Kategóriák
Csütörtök este Eseményeink Hírek Közösségünk

DB választás

cimlap-vizeses

DB választás

Október 13-án diákbizottsági elnököt és tagokat választottunk a Jezsuita Roma Szakkollégiumban

A szakkollégiumi létünk fontos eleme az önkormányzatiság, amelyet többek között a diákbizottságon keresztül tudunk érvényre juttatni. Idén is sor került a bizottság megválasztására, mely jelöléssel kezdődött. Első körben online lehetett  jelölni. A  lista a szakkollégium hallgatóiból állt. Ha egy jelölt legalább 3 szavazatot kapott, akkor bekerült a választhatók közé.

dsc_0040

Csütörtök este 3 hallgató  jutott tovább: Bogdán Mária Eszter, Oláh Zsolt és Farkas András. 20 szavazó polgárra lett bízva a döntés, hogy ki legyen az elnök. A szavazás nagyon szoros volt. Ugyanis 11 szavazatot kapott Oláh Zsolt és Farkas András is. Mivel Oláh Zsolt úgy döntött, hogy nem tudná vállalni az elnöki hivatást, így nem került sor második fordulóra.

dsc_0056 dsc_0049

Végezetül, 11 szavazattal, Farkas András lett az  új diákbizottsági elnök, akinek egy szemeszterre szól a mandátuma. Valamint Bogdán Mária Eszter és Oláh Zsolt a Diákbizottság tagjai. Az új tagoknak ünnepélyes esküt kellett tenniük, hogy vállalnak minden elhivatottságot a közösség érdekében. Reméljük, hogy ötleteikkel felpezsdítik a kollégium közösségi életét, valamint képviselik a hallgatóságot, az érdekeinket.

            Ignácz Valentina

Kategóriák
Csütörtök este Eseményeink Hírek

Chacho Rom

cimlap-vizeses

Chacho Rom

A 2016. október 20-i közösségi esten ellátogatott hozzánk Nagy Gusztáv, író, költő, műfordító, és cigány nyelvtanár, aki megosztotta velünk igen mozgalmas életútjának fontosabb történéseit.

Guszti egy békés megyei tradicionális oláh cigány családban nőtt fel, így mesélt a hagyományokról, szokásokról, valamint arról, hogy a szüleinek a generációja jóformán még csak cigány nyelven beszélt.  Iskolai éveiről és első házasságáról is beszélt, valamint arról, hogy ezután miként ismerkedett meg Choli Daróczi Józseffel, és a ’70-es években kibontakozó roma mozgalom tagjaival. Szívesen emlékezett rájuk. Guszti már 1970-ben publikált egy mesét a Rom Som nevű újságban.  dsc_0001

1983-ban Budapestre költözött, és 1986-ban megalapították az első cigány nyelvű újságot, a Romano Nyevipét, ahol egészen 1992-ig dolgozott. Erre az időszakra nagyon boldogan tekintett vissza. Azt is megemlítette, hogy ezen időszak alatt tanult a legtöbbet, valósággal falta a könyveket. Főként Shakespeare-t és Madáchot olvasott, Az ember tragédiáját le is fordította lovári nyelvre.

dsc_0007dsc_0028

1994-től elkezdett dolgozni a Kalyi Jag Szakközépiskolában, a Wesley János Lelkészképző Főiskolán, és a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai  Főiskolán cigány nyelv tanárként, s közben versesköteteket adott ki.

Guszti jelenleg nálunk, a JRSZ-ben is tanítja a cigány nyelvet. Véleménye szerint attól lesz valaki cigány, hogy annak érzi magát, és ehhez érzelmi kapcsolatok is társulnak. Továbbá szerinte a fiatalabb cigányoknak meg kell ismerniük az idősebb cigányokat, hogy így megtanulják e nép kultúráját, mely alapján igazi cigányokká válhatnak.

Oláh Zsolt

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-A-M-16-0002 kódszámú pályázata keretében valósult meg.

