató magatartás kifejezetten értékelendő az egyre inkább anyagiasodott világban. A „Gyöngyvirág” díj üzenete szeretnénk, ha minden olyan szakkollégistához és tágabb környezetéhez eljutna, aki szabad idejét áldozza embertársai megsegítése érdekében.”Az ÉV Önkéntese – Gyöngyvirág-díj 2021. első díjazottja Szőcsi Dániel hallgatónk, aki saját szülőfalujában, Fábiánházán, a járvány idején házról-házra járva kampányolt a cigánytelepen, felvilágosítva az oltás fontosságáról az embereket, s segítve őket a regisztrálásban. Biztosra vehetjük, hogy ez által jó néhány embert megmentett a súlyos betegségtől. Szeretettel gratulálunk és kérjük Danit, vegye át az Az Év Önkéntese oklevelet és a hozzá tartozó díjat. Egy másik díjat is alapítottunk, ez pedig az Év Legönzetlenebb Diákja díj, amit az a hallgatónk kaphat, aki a legtöbbet teszi másokért – itt bent a kollégiumban, s a kollégium falain is túl. Ez évben Virág Ádám hallgatónkat találjuk a legméltóbbnak e díjra, akinek önzetlenségre, minden jó ügy mellé odaállásra, kiemelkedő tanulmányi teljesítménye, doktori kutatása, tanítási tevékenysége mellett mindig van kedve, ereje, szeretete. Az Év Legönzetlenebb Diákja 2021. díjat tehát Virág Ádám diákunknak adjuk, megköszönve egész éves önzetlen munkáját! Kedves Ádám, kérem, fáradjon ki a díj átvételére! Kedves Vendégek, kedves Diákok! Befejezésül szeretném megköszönni minden oktatónknak, minden munkatársamnak, s a fenntartónknak a sok fáradozást, segítséget, támogatást amit ebben a tanévben Jezsuita Roma Kollégiumunk és Szakkollégiumunk, diákjaink, a leendő cigány/roma értelmiség megteremtésének érdekében tettek. Isten áldjon meg gazdagon mindenkit mindezért! Mindig szem előtt tartva azt az igét, amelyik így szól: „Hiába dolgoznak a házon annak építői, ha az Úr nem építi azt” (127. zsoltár, Salamon zarándokéneke) hálát adunk Istennek, hogy építette kollégiumunkat, a bentlakókat, a benne dolgozókat, s további áldását kérve, a 2020/2021, tanévet lezárom. Diákjainknak sok pihenést, örömöt, szép nyári élményeket kívánok, s ugyanezt kérem magunknak is, vendégeinknek, munkatársaimnak, hogy a jövő tanévben újra eredményesen tudjunk munkálkodni! Öröm, hogy együtt lehettünk, ünnepeljünk tovább kötetlenebbül a fehér asztal mellett!

Igazgatónő

Kategóriák
Hír Közösségi programok

A kert rendbetétele

A kertrendezéssel kapcsolatban felhívás érkezett a diákokhoz, hogy segítsenek a hátsó szalonnasütő rész rendbetételében. A kollégium ezen része borostyántól és különböző föld növényektől burjánzott, így időszerűnek bizonyult, hogy pár szorgos kéz kicsit rendbe tegye a szalonnasütésre és bográcsolásra kialakított részt. A körülbelül három napos munkát igénylő feladatra, néhány szakkollégiumi hallgató jelentkezett. Asztalos Danival és D. Nagy Marcival közösen nekiláttak a kert rendezéséhez, ami hasznos beszélgetésektől, vallási-hitéleti kérdések megvitatásával telt. A munka mellett egy olyan közösségi alkalom volt, ami a nap végén közös sörözéssel és pizzázással zárult.

Kategóriák
Hír Közösségi programok

Beszámoló az Ignác 500 eseményről

2021. május 6-án csütörtök este 19 órától az „Ignác 500” emlékév jegyében a jezsuita fenntartású magyar szakkollégiumokkal Szent Ignác Szakkollégium – Budapest, Kaszap István Jezsuita Egyetemi Szakkollégium- Szeged, A marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi Lelkészség Kollégiuma – Marosvásárhely, Collegium Hungaricum Leuven és a Jezsuita Roma Kollégium és  Szakkollégium-Budapest közös vetélkedőt szervezett. A vetélkedő online zajlott, a Kahoot-kvíz felületén. A kvízverseny során a szakkollégiumok versenyeztek egymással, Loyolai Szent Ignác élettörténetéből készültek a hallgatók. A szakkollégiumok külön online szobákban voltak a hallgatók, ahol megvitathatták egy-egy kérdésre általuk adandó válaszokat. Kijelöltek egy-egy személyt a csapatok, aki a helyesnek vélt válaszokat prezentálta. A kvízhez Hiba György SJ, szakkollégiumunk lelkipásztora készített egy rövid összefoglalót, melyből felkészülhettek a diákok a különböző kérdésekre. Mindegyik szakkollégium lázasan készült a kvízestre, Szent Ignác teljes életművének feldolgozásával. Az online rendezvényen provinciális atya és szakkollégiumunk igazgató asszonya is tiszteletét tette.  

telugu blue films videos erosexus.info puba.com indian women sex video bestsexporno.com desi orgasm hentai cocks hentai-fan.com guilty gear may hentai www.sex vedios.com kompoz2.com bangail xxx video نيك نسوان جميلة pornozonk.com مص شفايف متحركه
hotboudi.com goindian.net village aunty bf movie rulz.com torrent magnet tubeshere.info bengoli xvideo com xxx balatkar video indianpornvideos.me xaxxx com xnxn sunny thefuckingtube.com nxnx video odia blue picture video onlyindianpornx.com temilxnxx
indiansex videos download ruperttube.net auntyxvideos.com 8sex com hdsexword.mobi sex cok افلام سكس للرجال milfhdtube.net سكس عنف dad and daughter sex video orgymovs.net bhabhi gaand bf choda chodi video popsexy.net tamilsexvedio