Kategóriák
Eseményeink Hírek

III. Tanulmányi hétvége

cimlap-vizeses

III. Tanulmányi hétvége

A félév harmadik tanulmányi hétvégéjét április 17-én péntek este Farkas Zsolt, a Khamoro Budapest Band vezetője nyitotta meg. A Cigány zene és kultúra készségfejlesztő foglalkozás keretében a hallgatók a tisztelet témakörét járték körbe. Mit is jelent ez a szó? Kinek hogy adjuk meg a tiszteletet? Mit jelent a tiszteletadás egy hagyományőrző cigány családban? A beszélgetés után természetesen zenélésre is sor került, Farkas Zsolt és Frigur Róbert Boby előadásában eredeti autentikus magyar cigánydalok, valamint Erdélyből és Oroszországból származó virtuóz feldolgozások hangoztak el.

A kötetlenebb este után szombaton folytatódott tovább a szakmai munka a kurzusvezetők irányításával.

Délelőtti kurzusok

Kállai Ernő az Ütközések című film kapcsán beszélgetett a hallgatókkal az előítéletről a Közösségi lét dilemmái kurzus keretében.
Jogi alapismeretek órán a polgári jogi jogviszonyokról volt szó. A diákok a munkaviszony, a bérleti szerződés, az ingatlan adásvétel, a család- és öröklési jog témáit beszélték át.
Dr. Rövid Márton az Európai Unió történeti előzményeinek és főbb intézményeinek bemutatása után a hallgatókkal az európai szolidaritás és demokrácia mibenlétét és határait vitatta meg.
Antal István, szakkollégiumunk rektora az Érdekérvényesítés kurzus ezen alkalmán a lobbitevékenység magyarországi és uniós környezetéről, beágyazottságáról beszélt.
Közgazdaságtanon a diákok a hitelek különböző fajtáival, a hozzájuk kapcsolódó fogalmakkal (EBKM, THM), valamint számolásaikkal ismerkedhettek meg.

Délutáni kurzusok

Kállai András Etnicizáló roma reprezentáció óráján a szakkollégisták három dokumentumfilm-részlet megtekintése után a kortárs roma képzőművészet kialakulásáról, formáiról és lehetőségeiről beszélgetettek.
Choli Daróczi József a cigányság hiedelemvilágáról, hagyományairól, a sorsfordulókhoz kapcsolódó szokásokról beszélt a Cigány irodalom és nyelv kurzust felvettekkel.
Társadalomtudományi ismereteken a hallgatók a kisebbségi jogok kérdéskörét tárgyalták meg; megismerkedtek a kisebbségi autonómia jogi és intézményi környezetével.
Milus Marianna beszédtanár Retorika óráján a helyes artikulációt és a megfelelő hangsúlyozást segítő gyakorlatokon túl a nonverbális tényezők fontosságáról és tudatos használatáról, valamint a tárgyalásról (hitelesség, személyi feltételek, külső tényezők, asszertivitás) volt szó.

Október 13-án diákbizottsági elnököt és tagokat választottunk a Jezsuita Roma Szakkollégiumban
A szakkollégiumi létünk fontos eleme az önkormányzatiság, amelyet többek között a diákbizottságon keresztül tudunk érvényre juttatni. Idén is sor került a bizottság megválasztására, mely jelöléssel kezdődött. Első körben online lehetett  jelölni. A  lista a szakkollégium hallgatóiból állt. Ha egy jelölt legalább 3 szavazatot kapott, akkor bekerült a választhatók közé. dsc_0040 Csütörtök este 3 hallgató  jutott tovább: Bogdán Mária Eszter, Oláh Zsolt és Farkas András. 20 szavazó polgárra lett bízva a döntés, hogy ki legyen az elnök. A szavazás nagyon szoros volt. Ugyanis 11 szavazatot kapott Oláh Zsolt és Farkas András is. Mivel Oláh Zsolt úgy döntött, hogy nem tudná vállalni az elnöki hivatást, így nem került sor második fordulóra. dsc_0056 dsc_0049 Végezetül, 11 szavazattal, Farkas András lett az  új diákbizottsági elnök, akinek egy szemeszterre szól a mandátuma. Valamint Bogdán Mária Eszter és Oláh Zsolt a Diákbizottság tagjai. Az új tagoknak ünnepélyes esküt kellett tenniük, hogy vállalnak minden elhivatottságot a közösség érdekében. Reméljük, hogy ötleteikkel felpezsdítik a kollégium közösségi életét, valamint képviselik a hallgatóságot, az érdekeinket.