Kategóriák
Kurzusaink

2016/17. tanév őszi félévének kurzusai

cimlap-vizeses

2016/17. tanév őszi félévének kurzusai

Bioetika – Esettanulmányok és beszélgetések játékfilmek alapjánDr. Kék Emerencia, Hofher József SJ
Az élet kezdetével kapcsolatos kérdések, az emberi élet filozófiai/biológiai kezdete, az abortusz [módszerei, következményei (gyermek, nő, család, közösség, társadalom)], embriókon végzett kísérletek, őssejtek]
A halállal kapcsolatos kérdések: a gyógyíthatatlan beteg, öngyilkosság, eutanázia, teratanázia, halni hagyás, palliatív terápia, élő végrendelet, asszisztált öngyilkosság
A gyermekvállalással kapcsolatos kérdések: meddőség, mesterséges megtermékenyítés, prenatális vizsgálatok, béranyaság, örökbefogadás, a szülőség jogi kérdései
A genetika etikai kérdései: családtervezés, genomanalízis, genetikai vizsgálatok magzati korban/felnőtteken, génsebészet, génmódosítás
Donáció kérdései – halál/agyhalál, a holttest tisztelete, szervadományozás, transzplantáció, szervek elosztása, szervkereskedelem

Etnicizáló roma reprezentációKállai András
A kurzus célja, hogy történelmi/kultúrtörténeti tényeken, képzőművészeti és más vizuális példákon keresztül vizsgálja az olyan marginalizáló és etnicizáló folyamatokat, amelyek nagyban befolyásolják a romák külső pozícionálását és belső önmeghatározását. Célja továbbá, hogy a résztvevők diszkurzív módon, sokszor vizuális példákon keresztül tárgyaljanak a romákat sújtó osztálydominanciát erősítő folyamatokról. Ilyen tendenciák például az etnikai alapú intézményesített kategorizálás, a média (kisebbségi) reprezentációja vagy a fizikai és szellemi szegregáció, melyek nagyban hozzájárulnak a romák deprivált státuszához. A kurzuson való aktív részvétel várhatóan segíti majd a résztvevőket a romákat pozicionáló tevékenységek vagy más marginalizáló társadalmi jelenségek szerteágazó vizsgálatában.

EUDr. Rövid Márton
A kurzusra jelentkező hallgatók megismerkednek az Európai Unió megalakulásának politikai és történelmi hátterével, az Unió létrejöttét meghatározó erővonalakkal. Képet kapnak az EU küldetéséről, céljairól, szervezeti felépítéséről. Megismerik a szervezet működését, eljárási módjait, különböző jogköreit. A kurzus ismereteket nyújt továbbá a tagállamokról, a csatlakozás folyamatáról és elbírálási szempontjairól, bemutatja az EU-s választások szabályait.

Jogi alapismeretek – Dr. Raduly Zsuzsanna
A kurzus bemutatja a magyar állam működését és a főbb állami szerveket. A hallgatók megismerhetik az állampolgári önszerveződés formáit, áttekintő képet kapnak a polgári jogi jogviszonyokról. Megtudhatják, hogy milyen jogvédelmi lehetőségek léteznek.

Kisebbségpolitika, a közösségi lét dilemmáiDr. Kállai Ernő
A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje Magyarország legújabb kori történelmének és társadalmi viszonyainak kérdésköreit a romák vonatkozásában. Lássa át a hazai társadalom működésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit a cigány/roma népesség történelmének és kultúrájának vonatkozásában. Próbája meg elhelyezni saját magát a jelenkor társadalmi viszonyai között, ismerje meg lehetőségeit a saját sorsának és közösségének jövője szempontjából.

A projektmenedzsment és forrásteremtés alapjai – Bartal Attila
A kurzus célja a résztvevők bevezetése a projektmenedzsment módszertanába, valamint a pályázati rendszerek, a pályázatírás és a projektmegvalósítás világába. A résztvevők a projektmenedzsment alapfogalmait és alkalmazott technikáit a világon legelterjedtebb módszertan (PMBOK, www.pmi.org) alapján veszik sorra; majd megismerkednek a humánfejlesztési projektek számára elérhető főbb támogatási konstrukciókkal, a pályázatok logikájával, a pályázatírás főbb fogásaival, valamint a nyertes projektek lebonyolításának legfontosabb feladataival.

