Kategóriák
Egyéb kategória Hír Pályázatok

I. Szakmai est

A kollégium tavaszi félévének első szakmai estje 2024. február 22. került megrendezésre.  Meghívott vendégünk Prof. Dr. Csillag Sára közgazdász, a Budapesti Gazdasági Egyetem rektorhelyettese, oktatója volt.  Vele járhattuk körbe a társadalmi és munkaerőpiaci integráció kérdéskörét. Köreinkben köszönthettük még Dr. Szigeti Szabolcsot, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia Tanácsadó Testületének tagját is.

Alkalmunk során a szakkollégisták megismerkedhettek a diverzitás valódi jelentésével és annak gyakorlatba ültetett formáival. Vendégünk közvetlensége, valamint a hátrányos helyzetű csoportok kérdéskörének permanens aktualitása miatt valódi párbeszéd alakult ki a résztvevők között. Tanárnő szakterületét érintve betekintést nyerhettünk, hogy milyen lehetősége van egy fogyatékossággal élő személynek a munkaerőpiacon, és hogyan tud vállalkozást építeni. Ugyanakkor az egyetemista vagy már végzett roma fiatalokat érintő munkaerőpiaci nehézségek, valamint azok kiküszöbölési lehetőségei is terítékre kerültek.

A hátrányos helyzetű csoportokhoz számos történelemileg kialakult előítélet és sztereotípia kapcsolódik, melyet a társadalom tagjai át- és továbbadnak egymásnak. Ezek leküzdésében segít többek között az Integrom Program is, mely – hazánkban egyedülálló módon – képzett roma fiatalok és nagyvállalatok között képez hidat kompetenciafejlesztő képzések szervezésével és szakmai mentor biztosításával, hosszú távon lehetőséget adva a karrierépítésre valamely jó hírű vállalatnál. (A 2023/24. tanév őszi és tavaszi félévében nyolc szakkollégistánk vesz részt az Integrom képzésén.)

A munkaügyek témáját továbbfűzve, professzor asszonnyal megvitathattuk, milyen kidolgozott stratégiákkal dolgoznak különböző vállalatok és cégek; miért is egyszerűbb számukra egy kismama programot működtetni, mint más hátrányos helyzetű csoport előmenetelét támogatni; s hogy vajon mennyit érhet a tudásunk a munkaerőpiacon. A beszélgetés során szót ejtettünk még a munkavállalók jogairól, valamint arról is, hogy hogyan válhat befogadóbbá egy nagyvállalati környezet vagy bármely más munkáltatói közeg a roma származású jelentkezők és munkavállalók irányába.

Tanárnő a „Semmit rólunk nélkülünk!”-elvnek kiemelten fontos jelentőséget tulajdonít, ugyanis szerinte a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és gazdasági integrációja csak ennek teljesülésével valósulhat meg.

 

Írta: Domokos Sára

Az esemény a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-23-0060 azonosítójú, „Ifjúság és társadalmi szolgálat” című, 2023. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig tartó pályázatának segítségével valósult meg, melyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium 2.200.000 forinttal támogatott.

Kategóriák
Egyéb kategória Hír

Idén is támogat a Nemzeti Tehetség Program

A Nemzeti Tehetség Program pályázatán, az NTP-SZKOLL-23-0060 pályázati azonosítóval ellátott, Ifjúság és társadalmi szolgálat című anyagunkra 2 200 000 forint vissza nem téritendő támogatást ítélt meg számunkra a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő.

A program célja, hogy támogatást nyújtson a jellemzően mélyszegénységből érkező, túlnyomó többségben hátrányos helyzetű roma hallgatók számára, annak érdekében, hogy ezáltal megvalósuljanak a JRSZ célkitűzései: a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és az esélyteremtés. A program megvalósulása során a szakkollégisták gyarapíthatják az egyetemi tanulmányaikhoz elengedhetetlen szakmai tudásanyagot, bővülhet tudományos és közéleti tájékozottságuk, mélyülhet társadalmi felelősségvállalás iránti elköteleződésük, valamint megerősödhetnek cigány identitásukban is, amelyre a jövőben erőforrásként tekinthetnek.

A pályázat támogatási időszaka 2023. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig tart.
Kategóriák
Egyéb kategória Hír Közösségi programok

Karácsony 2023

Az első félévet a karácsonyi ünnepséggel zártuk, ami idén december 14-re esett. Ezen az estén a kollégiumot karácsonyi díszbe öltöztettük, és a közös terítés, forralt bor készítés már mind meghozta a hangulatot az esti együttléthez.