            Ignácz Valentina

Kategóriák
Csütörtök este Hírek

Bátorterenyei modell

cimlap-vizeses

Bátorterenyei modell

A MTA TKKI Romakutatások Osztálya és a Jezsuita Roma Szakkollégium (JRSZ) közös kutatási- oktatási programjának keretében a 2015-ös év tavaszi és őszi szemeszterében 10 alkalommal, nyilvános interjúkat és hozzájuk kapcsolódó beszélgetéseket szervez a szakkollégium hallgatóinak és az érdeklődők számára csütörtök esténként. Minden alkalomra a roma közösségeket segítő, sikeres, vagy sikeresnek vélt lokális kezdeményezés megvalósítóját látja vendégül a JRSZ. A cél, ezen alkalommal is annak megvizsgálása volt, hogy milyen okok tették lehetővé az általuk megvalósított programok sikerességét, kudarcát, illetve a jól működő programok miért nem váltak követendő mintává.

2015. április 16.-án, a JRSZ előadótermében,- ami szinte teljesen megtelt a sok érdeklődővel, szakkollégistával- Berki Judit ismertette civilszervezetének programjait, céljait. Berki Judit szociálpolitikus, szociális munkás, tanár és az egyik első meghonosítója a tanoda típusú intézményeknek hazánkban, ami mára hálózattá nőtte ki magát. Egész életét a hátrányos helyzetűek, a romák, különösképpen a gyermekek helyzetének javításának szentelte, amit láthatóan nem bán, sőt továbbra is ebben látja a jövőjét.

Sikerünk abban rejlik, hogy tanodánk, nem csak egy, az oktatást kiegészítendő intézmény, hanem annál sokkal több, – mondta Judit, Kállai Ernő által vezetett beszélgetés során- mi a családokkal próbálunk együtt dolgozni azért, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy a gyerekek fejlődni tudjanak. Nálunk a szülők és a gyerekek együtt tanulnak, arra is van lehetőség, hogy a szülők is letegyék azokat az osztályokat, amiket anno nem tudtak befejezni. Nem is szeretem azt a szót, hogy tanoda, mi egy család vagyunk, és kapuink mindig mindenki előtt nyitva állnak, bárki bejöhet hozzánk, nyitottan állunk mindenkihez.

A hálózat munkatársai arra törekednek, hogy a gyermekek minél magasabb arányban kerüljenek érettségit adó iskolába vagy sajátítsanak el olyan szakmát, amellyel könnyebben találnak állást. A tanodából kikerült diákok közül vannak, akik a felsőoktatásba is bejutottak, a végzett diákok egy része visszatért szülőfalujába segíteni, visszaadva azt a segítséget, amit egykor ők is megkaptak a szervezettől.

A gyermekeket mentálhigiéniás ellátással, differenciált képesség- és készségfejlesztéssel, tehetséggondozással támogatják. Ezen felül gyakorta rendeznek családi programokat, itt a közös tevékenység segít a szülők, a gyermekek, a mentorok kapcsolatának megerősítésében, fejlődésében. Mindemellett itt egy picit megfeledkezhetnek a hétköznapi nehézségekről, lepakolhatják pár órára a vállukról a gondokat. A hálózat jelenleg 150-200 hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket segít, ami lehetőséget nyújt számukra.

Miért nem minta? Sok tanoda van az országban, sokan meg is kerestek minket. Mi ezt a programot nem egyedül és kizárólag magunknak csináltuk. A módszereinket, bárkivel szívesen megosztjuk, nem zárjuk el a lehetőséget senkitől – mondta Berki Judit. Ugyanakkor a tanodák magas finanszírozást igényelnek és jó iskolai oktatás nélkül a tanoda sem tud csodákat művelni.

Közös vacsorával zárult az este. Köszönjük Berki Judit értékes gondolatait!

Dávid Alexandra, szakkollégista

Kategóriák
Csütörtök este Hírek

Az MTA TKKI és a JRSZ közös programsorozatának első része

cimlap-vizeses

Az MTA TKKI és a JRSZ közös programsorozatának első része

A szendrőládi példa

Az MTA TKKI Romakutatások Osztálya és a Jezsuita Roma Szakkollégium (JRSZ) közös kutatási és oktatási programjának keretében a 2015-ös év tavaszi és őszi szemeszterében nyilvános interjúkat és beszélgetéseket szervez. Az interjúalanyok olyan emberek, akik roma közösségeket segítő, sikeresnek tűnő helyi kezdeményezést vezetnek. Az interjúsorozat célja, hogy megismerkedhessenek az érdeklődők azokkal az okokkal, amik az adott programot sikeressé vagy éppen sikertelenné tették valamint azokat az okokat megtalálni, amik miatt a jól működő programok nem váltak országos szintűvé.