Kategóriák
Csütörtök este Eseményeink Hírek

Korrektség és hitelesség

cimlap-vizeses

Korrektség és hitelesség

Nagyon érdekes előadásban volt részünk október 6-án: Rácz Tibor, a HVG újság oknyomozója volt a vendégünk a Jezsuita Roma Szakkollégiumban. Elsőként családi hátteréről mesélt. Mint megtudhattuk tőle, nem volt számára egyszerű a pályakezdés. „Szerény sorú roma családból származom, a szüleimnek nagyon fontos volt, hogy támogassanak és az legyek, ami szeretnék. Amit ők nem kaptak meg, azt mi a testvéreimmel mind megkaptuk.” Pécsett, a Kommunikációs Média Tudományegyetemen tanult, majd gyakornoki munkát végzett a Tolnai Napilapnál, ahol szinte egyből el is tudott helyezkedni újságíróként.

dsc_0025

A Roma Újságíró Program keretében, 2012-ben elnyertegy ösztöndíjat. Ezáltal bekerült a HVG szerkesztőségbe gyakornokként, és két hónap után már le is szerződtek vele, ugyanis annyira meg voltak elégedve a munkájával. „Az újságírás lényege a gondolkodás, legalábbis a HVG-nél ez nagyon fontos. Mivel oknyomozó vagyok, ezért nagyon alaposan át kell tekintenem egy ügyet. Kutatni, összefüggéseket keresni, kárörvendőnek kell lenni. Ugyanakkor fontos a hitelesség és a megbízhatóság. Okosnak kell lenni nagyon, tudni kell kapcsolatokat építeni, hiszen az információk 85% -át kapcsolatok nélkül úgy kellene kikaparni.”

Mivel a gazdaság és a politika kapcsolatára, legfőképpen a korrupcióra specializálódott, számolnia kell azzal is, hogy egyes cikkek után atrocitások érik. „Többször bepereltek már, egyszer vesztettem is. Ugyanis a magyar sajtótörvény nagyon rossz fordulatokat használ. Értek már fenyegetések is, követtek több alkalommal”.

dsc_0002

Ma az újságíróknak Magyarországon elég alacsony atársadalmi megbecsülésük..  Előbb leköpnek egy újságírót, mint egy politikust. Több sztereotípia is él irányukban. Az emberek nem értik, miért csinálja. „Mazochista vagyok, konkrétan. A sztereotípiák mindenhol felmerülnek, ez csak azon múlik, hogy magadra veszed-e. Egy jó újságírónak alapvetően 2 fő szempontja van: a korrektség és a hitelesség. Magával szemben az embernek korrektnek kell lenni. Minőségi elvárásaim vannak, nem adok ki a kezem alól olyan munkát, amire azt mondanám én magam is, hogy rossz. A másik pedig, hogy mindig meg kell maradni a tényeknél.”

dsc_0006

Tibor nemzetközileg is ütötte a mércét. 2015-ben elnyert egy ösztöndíjat, Németországban töltött több hónapot vendég újságíróként egy helyi lapnál.  Jelenleg e német napilapnál magyarországi tudósító.

Előadónk azt vallja, a mai társadalomban nehéz lépéseket tenni, fontos, hogy legyen mellettünk egy erős közösség, és ugyanakkor önmagunk hite. Tiborral teljesen egyetértek: „Alulról érkező kezdeményezésekben hiszek. Érdekeink vannak, ki kell magunkért állni, képviselni.  Fontos a társadalmi felelősség vállalás, a rendszer a miénk, akkor is, ha ránk erőltették.”

                                               Ignácz Valentina

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-A-M-16-0002 kódszámú pályázata keretében valósult meg.