Az alkalmat Oláh Zsolt rektorhelyettes nyitotta pár mondattal, majd segédlelkészünk, Józsi atya vezetésével közösen énekeltünk, imádkoztunk. Mindezek után elérkezett az ajándékozás pillanata. Az adventi időszak második felében volt lehetőség részt venni egy játékban, ahol a résztvevők húztak egymás között, és ők megajándékozták húzottjaikat valami apró meglepetéssel. Vidám pillanatok voltak ezek, főleg, mikor valaki különleges verssel is készült, amit mindannyian meghallgathattunk. Végül sor került a vacsora elfogyasztására, a kötetlen beszélgetésekre, amely még órákig is folytatódott a vacsora romjai felett.

Mindenkinek áldott karácsonyt, boldog új évet, valamint a hallgatóknak még sikeres vizsgaidőszakot kívánunk! 🙂

Kategóriák
Egyéb kategória Hír Hírek

Az idei első szakmai hét rejtelmei

Az idei évben változtattunk a szakkollégiumi követelményrendszeren, és igyekeztünk ahhoz igazodni, hogy a hallgatók számára minél kedvezőbb kereteket nyújtsunk, miközben a szakmai felkészítésüknek és a csapatépítésnek sem teszünk a rovására. Ennek ismeretében visszahoztuk a szombati tanulmányi napokat a hétköznapi kurzusok helyett, valamint a CsütEsteket is elérhető mennyiségben terveztük be a félévbe.

Az első CsütEstre (szeptember 14.) egyik régebbi szakkollégistánkat, dr. Orsós Zoltán jogászt hívtuk meg, aki örömmel érkezett az ismerős közegbe, régről ismert arcok közé. Doktori kutatási témájáról tartott nekünk előadást „A magyarországi nemzetiségek érdekképviseleti lehetőségei” címmel. Köszönjük az idejét!

Szeptember 16-án pedig megtartottuk az idei első tanulmányi napunkat. A hallgatók közös reggelivel kezdték a napot, majd szakkollégiumi tagságuktól függően részt vettek az „Ember és társadalom – Szociális igazságosság” vagy „Bevezetés a kereszténységbe”, esetleg „Romák a társadalomban” című kurzusok egyikén, miközben a felsőbb évesek online megkezdték a „Pénzügyi ismeretek” online kurzus megismerését.

Eredményes napot zártunk, és lesz még ilyen a továbbiakban! 😉

Kategóriák
Egyéb kategória Hír Hírek

Köszöntjük az új Diákbizottságot!

A tanévkezdő tábor nem csupán a mókázás színtere, hanem komoly témáink egyike az is, hogy a hallgatók maguk közül kiválasszák és megszavazzák az egy évre szóló kollégiumi hallgatói képviseletet, tehát a Diákbizottság tagjait. Idén ez a feladat nem csupán a vezetőség és a hallgatók közötti párbeszédet foglalja magába, hanem egyben az újonnan visszahozott team-rendszernek a működéséért is a DB tagok felelnek.

A 2023/2024-es tanév diákbizottsági tagjai:

  • Diákbizottság elnöke és a Közösségi-team vezetője: Domokos Sára
  • DB tag és a Belügyi-team vezetője: Kocsis Dániel
  • DB tag és a Külügyi-team vezetője: Turó Zoltán

Köszönjük nekik a vállalásukat, és sok erőt kívánunk a munkájukhoz! 🙂

 

Kategóriák
Hír Hírek

Új rektort köszöntünk a JRSZ élén!

Decemberben búcsúztunk Szabóné Dr. Kármán Judit rektorasszonytól, aki az elmúlt két évben intézményünk vezetőjeként tevékenykedett. Ezúton is hálásan köszönjük neki mindazt a rengeteg munkát, amellyel a hallgatók mindennapjait segítette, ahogyan szeretettel fordult mindenki felé, és ahogy odaadóan, idejét nem sajnálva terelgette a JRSZ útját.

Január elsejével pedig szeretettel köszöntjük új rektorunkat, Hiba György SJ, Gyuri atyát!

