Kategóriák
NTP

Nemzeti Tehetségprogram 2015/16

cimlap-vizeses

Nemzeti Tehetségprogram 2015/16

A Jezsuita Roma Szakkollégiumban folyó tehetséggondozó munka színvonalas folytatását a 2015/2016-os tanév folyamán nagyban elősegítették az NTP-SZKOLL-M-15-0003 pályázat jóvoltából megvalósult tevékenységek.

A kurzusokból, nyelvtanfolyamokból, közösségi és szakmai eseményekből, könyvtárbővítésből és a 2014/2015-ös tanévet bemutató évkönyv kiadásából összeállt szakmai programcsomag a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre.

A tanév során két szaktábor megvalósítására is lehetőség nyílt: a tanévkezdő szaktábor Kecskeméten, a tavaszi szaktábor Katalinpusztán került megrendezésre. Mind a két tábor alapját Tóth Zoltán (AC Humán Kft) szervezetfejlesztő szakember gyakorlati képzése nyújtotta. Az évkezdő táborban emellett kiemelt szerepet kapott a roma kultúra, a jezsuita lelkiségi programok és a szakkollégiumi munkát megalapozó elméleti előadások.

kepatmeretezes_hu_kpuszta

A tanév folyamán a könyvtárat folyamatosan bővítettük: elsősorban romológiai és keresztény témájú, valamint tehetségfejlesztéssel foglalkozó szakkönyveket vásároltunk, illetve a diákok számára is lehetőséget biztosítottunk, hogy tanulmányaikhoz igazodó szakkönyvek beszerzésére vonatkozó igényeiket benyújtsák a könyvtár állományának bővítéséhez.

kepatmeretezes_hu_kurzus

Az elmúlt tanévben a szakkollégiumi kurzusokat (pl. informatika, közgazdaságtan, retorika, szociálpszichológia, roma társadalomtörténet, közösségi lét dilemmái) és számos nyelvtanfolyamot (angol, német, francia) is a támogatásból tudtunk finanszírozni, valamint a tanulmányi hétvégéket megnyitó péntek esti kulturális estek költségét is a támogatás terhére számoltuk el. Az első tanulmányi hétvégén például az országosan ismert Karaván Família fogadta el meghívásunkat.

Az őszi félévben, csütörtök esténként folytatódott a 2014/2015-ös tanévben megkezdett, „Lokális elszigeteltségben” című előadássorozat, melyet az MTA-val közös szervezésben dr. Kállai Ernő szervezett és moderált. A félév meghívott előadói voltak:

– Bódis Kriszta
– L. Ritók Nóra
– Ignácz József
– Gelsei Gábor 
– Orsós János

A csütörtöki szakmai estek fennmaradó részében zártkörű előadások, fórumok kerültek megrendezésre. Az estekhez kapcsolódó előadói díjakat és a közös vacsora költségét a támogatásnak köszönhetően tudtuk finanszírozni.

Újdonság volt a szakkollégiumi életben a két alkalommal is megrendezett kiscsoportos lelkigyakorlatos hétvége. Az ignáci lelkigyakorlatok mintájára felépülő, három-három napos, vezetett, egyéni elcsendesülés Dobogókőn illetve Tahitótfalun, jezsuita lelki vezető szolgálatával valósult meg.

kepatmeretezes_hu_lgy

A támogatásból továbbá egy közösségépítő sportnap szervezésére is lehetőség nyílt, valamint publikálásra került a 2014/2015-ös tanév eseményeit és közösségét bemutató évkönyv is. A kiadványból a hallgatóknak, oktatóinknak, vendégeinknek és támogatóinknak is át tudtunk egy-egy példányt adni, ezzel is népszerűsítve az intézményben folyó tehetséggondozó munkát.

ntp_72_rgb emet_logo_szines emmi_logo

Kategóriák
Hírek NTP Pályázatok

Nemzeti Tehetségprogram 2014/15

cimlap-vizeses

Nemzeti Tehetségprogram 2014/15

A 2014/2015-ös tanév tavaszi félévében a Jezsuita Roma Szakkollégium a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet jóvoltából, NTP-RTP-M-14-0006 pályázati kódszámmal lehetőséget nyert egy öt elemből álló programcsomag megvalósítására.