Első alkalommal Káló Károly és Káló Norbert volt a vendégünk, akik Szendrőládon, a Bhim Rao Egyesület létrehozóiként olyan komplex közösségi programot valósítanak meg, amelyben segítséget szeretnének nyújtani minden roma és hátrányos helyzetű ember számára nemcsak a településen, de a térségben is. Oktatás, mentorprogram és munkahelyteremtés is szerepel tevékenységeik között.

Az interjút Dr. Kállai Ernő az MTA Kisebbségkutató Intézet tudományos kutatója vezette.
Kállai a vendégeket életútjukról kérdezte, mint Kiderül Káló Károly a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karán filozófia szakos, bölcsész középiskolai tanári diplomát szerzett, majd szintén ezen egyetem Gazdaságtudományi karán posztgraduális képzésen terület- és településfejlesztési menedzser lett. Testvére hatására Káló Norbert a Wesley János Lelkészképző Főiskolán szerzett diplomát szociális munkás szakon. Családjukban első-generációs értelmiségiek.
Ezt követően tevékenységeikről és programjuk sikerességéről kérdezte őket Kállai. A Bhim Rao Egyesület segítségével kezdetben a helyi oktatást szervezték meg első Tanodájuk: LÁDIKÓ „kezedben a kulcs” Tanoda volt Szendrőládon 2006-ban, amely 40-60 fővel indult. Ma már öt tanodát üzemeltetnek és napi szinten kb. 200-250 gyermekkel foglalkoznak. Káló Károly véleménye szerint az oktatás hosszú távú projekt. A tanodákba a legelmaradottabb térségekből, elmaradott oktatásban részesülő gyerekek jönnek, akiket fel kell fejleszteniük olyan szintre, hogy később tovább tudjanak középiskolában tanulni. Ez nehéz és hosszú folyamat szerinte, hiszen működésüket Uniós pénzből tudják finanszírozni, amelyeket meghatározott időre nyernek el, ha elnyernek ez által a fejlesztés akadályba ütközik. Szükség lenne állami támogatásra, amely folyamatossá tudná tenni a Tanodák működését. Káló Norbert elmondása szerint, míg 2005-ben a Tanodák megjelenése előtt nem volt érettségizett fiatal Szendrőládon, addig ma már számuk 17 fő. A program a szülőkre is pozitív hatással van, segítségével felismerték a tanulás fontosságát jelenleg 4 diplomával rendelkező szülőt számlálhat a település.
Kállai jövőbeli céljaikról kérdezte őket. Egy turisztikai fejlesztési programon belül sikerült létrehozniuk egy Roma Kulturális Központot. Jelenleg egy vendégház kialakítás van folyamatban, mellyel céljuk rom és nem roma művészek, értelmiségiek vonzása a térségbe.
Gombaüzemet is fent tartanak, amivel munkahelyet tudnak teremteni a helyiek számára. Jövőbeli céljuk a termelés nagyobb szinten történő folytatása, több gombafajta termesztése. A haszon növelés érdekében értékesítési helyek kiépítése a cél a napokban meg is történt az első lépés e felé Miskolc Vásárcsarnokában gomba szakboltot nyitottak.
Legfőbb céljuk az, hogy pár év elteltével ne a legelmaradottabb vidékként emlegessék Szendrőlád és térségét, hanem a legdinamikusabb fejlődőként.

Kategóriák
Hírek Közösségi programok

2014/15. tavaszi félév – I. és II. tanulmányi hétvége

cimlap-vizeses

2014/15. tavaszi félév – I. és II. tanulmányi hétvége

A vizsgaidőszak lezárása után, az egyetemi szemeszter megkezdésével szakkollégiumunkban is folytatódott tovább a szakmai munka.