Gyuri atya számára nem ismeretlen a JRSZ világa, hiszen jezsuita szerzetesként a korábbi években kollégiumunk lelkészeként részt vett a programokon. Isten áldását kérjük munkájára! Köszönjük, hogy vállalta a kollégium vezetésének szolgálatát!

Kategóriák
Hír Közösségi programok

Karácsonyi este a koliban

 

Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!”” (Lk 2,8-14)

 

2022. december 15-én elérkezett az idei év utolsó CsütEstje. JRSZ Karácsony. Ez az este más volt, mint a többi. Mind készültünk valamire, amivel hittük, hogy örömet szerezhetünk másoknak is.

A közeli Nagyboldogasszony-templomban tartott közös szentmisén a vezetőség adta a zenei szolgálatot, így a kollégisták énekével együtt bezengtük a teret. A lelki feltöltődés után a kollégiumban gyűltünk össze, immáron karácsonyi díszekkel és ünnepi terítékkel ellátott nagyteremben.  Az este során az együttlétre fektettük a hangsúlyt. Az adventi angyalkázás záró körében mosolyogva köszöntöttük az elmúlt hetekben ránk figyelő társunkat, és kis aprósággal kedveskedtünk egymásnak. A vacsorára rendelt ételek mellé jóízű nevetések és felszabadult beszélgetések adták a köretet. Jó élmény volt együtt lenni!

Áldott karácsonyt mindenkinek!

Kategóriák
Hír Közösségi programok

Ezek a szabadidős műhelyek működtek nálunk 2022 őszén

Minden félévben indítunk Szabadidős Műhelyeket, amelyeket a szakkollégisták maguk szerveznek társaiknak. Ha valaki érdeklődését fejezi ki egy adott témában, amelybe be tud vonzani másokat is, úgy legalább 3 alkalmat hirdetve, a tematikát a tanulmányi vezetővel egyeztetve, ő maga is műhelyvezető lehet. Ennek köszönhetően alakult meg idén az alábbi 4 Műhely:

  • Cigány Ételek Konyhája Műhely (vezetője: Virág Szelina)
  • Cigánytánc Műhely (vezetője: Lakatos Ezékiel)
  • Kirándulós Műhely (vezetője: Kovács László)
  • Önvédelmi Műhely (vezetője: Oláh Zoltán)

Cigány Ételek Konyhája Műhely  

Műhelyvezető: Virág Szelina

 
 A Műhely a közös főzésről szólt. Tradícionális cigány ételek készültek az alkalmak során a közös konyhán, ahol a jó hangulatú beszélgetésektől, esetleg a más-más kulturális főzési technikák megvitatásától volt hangos ilyenkor a kollégium. Az idei menük között a hagyományos lecsó és a burgonyás lángos is helyet kapott.

Cigánytánc Műhely  

Műhelyvezető: Lakatos Ezékiel

 
Táncolni jó dolog! Ha pedig mindezzel saját hagyományainkat éltetjük, akkor pláne! A műhelyalkalmak során nagyecsedi cigánytáncokkal ismerkedtek a résztvevők, amelyből félév végén egy összeállított koreográfiát is bemutattak a kollégiumi nézőközönségnek.

 

Kirándulós Műhely  

Műhelyvezető: Kovács László

 
A Kirándulós Műhely célja volt kimozdulni a mindennapok színtereiből, felfedezni Budapesten belül vagy a város határán fellelhető zöld területeket, és ahol lehet, ott tenni a környezetünkért – pl. szemétszedéssel. Mind a séta, mind a biciklizés a műhely közlekedési módjaihoz tartozott. Laci vezetésével a résztvevők kikapcsolódás képpen eljutottak a Keresztúri-erdei tanösvényre, a Péterhalmi-erdőbe és a Normafára.

Önvédelmi Műhely  

Műhelyvezető: Oláh Zoltán

 
A Műhelyet vezető szakkollégista, a Kempo Világbajnokságon aranyérmet nyert Zoli általa vezetett alkalmakon nem csupán a rendszeres testedzés miatt volt érdemes részt venni, hanem az önvédelem alapvető szabályait és az egyszerűen elsajátítható kempo mozdulatokat is megtanulhatták a műhelytagok. A jó hangulat és eredményesség sem maradt el az edzésekről.
Kategóriák
Hír Hírek Közösségi programok

Megtartottuk az első Ceferino Bált!