Kategóriák
Csütörtök este Eseményeink Hírek

Egy befogadóbb világért

cimlap-vizeses

Egy befogadóbb világért

A legutóbbi, október 13-i közösségi estünk alkalmával újra, immáron a kollégiumunkban találkoztunk az UCCU alapítvány képviselőivel! Ezzel lehetőségünk nyílt a múltkori „nyóckeres sétánk” folytatására, melyet az alapítvány egy önkéntese tartott. Mint ahogy a séta célja  is – mely az UCCU egyik alprogramja – az integráció segítése a „sötétzugok” megismertetése által, úgy az alapítvány szélesebb körű küldetése is az előítéletek csökkentése az informális-megismertető oktatás segítségével. Ahogy Varga Attila, az UCCU tősgyökeres önkéntese, aki a sétát is vezette, mondja : „ Az UCCU alapítvány épít és rombol is egyben. Építi az elfogadást, és rombolja az előítéleteket”. A találkozónkon az alapítványtól négyen is megtiszteltek bennünket, köztük a vezető Kissné Szénási Szilvia, illetve három elkötelezett önkéntes, az előbbiekben említett Attila, Ignácz Andi és Kőszegi Márió. Látogatásuk, úgy vélem, mindenképp fontos és hasznos volt, hiszen valamilyen szinten egy célunk és küldetésünk van, ismernünk kell egymást! Magunkénak érezhetjük az UCCU honlapján található mottót, mely így szól: „Célunk, hogy csökkentsük a társadalomban a romákkal kapcsolatos tévhiteket és előítéleteket, hogy mindannyian egy befogadóbb és nyitottabb világban élhessünk”. A beszélgetésen Szilvi is erről informált bennünket, hogy hol, mikor, milyen módszerekkel igyekeznek ezt megtenni. A legfőbb eszközük az iskolákban önkéntesek bevonásával tartott 2-3 órás foglalkozások, melyek alatt igyekeznek minél több információt átadni, illetve viták által gondolatot ébreszteni. Az alapítványnak nagy szüksége van folyamatosan tevékenykedő önkéntesekre, hiszen csak így tudnak hatékonyan működni. Nem titkolt céljuk volt, hogy a mi értelmiségi közösségünkből is legyen önkéntesek, hiszen a vállalás egyik feltétele a roma származás márcsak a hitelesség miatt is. Annak meg persze csak örülnek, ha egyetemista diákként megyünk oda. Személy szerint teljes elismerésem a munkájuk és kitartásuk iránt. Úgy gondolom, jó vonalon és jó irányba haladnak a küldetésük megvalósításához. Minden egyes iskola meglátogatásával, minden új önkéntes bevonásával tesznek valamit a megismerés és elfogadás érdekében. Gratulálunk az alapítványnak az eddig elért eredményeihez és sok sikert kívánunk nekik további tevékenységeikhez! Kollégiumunk diákjait pedig buzdítjuk arra, hogy lehetőségük szerint váljanak ők is UCCU önkéntessé!

Kőszegi Dóra

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-A-M-16-0002 kódszámú pályázata keretében valósult meg.

   
Kategóriák
Eseményeink Hírek Kurzus értékű foglalkozások Szabadon választható kurzusok

Cigánymesék készítői jártak nálunk

cimlap-vizeses

Cigánymesék készítői jártak nálunk

Október 7-én ellátogatott hozzánk Horváth Mária és Barta Irén a Kecskeméti Rajzfilmstúdiótól. Bemutatták nekünk az általuk 2013-ban kiadott, több díjat is besöprő Cigánymesék című sorozatot.

dsc_0089

A Magyar népmesék gyártásának befejezésével Horváth Mária rendező fejében támadt az ötlet, hogy cigány meséken keresztül mutassák meg a romani kultúra értékeit, továbbá azt, hogy a romák nemcsak zenéjükre, hanem irodalmukra és képzőművészetükre is büszkék lehetnek. A rajzfilmsorozat célja, hogy bemutassa az ország cigány lakosságának néprajzi és kultúrtörténeti hagyományait, vegyítve a mai roma művészettel. Az elkészítésbe több roma is bekapcsolódik. Az egyes epizódok zenéjét a Parno Graszt együttes tagjai szerzik, valamint a kisfilmek rajzai Orsós Teréz grafikus- és festőművész képeinek felhasználásával készülnek.

dsc_0058dsc_0093

dsc_0113

Az alkotók elmesélték a sorozat kulisszatitkait. Például, hogy milyen precíznek kell lenniük, és hogy egy kisfilm elkészítése kb. 1 évbe telt. Mutattak a filmből forgatókönyveket, képkockákat, festményeket. Közben sor került az eddig kiadott három kisfilm megtekintésére is, melyek Szécsi Magda író meséiből lettek feldolgozva, s melyeknek címei: A cigányasszony meg az ördög, Káló a cigánylegény, és Doja a cigánytündér. Az utóbbi idén első helyezést ért el a III. Nemzetközi Népismereti Filmszemlén. Az eddig elkészült 3 animációs film mellé most újabb 3 epizódot készítenek Bari Károly és Daróczi Ágnes gyűjtéseiből, melyek hamarosan bemutatásra kerülnek.