Kurzuskínálatunk ismét szélesedett: Milus Marianna kommunikációs szakember Retorika, Antal István, szakkollégiumunk rektora Érdekérvényesítés, Dr. Rövid Márton (az eddigi Társadalomtudományi ismeretek mellett) Európai Uniós tanulmányok, Kállai András képzőművész Etnicizáló Roma reprezentáció című kurzust tart ebben a félévben.
A hétvégét péntek este – a szokásokhoz híven – Farkas Zsolt, a Khamoro együttes vezetője nyitotta meg. Másnap, a közös reggelit követően kezdetét vették a kurzusok.

Cigány irodalom és nyelv
Choli Daróczi József óráin a résztvevők megismerkedhetnek a cigány irodalommal és népköltészettel, a modern cigány lírával és prózával, valamint a cigány nyelv eredetével, lexikai és morfológiai sajátosságaival.

DSC_0052

Etnicizáló roma reprezentáció
Kállai András képzőművész történelmi/kultúrtörténeti tényeken, képzőművészeti és más vizuális példákon keresztül vizsgálja az olyan marginalizáló és etnicizáló folyamatokat, amelyek nagyban befolyásolják a romák külső pozícionálását és belső önmeghatározását. Kurzusának célja, hogy a résztvevők diszkurzív módon, sokszor vizuális példákon keresztül tárgyaljanak a romákat sújtó osztálydominanciát erősítő folyamatokról.

Érdekérvényesítés
A kurzus bemutatja az érdekérvényesítés elméleti hátterét, részletesen ismerteti a jogszabályi alapokat, a magyarországi és az európai uniós környezetet, beágyazottságot. A hallgatók valós, életből vett példákon keresztül megismerhetik az érdekérvényesítést a gyakorlatban, ezután pedig készségfejlesztő helyzetgyakorlatok segítségével maguk is némi jártasságot szerezhetnek ezen a téren.

DSC_0015

Európai Uniós tanulmányok
A kurzusra jelentkező hallgatók megismerkednek az Európai Unió megalakulásának politikai és történelmi hátterével, az Unió létrejöttét meghatározó erővonalakkal. Képet kapnak az EU küldetéséről, céljairól, szervezeti felépítéséről. Megismerik a szervezet működését, eljárási módjait, különböző jogköreit. A kurzus ismereteket nyújt továbbá a tagállamokról, a csatlakozás folyamatáról és elbírálási szempontjairól, bemutatja az EU-s választások szabályait.

Jogi alapismeretek
A kurzus bemutatja a magyar állam működését, a főbb állami szerveket Magyarországon. A hallgatók megismerhetik az állampolgári önszerveződés formáit, áttekintő képet kapnak a polgári jogi jogviszonyokról. Megtudhatják, hogy milyen jogvédelmi lehetőségek léteznek.

DSC_0028

Kisebbségpolitika, a közösségi lét dilemmái
Dr. Kállai Ernő kurzusának célja, hogy a hallgatók megismerjék Magyarország legújabb kori történelmének és társadalmi viszonyainak kérdésköreit a romák vonatkozásában és átlássák a hazai társadalom működésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit a cigány/roma népesség történelmének és kultúrájának vonatkozásában.

Közgazdaságtan
A kurzus során a hallgató alapvető közgazdaságtani, pénzügyi ismereteket, fogalmakat szerez, megtanulja ezeket értelmezni és alkalmazni. A kurzus fő témaköreit a munkavállalói kötelezettségek, jogok, az adók, adózás, a hitelek és a vállalkozási ismeretek alkotják.

Retorika
Milus Marianna logopédus, beszédtanár és tréner kurzusának célja a hallgatók retorikai készségeinek fejlesztése. A hallgatók szempontokat kapnak az előadások sikeres felépítéséhez, megismerkednek a hatásos beszéd módszereivel, a szemléltetés különböző eszközeivel. Képet kapnak a nonverbális tényezők fontosságáról és megtanulják azokat tudatosan használni.

Társadalomtudományi ismeretek
A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a társadalmi kisebbségek és többségek vizsgálatának világába. Az első órán a résztvevők Jim Jarmush Éjszaka a földön című filmjének segítségével az előítélet, a rasszizmus, és a diszkrimináció fogalmait járták körbe. A második óra témája a nemzet, etnikum, faj fogalmai voltak, s a jelenlévők megismerkedtek az etnicitás nélküli csoportok koncepciójával. A következő alkalmakkor az emberi jogok, kisebbségi jogok, és a kisebbségi autonómia kérdésköreinek tárgyalására, illetve a társadalmi elnyomás és kirekesztés formáinak megvitatása kerül sor.

