Kategóriák
Eseményeink Hírek

III. Tanulmányi hétvége

cimlap-vizeses

III. Tanulmányi hétvége

A félév harmadik tanulmányi hétvégéjét Farkas Zsolt és Frigur Róbert nyitotta meg április 11-én pénteken egy kötetlen este keretében. A Khamoro együttes tagjai közösen zenéltek a szakkollégium zenei szakos hallgatóival.
A jó hangulatú este után másnap a szakmaiság került előtérbe, a kurzusokon a szakkollégisták kurzusvezetőik irányítása alatt folytatták a megkezdett munkát.

Kállai Ernő az Ütközések című film kapcsán beszélgetett a hallgatókkal az előítéletről a Közösségi lét dilemmái kurzus keretében.
A tanár úr által tartott másik kurzus, a Kutatásmódszertan, melynek második kurzusalkalmán az interjú volt a fő téma. Az óra első felében annak elméleti hátterével ismerkedtek a nyári kutatásra készülő szakkollégisták: megbeszélték az interjú fogalmát, az interjúk előfordulásának legfőbb területeit, mint például a média, de legfőképpen a tudományos kutatásban lévő interjúról és annak fajtáiról esett szó. Az óra második felében az elméletben tanultakat vitték át a gyakorlatba: a csoporttagok egymással dolgoztak: életút interjút, mélyinterjút és a kevert típusú interjút is kipróbálták.

Novoszáth Péter Kulturális örökségeink nevű kurzusán a szakkollégisták tovább dolgoztak a megkezdett projekten, melynek célja, hogy a magyar cigányzene bekerüljön az ország szellemi kulturális örökségei közé.

A harmadik alkalommal megtartott Jogi alapismeretek kurzuson dr. Raduly Zsuzsanna vezetésével a csoport megbeszélte a Magyarország Alaptörvényéről és a választási rendszerről eddig tanultakat, majd rátértek a munkajog kérdéskörére, amely kapcsán sok új információval gazdagodtak a hallgatók a munkavállalói és munkáltatói jogokról egyaránt, aminek az egyetemi évek lezárulta után (vagy akár már alatta is) nagy hasznát vehetik.
Rövid Márton kurzusán a faj, rassz, nacionalizmus, diszkrimináció fogalmáról és jelentéséről beszélgettek a hallgatók. Az óra során olyan kérdések merültek fel, mint hogy ki a cigány és ki a nemzet tagja. Így a kurzus keretein belül lehetőség nyílik az eltérő vélemények képviseletére és ütköztetésére.
A szakkollégium egyetlen idegennyelvű kurzusán Andrew Gatti továbbra is játékos, interaktív feladatokon keresztül ismerteti meg a hallgatókkal az amerikai kultúrát, miközben a résztvevők nyelvi készségei is fejlődnek.
Az Informatikai készségfejlesztés kurzuson Karsai Norbert az Excel táblázatkezelés rejtelmeibe vezette be a hallgatókat.
A Filmkészítés alapjai kurzus tagjai a készülő filmjükhöz felvett anyagokat: videókat, interjúkat, fotókat nézték és válogatták át Varsányi Ferenc szakmai felügyelete alatt annak érdekében, hogy a kész alkotás a lehető legszínesebben mutassa majd be a JRSZ-t.

Kategóriák
Eseményeink Hírek

Táncdráma a Holokauszt Emléknapján, április 16-án a jezsuiták budapesti központjában

cimlap-vizeses

Táncdráma a Holokauszt Emléknapján, április 16-án a jezsuiták budapesti központjában

_DSC3145

O Zibano – A vonat

 

A Párbeszéd Háza adott otthont a Khamoro Táncszínház és a kispesti Jezsuita Roma Szakkollégium közös megemlékezésének. Az esemény a Magyar Holokauszt Emlékév alkalmából a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg. Közel negyvenen dolgoztak az estért több hónapja, köztük a huszonöt táncos és énekes felnőtt előadó és öt gyermek. A forgatókönyv, a koreográfia és a rendezés Farkas Zsoltnak, a Khamoro Cigány Táncegyüttes művészeti vezetőjének a munkája. Az estet a szakkollégium egy diákja vezette le, az eseményt megnyitotta és a vendégeket köszöntötte a Párbeszéd Házának jezsuita igazgatója és a Szakkollégium rektora.

Az indító teljes sötétségben Choli Daróczi József tragédiát idéző gondolatai hangzottak fel cigányul, magyarul és héberül.
Egy ifjú szerelmespár egymásra találása és a szülők beavatkozása nyitotta meg a drámai események sorát. A gonosz ébredését a “nácik és a kápó tánca” követte, a foglyok érkezését pedig az “este a lágerben” kegyetlen jelenete. A gyerekek holokausztjára egy korabeli gyermekdal bejátszása emlékeztetett. A hét és fél perces zárójelenetben Naomi Semernek az 1967-es izraeli énekfesztiválra a hatnapos háború előestéjén készített, az arany Jeruzsálemről (Jerusalaim Sel Hazav) szóló dala hangzott föl, valamennyi szereplő aktív részvételével.
Az erőteljes fény-, hang- és füsteffektusok mellett a háttérben archív felvételek vetítése, az előtérben pedig szögesdrótkerítés szolgálta a drámai emlékezést.
Az előadást hosszantartó vastapssal, állva köszönte az értő, népes közönség. A következő fogadás családi, baráti hangulata méltó koronája lett az estnek.