A Cigánymeséket mindenki élvezte, már nagyon várjuk a folytatást.

Oláh Zsolt

Kategóriák
Hírek Kollégiumi hétvége Közösségi programok

Séta a Nyóckerben

cimlap-vizeses

Séta a Nyóckerben

„Ne gyere mögöttem, nem vezethetlek. Ne gyere előttem, nem követhetlek. 

Csak sétálj mellettem, és légy a barátom.”

Gyönyörű napsütötte őszi délutánt töltöttünk Budapest „sötét utcáin”: a legtöbb ember így tekint a mai VIII. kerületre. A szakkollégium szeptemberi kulturális estjén, 23-án az UCCU alapítványnak köszönhetően részt vehettünk társaimmal Budapest egyik legsokszínűbb kerületében egy közös sétán, amit az alapítvány roma önkéntes fiataljai vezettek.

dsc_0046

A séta során megosztották a környékkel kapcsolatos személyes tapasztalataikat és beszéltek a többnyire romák által lakott városrészről. Bármilyen kérdést feltehettünk. A válaszadók roma származása és a kerülethez köthető személyes élményeik tették hitelessé a közös élményt. Így járulnak hozzá a környék értékeinek a felfedezéséhez, a félelmek és előítéletek csökkentéséhez.

A fentiekben állítdsc_0081ott sztereotípiát sikerült a séta során lebontani. Bevallom őszintén, roma származásúként nekem is voltak előítéleteim a kerülettel kapcsolatban. A csapból is az folyik, hogy ilyen veszélyes környék, olyan veszélyes környék. Ahogy említettem, az időjárás kedvezett, talán a napsütés segített abban, hogy megvilágítsa ezt a „sötét kerületet”. Egyre beljebb haladván az utcákon láttam a színeket, amiket eddig nem. Egyrészt a történetek alapján, amiket az önkéntesek megosztottak velünk, valamint, ha kicsit jobban kinyitottam a szemem, bebizonyosodott, hogy itt mindenféle ember megfordul.

Arról, hogy nehéz sorú emberek lakjákdsc_0059
többnyire a környéket, arról nem feltétlenül ők maguk tehetnek. Valahogy meg kell élniük nekik is, és mivel nincs más lehetőségük a kitöréshez, az alvilági utat választják.

Mint megtudhattuk a séta során, több civil szervezet próbálkozik a roma fiatalok felzárkóztatásával. Közösségi házakat hoztak létre, ahol táncot oktatnak a gyerekeknek. Az igazi táncos lábúakat meg szokták hívni a város számos rendezvényére is, ahol megmutathatják tehetségüket és ezáltal esélyt kapnak az elismerésre. A túra során megtudhattuk, hova járnak bulizni a környékbeli fiatalok, illetve megtekinthettünk egy roma kortárs művészeti galériát. Kiemelhetnék még több személyes élményt, inkább arra bíztatok: Ide el kell menni! Sétálni kell! Ahhoz, hogy igazán szembesüljünk e környezettel, és kialakuljon egy személyes véleményünk, végig kell járni ezt az utat, ami talán kicsit segít abban, hogy elgondolkodjunk, és rájöjjünk, hogy a látszat néha csal.