A szakkollégisták saját kezdeményezőként vetették bele magukat az első Ceferino Bál szervezésébe, amelyre a Kollégium összes bentlakója és munkatársa meghívást kapott. A helyszín és időpont adott volt. A program, díszítés, meghirdetés, menü és minden más a hallgatók kreativitására és szervezői készségeire lett bízva. Az eredmény mindent felülmúló lett! 

2022. november 17-én eljött a várva várt este! A kollégium II. emelete képekkel, lufikkal, színekkel díszítve várta az érkező vendégeket. Lassanként csinos hölgyekkel és elegáns férfiakkal telt meg a terem, hogy a változatos programokon együtt vehessünk részt. Volt lehetőség egy közös Kahoot! játékra, tombolára, Bálkirálynő és Bálkirály választásra, miközben a meghívott vendégelőadó, Varga Dávid hangjával és zenéjével biztosította a hangulatot. Az este kötetlen beszélgetésre, táncolásra is teret adott, amelyek éjszakába nyúlóan kitartottak.

Öröm volt látni a hallgatói összefogást és szervezést! Reméljük, ezzel az estével igazi hagyományt teremtettünk a JRSZ-ben!

Kategóriák
Hír Hírek Közösségi programok

Megkezdtük a 2022-2023-as tanévet

Az új tanév indítása mindig eseményekkel teli a JRSZ-ben. A magunknak szervezett programok mind a csapatépítést, az újak integrálását, a szakkollégista közösség építését és a saját szabályaink megismerését szolgálják, míg van lehetőségünk augusztus végén más roma szakkollégiumok diákjaival is együtt tölteni pár napot, ahol fókuszban a kikapcsolódás és ismerkedés áll.

Idén 31 hallgatóval vágtunk neki az ősznek. 

Évkezdő programjainkról röviden

2022. augusztus 26-án tartottuk a Tanévnyitó napunkat, amely nap alkalmával délelőtt a szakkollégium kereteiről beszélgettünk, így a hallgatók tájékoztatást kaptak az új év programjairól, elvárásairól. Délután könnyedebb együttlétként a Dunán hajókáztunk, és eddig ismeretlen perspektívából tekintettünk Budapestre. Egy frissítő margitszigeti sétával zártunk aznap. 

 

2022. augusztus 27-28. között részt vettünk a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) évkezdő táborában, amelynek idén Eger adott otthont. Az előadások, a közös flashmob, a workshop beszélgetések mind teret adtak nem csupán más szakkollégistákkal való találkozásra, hanem a cigányság kultúrájának megélésére is. Jó volt, hogy képviselhettük a JRSZ-t egy ilyen ünnepségen. 

2022. szeptember második hétvégéjén a saját évkezdő táborunkat Pécsen tartottuk meg. Ezen évkezdő programok egyik leginkább kedvelt eseménye egy közeli tanoda meglátogatása. Idén az alsószentmártoni tanodásokkal töltöttünk együtt egy fél napot, ami vérpezsdítésként hatott a városnézés mellett. Mindemellett a beszélgetéseknek, közös játékoknak is bőséggel jutott szerep.

2022. szeptember 15-én a kollégium nagytermében felcsendültek a Veni Sancte énekei, és a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium hivatalosan is megkezdte a 2021-2022-es tanévét. A szentmisén szakkollégiumi lelkészünk, Hiba György SJ atya mellett Tran Van Ngu József SJ is velünk ünnepelt, aki ebben az évben rendszeres vendégünk lesz kollégiumi programjainkon. Szeretettel fogadtuk, és hálás szívvel, nagy lendülettel nézünk az új év kihívásai elé.

telugu blue films videos erosexus.info puba.com indian women sex video bestsexporno.com desi orgasm hentai cocks hentai-fan.com guilty gear may hentai www.sex vedios.com kompoz2.com bangail xxx video نيك نسوان جميلة pornozonk.com مص شفايف متحركه
hotboudi.com goindian.net village aunty bf movie rulz.com torrent magnet tubeshere.info bengoli xvideo com xxx balatkar video indianpornvideos.me xaxxx com xnxn sunny thefuckingtube.com nxnx video odia blue picture video onlyindianpornx.com temilxnxx
indiansex videos download ruperttube.net auntyxvideos.com 8sex com hdsexword.mobi sex cok افلام سكس للرجال milfhdtube.net سكس عنف dad and daughter sex video orgymovs.net bhabhi gaand bf choda chodi video popsexy.net tamilsexvedio