1.) 10 előadásból álló tehetségfejlesztő programsorozat

A Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület közreműködésével 2015. március 17. és május 19. között tíz különböző, főként hátrányos helyzetű településre jutottak el az intézményt képviselő szakkollégisták egy tehetségfejlesztő programsorozat keretében.
Az egyenként kb. négyórás előadások tanodákban, kultúrházakban, valamint általános iskolákban kerültek megrendezésre azzal a céllal, hogy a szakkollégium felkutassa és kapcsolatot teremtsen a közoktatásban tanuló tehetséges roma fiatalokkal.
A JRSZ szakkollégistái saját példájukon keresztül ösztönözték a hátrányos helyzetű gyerekeket a továbbtanulásra.
Az egyes előadásokon a cigány kultúra kiemelt szerepet kapott, így minden látogatás fontos részét képezte a hagyományos roma táncok és zenék megismertetése.
A Szakkollégium ajándékaként minden alkalommal tehetségfejlesztő játékokat adott át a Sziromnyi Egyesület, valamint állófogadást tartottak a résztvevő gyermekek számára.

Az előadások szakmai hátterének nyomon követésére egy tehetséggondozásban jártas pedagógust kértünk fel, aki a tapasztalatokat figyelembe véve egy javaslattételi programcsomagot dolgozott ki, amelyet az intézmény a jövőben a roma tehetségazonosítás és tehetséggondozás területén tud hasznosítani.

Időpontok, helyszínek:
1. 2015.03.17 Bódvaszilas
2. 2015.03.19 Kaposvár
3. 2015.03.24 Kiskőrös
4. 2015.03.31 Szendrő
5. 2015.04.14 Szendrőlád
6. 2015.04.17 Csobánka
7. 2015.04.20 Lakócsa
8. 2015.05.05 Szeged
9. 2015.05.18 Szabadszállás
10. 2015.05.19 Miskolc

2.) Tehetségazonosítási és kiválasztási módszertan kidolgozása a felvételi folyamathoz

A JRSZ a támogatás keretein belül egy olyan módszertant tudott kidolgoztatni az AC Humán Kft.-vel, amely speciálisan a JRSZ felvételijeként alkalmazható a jövőben. A módszertan kialakításához a szolgáltató a szakkollégiumban tanuló diákok megismerésére, valamint a szakkollégium jövőjét illető vezetői elképzelésekre is hangsúlyt helyezett, így a következő évek felvételi eljárása során a szakkollégium szervezeti kultúrájába illő, az intézmény céljaival azonosulni tudó hallgatók kerülhetnek kiválasztásra.

3.) Hanganyag-készítés a zenész szakkollégista hallgatók előadásából

A szakkollégium öt zenész hallgatójának (Baranyi Zoltán, Berki Tamás, Radics Gerald, Sárközi Xénia, Sztojka Zoltán) előadásaiból álló hanganyag felvételét és kiadását is lehetővé tette a Nemzeti Tehetségprogram pályázata.
A komolyzenei CD elkészüléséhez a Soundmaster Művészeti Kft, a Dando Kft, valamint a Mucius Scaevola Kft szolgáltatását vettük igénybe, akik a stúdióbérlésről, a zenei rendezésről, valamint a CD nyomdai kivitelezéséről gondoskodtak.
A 8 zenei számból álló CD 300 példányban készült el a szakkollégium reklámjaként, valamint a szakkollégisták tehetségének széleskörű megismertetésének érdekében. A CD lemezeket ajándékkánt adjuk a szakkollégiumhoz közel álló személyeknek, partnereknek, támogatóknak, vendégeknek, valamint a lemezen közreműködő hallgatóknak.