                                                                                              Ignácz Valentina

Kategóriák
Csütörtök este Hírek Szabadon választható kurzusok

Árnyaltabb kép a migránshelyzetről

cimlap-vizeses

Árnyaltabb kép a migránshelyzetről

A legutóbbi, szeptember 29-i közösségi estünkön Solymoskövi Luca, a Jezsuita Menekültszolgálat szakmai vezetője látogatott el hozzánk. A szervezetet 2015-ben alapították azzal a céllal, hogy segítsenek a migrációs válság kezelésében. Ebben tapasztalatokkal, kapcsolatokkal és anyagiakkal segítségükre van a nemzetközi színtéren évtizedek óta hatékonyan, komoly szakmai háttérrel működő Jesuit Refugee Service. Először néhány adatot, és a jelenség fő okait mutatta be előadónk. Elmondta többek között, hogy nem annyira az európai álom, mint inkább a „push” jelenség, azaz egy „kitoló rendszer” okozta az elvándorlás felerősödését számos országból. Az elmúlt év során Fóton kiskorú bevándorlókkal, Bicskén és Budapesten oltalmazotti státuszra váró vagy azt elnyert, különböző nemzetiségű fiatalokkal és felnőttekkel foglalkoztak. Nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásra, ezen keresztül vélik megvalósítani az itt maradó menekültek társadalomba való beilleszkedését. Többek között tanítják nekik a magyar nyelvet, különböző ismeretterjesztő programokat szerveznek a válság megértése érdekében, de mentorprogramot is biztosítanak a számukra Budapesten. Luca személyes élményeken, menekülők sorsain, a velük való kapcsolaton keresztül próbálta nekünk átadni, hogy nem arctalan tömegről, hanem egyéni, gyakran tragikus sorsokról van szó. A szervezetnek van egy önkéntes programja is, ahová szeretettel várnak olyan embereket, akik segíteni akarnak.

Oláh Zsolt, Prokopp Katalin

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-A-M-16-0002 kódszámú pályázata keretében valósult meg.

Kategóriák
Egyéb kategória Hírek Közösségi programok

A Fáber közösség látogatása

cimlap-vizeses

A Fáber közösség látogatása

Október 3-án, hagyományainkhoz híven meghívtuk intézményünkbe egy vacsorára a Fáber közösséghez tartozó jezsuita szerzeteseket. A szakkollégium néhány diákja és munkatársa láttuk őket vendégül az esten, amelynek során bepillanthattak az életünkbe. Ki először, ki sokadszor járt nálunk, így megérkezéskor megtekintették a kollégium termeit, helyszíneit. Szinte mindannyiuk számára az újdonság erejével hatott az utóbbi tanévben átadott focipálya. dsc_0076dsc_0049 dsc_0064         Az est során minden résztvevő személyesen bemutatkozott, majd Antal István rektor bemutatta az intézmény helyzetét, struktúráját. Farkas Zsolt, a Khamoro táncegyüttes vezetője, koreográfusa, valamint munkatársa és egyben felesége, Farkasné Balogh Marianna autentikus roma énekekkel ajándékozta meg a társaságot, amelyeket Zsolt gitárral is kísért. A családias hangulatban Marianna tánccal is elkísért egy-egy dalt. ????????????????????????????????????dsc_0045dsc_0071           Horváth Árpád jezsuita szerzetes kérdései nyomán szóba került a romák helyzete, a roma kultúra támogatása, valamint a magyarországi romák történelme. Elsősorban Antal István rektor, Farkas Zsolt és Oláh Zsolt történész hallgató segítségével sikerült a résztvevőknek belepillantani abba, milyen gyökerei vannak a cigányság mára kialakult helyzetének. Köszönjük  a Fáber közösség tagjainak, hogy megtiszteltek látogatásukkal!  
telugu blue films videos erosexus.info puba.com indian women sex video bestsexporno.com desi orgasm hentai cocks hentai-fan.com guilty gear may hentai www.sex vedios.com kompoz2.com bangail xxx video نيك نسوان جميلة pornozonk.com مص شفايف متحركه
hotboudi.com goindian.net village aunty bf movie rulz.com torrent magnet tubeshere.info bengoli xvideo com xxx balatkar video indianpornvideos.me xaxxx com xnxn sunny thefuckingtube.com nxnx video odia blue picture video onlyindianpornx.com temilxnxx
indiansex videos download ruperttube.net auntyxvideos.com 8sex com hdsexword.mobi sex cok افلام سكس للرجال milfhdtube.net سكس عنف dad and daughter sex video orgymovs.net bhabhi gaand bf choda chodi video popsexy.net tamilsexvedio