A Párbeszéd Háza igazgatójának bevezető gondolataiból:
Emlékezünk arra, ami megtörtént és aminek nem lett volna szabad megtörténnie.
Emlékezünk, hogy soha többé ne történhessenek olyan események, amikre emlékezünk.
Emlékezünk, hogy a mindennapokban több erőnk legyen ellenállni a Gonosz minden formájának.
Emlékezünk, mert élni akarunk és emlékezünk, hogy az életet szolgáljuk.
Vagyis nem a kiábrándulást, a kétségbeesést, az elkeseredést, a csüggedést, a reménytelenséget akarjuk szolgálni emlékezésünkkel.
Emlékezünk, hogy visszanyerjük és erősítsük hitünket az emberiben, mindennapi életünk értelmében.
Alábbi szövegemmel is kívánom, hogy minden jelenlévőben az emlékezés, valamint a Khamoro Táncszínház és a Jezsuita Roma Szakkollégium szolgálata által a tisztulás, a megigazulás, az emberségben növekedés legyen a gyümölcse a mai estnek.

mondd azt

mondd azt hogy reggel
mondd virágzó almafa
mondd dagasztott kenyered megkel
mondd hazamegy minden katona
mondd holnapba néző szemmel
a láncok lehullnak mind
mondd visszaad halottat temető tenger
s fénylenek feledett szeretteink

mondd az örök nap ragyog
ami eltörött mind egész
mondd
hátra előre semmi nincs
csak a ma van
csak az itt
s az óceán nyugalma

Kategóriák
Csütörtök este Hírek

Kollégiumi közösségi est, 2014. április 3.

cimlap-vizeses

Kollégiumi közösségi est, 2014. április 3.

 

IMG_3201
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék.
A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs,
S ha a kis szőlőszemnek egy nyár
Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek,
Amíg megérik?… „
(Petőfi Sándor: Az apostol)

A csütörtöki esti közösségi vacsora és fórum április első hetében is elérkezett hozzánk. Mint mindegyik alkalomnak, ennek is megvolt a maga különlegessége: nem volt előadó vendégünk, hanem a vezetőség a kollégistákkal együtt tartott egy összegző beszélgetést a második félév történéseiről, valamint a különböző munkacsoportok vezetői számoltak be az új belső feladatvállalásokról.
Antal István, az intézményünk rektora kezdte meg a fórumot, mondandójával figyelmeztetett minket a pontosságra, hiszen tudjuk jól, hogy a precizitás, a kötelességtudat az élet minden területén hasznos és kifejezetten fontos, szükség van arra, hogy odafigyeljünk az időpontokra, a határidők pontos betartására. Ezután a tanulmányi vezetőnk Frányó-Keller Kata és Beer Ilona, a szakkollégiumunk titkára lényeges tudnivalókat osztottak meg velünk a kollégium életével kapcsolatban, majd Endrédy Orsi kapta meg a szót, aki belső feladatvállalásokért felelős.
A belső feladatvállalások rendszere az év második felében újjászületett és teljes sikerességnek örvend a kollégisták körében, hiszen könnyen átlátható, témák szerint rendezett feladatokat állított össze számunkra Orsi, amit ezúton is szeretnénk megköszönni neki. A munkacsoportok vezetőinek beszámolója alapján mindenki szorgalmasan teljesíti feladatait, aminek a közösségépítésben is nagy szerepe van, így napról-napra egyre bensőségesebb kapcsolatot sikerül kialakítanunk egymással a kollégiumban.
A vacsora után rektorunk egy kötetlen beszélgetésre invitálta a kollégistákat, ahol hasznos tanácsokkal látott el minket. Bármilyen kérdéssel fordultunk, fordulunk is hozzá, mindig készséggel válaszol és a legjobb tudása szerint igyekszik támogatni minket, már-már szülői figyelemmel.
Tudjuk, hogy a szőlőszemnek is szüksége van időre, míg gyümölccsé érik. Mi, a kollégium lakói és vezetősége is bár lassan, de egy családdá, jó barátokká érünk, közös munkával, néha vitákkal, erőfeszítésekkel és sok-sok nevetéssel, úgy, ahogyan az igazi családoknál lenni szokott. Mindent összevetve ismét egy sikeres és jó hangulatú csütörtök estét tudhatunk a hátunk mögött!

Kategóriák
Egyéb kategória

A JRSZ Szervezeti és működési szabályzata