DSC_3003

4.) JRSZ felvételi reklámja, „jó gyakorlatok gyűjteménye” kiadvány elkészítése

A Szakkollégiumban folyó szakmai munka megismertetésére az elmúlt évek közösségi estjeiről készítettünk összeállítást.
A nyomdai kivitelezéshez a Wings Group Kft munkáját vettük igénybe. Az elkészült 100 db kiadványt a jelenlegi és jövőbeli a szakkollégistáknak kívánjuk ingyenesen hozzáférhetővé tenni.
A szakkollégium további népszerűsítése érdekében felvételi plakátot és videót készíttettünk. Az anyagok online reklámként szolgálnak a JRSZ honlapján (www.jrsz.hu), közösségi oldalakon (Facebook, Youtube), illetve kiküldésre kerülnek a fővárosi egyetemek és a vidéki középiskolák számára. A plakátok elkészítésével Ákos Péter egyéni vállalkozót bíztuk meg, aki szakkollégisták bevonásával hozta létre a reklámanyagokat.

borító_végleges

5.) Tehetségfejlesztő tábor hátrányos helyzetű általános és középiskolás korú gyerekek számára

2015. június 26. és 28. között került megrendezésre a szakkollégium által szervezett tehetségfejlesztő tábor 18 iskolás gyerek részvételével.
A rendezvény helyszínéül a kollégium épülete szolgált. A támogatás segítségével a résztvevők és a szervezők étkeztetése és a tábor megrendezéséhez szükséges tehetségfejlesztő eszközök, játékok megvásárlása is lehetővé vált.
A táborra hátrányos helyzetű (elsősorban roma), 10-14 éves kor közötti gyermekek jelentkezhettek. Velük a JRSZ hallgatói vették fel és tartották a kapcsolatot, akik a program teljes lebonyolításában is aktívan vettek részt.
A tehetségfejlesztő hétvégén a szakkollégisták továbbtanulásra ösztönözték a résztvevőket, sportfoglalkozásokat, zenés-táncos programokat rendeztek számukra, és lehetőséget biztosítottak a főváros megtekintésére is.
A csoportos, valamint egyéni beszélgetések és a kompetenciafejlesztő foglalkozások lehetőséget biztosítottak a diákok önbizalmának, önismeretének építésére, illetve a szociális kapcsolataik bővítésére. A cigány kultúra megismertetésével a gyerekek roma-magyar kettős identitás-tudatának mélyítésére is hatott a rendezvény.
A diákok kapcsolatba kerültek olyan roma szakemberekkel és művészekkel, akik példaképként szolgálhatnak számukra és fejlődésüket, motivációjukat katalizálhatják.

emet_logo_szines (1)emmi_logo

Alap CMYK

ntp_72_rgb

Kategóriák
Hírek NTP

Nemzeti Tehetségprogram 2013/14

cimlap-vizeses

Nemzeti Tehetségprogram 2013/14

A Jezsuita Roma Szakkollégium Kiemelkedően Tehetséges Szakkollégistáinak Támogatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programja alapján meghívásos pályázatot hirdetett a kiemelkedően tehetséges fiatalok elismerésének támogatására.

Ennek keretén belül a Jezsuita Roma Szakkollégium ösztöndíjpályázatot hirdetett szakkollégistáinak körében. A 2014. március 03-án kiírt „Kiemelkedően tehetséges fiatalok elismerése” pályázatra végül hat szakkollégista nyújtotta be munkáját. A beérkezett írásbeli pályázatokat az Ösztöndíj Bizottság megvizsgálta, s minden pályázót behívott a szóbeli fordulóra.

Az Ösztöndíjbizottság döntése alapján az alábbi szakkollégisták részesülnek ösztöndíjban:

• Antal Szabina
• Atyimov Zsanett Kitti
• Bangó Alexandra

Gratulálunk a pályázóknak! Sok sikert kívánunk a tanulmányaikhoz!