Kategóriák
1% Hírek

1% a roma tehetséggondozásért

cimlap-vizeses

1% a roma tehetséggondozásért

Tisztelt Támogatónk! Kedves Adózó! A Jézus Társasága Alapítvány – a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának munkáit támogató szervezet – ebben az évben is nagy hálával fogadja a személyi jövedelemadó 1%-ából származó felajánlásokat. Az elmúlt évekből befolyt adományok jelentős része a JRSZ tevékenységeit közvetlenül támogatta. Adószám: 18064333-2-42 További információ és rendelkező nyilatkozat elérhető a Rendtartomány honlapján: http://www.jezsuita.hu/tamogatas Köszönjük szépen!
Kategóriák
Hírek

Pályaorientációs műhelybeszélgetés általános- és középiskolásoknak

cimlap-vizeses

Pályaorientációs műhelybeszélgetés általános- és középiskolásoknak

A Magyar Tehetségsegítők Szervezete (MATEHETSZ) és a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium közös együttműködésével a „Tehetséghidak Program” keretein belül pályaorientációs műhelybeszélgetést tartottunk általános és középiskolás gyerekeknek. A diákok a bátonyterenyei, budaörsi és a rimóci tanodából érkeztek kísérőkkel együtt. Az esemény célja az volt, hogy minél jobban motiváltakká tegyük őket.

A pályaorientációs műhelybeszélgetésen a szakkollégiumból Antal Szabina, Atyimov Zsanett Kitti, Fehér György, Simon Nóra és Zsigmond Kitti vett részt.

DSC_0898

A műhelybeszélgetés során a pályaorientáció, valamint az önismeret és a jövőbeni célkitűzések is szerepet kaptak a diákok körében. A megnyitón köszöntőt mondott Szegedi Dezső a MATEHETSZ munkatársa és Antal István a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium rektora

A köszöntő beszéd után bemutatkoztak a műhelybeszélgetés vezetői, a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium hallgatói. A vezetők bemutatkozása után játékos bemutatkozással kezdtünk, hogy jobban megismerkedjenek a gyerekek egymással. A diákokat kisebb csoportokba osztottuk és csatlakozott hozzájuk egy-egy vezető is. Ezt követően egy kisebb feladattal kezdtünk: foglalkozások összegyűjtésével, majd a saját céljuk leírásával folytatták a programot. A délelőtt legnagyobb része a „képzeletbeli fával” telt. Minden csoport kapott egy flipchart papírt, amire egy fát kellett rajzolni, s a „Hogyan lehetek sikeres és elégedett a jövőben?” kérdést, boncolgatva akasztották fel a gyerekek elgondolásaikat a rajzolt fára.

Ebéd után a roma kultúra értékeivel ismerkedhettek meg a diákok egy videó vetítés keretében. A videó lejátszása után kérdéseket tettünk fel a diákok részére. A délután folyamán a diákoknak nem csak önmagukról kellett véleményt alkotni, hanem társaikról is. A legnépszerűbb program a kincskereső játék volt, ami abban nyilvánult meg, hogy a szakkollégium területén elrejtettünk csomagocskákat, amelyekben csokoládék voltak, az alján pedig betűk és szavak álltak. A meglelt csomagok felbontása után a csapatoknak motiváló mondatokat kellett alkotniuk, majd a későbbiek során a motiváló mondatokról kellett beszélniük, véleményt alkotniuk.

Zárásként megkérdeztük a diákoktól, hogy kinek melyik szekció tetszett a legjobban, valamint, azt is, hogy ki mit visz haza magával útravalónak.

DSC_0883

telugu blue films videos erosexus.info puba.com indian women sex video bestsexporno.com desi orgasm hentai cocks hentai-fan.com guilty gear may hentai www.sex vedios.com kompoz2.com bangail xxx video نيك نسوان جميلة pornozonk.com مص شفايف متحركه
hotboudi.com goindian.net village aunty bf movie rulz.com torrent magnet tubeshere.info bengoli xvideo com xxx balatkar video indianpornvideos.me xaxxx com xnxn sunny thefuckingtube.com nxnx video odia blue picture video onlyindianpornx.com temilxnxx
indiansex videos download ruperttube.net auntyxvideos.com 8sex com hdsexword.mobi sex cok افلام سكس للرجال milfhdtube.net سكس عنف dad and daughter sex video orgymovs.net bhabhi gaand bf choda chodi video popsexy.net tamilsexvedio