Kategóriák
Egyéb kategória Évnyitó Hírek NTP Nyári tábor

Évkezdés Királyréten

cimlap-vizeses

Évkezdés Királyréten

Augusztusban megtörtént a új szakkollégisták kiválasztása, a múlt héten egyre inkább megtelt hallgatóval a kispesti kollégium épülete… de a 2016-17. tanév ünnepélyes, közös elkezdésére most, szeptember első hétvégéjén került sor. A szakkollégiumi tagságukat kezdő, illetve megújító hallgatók, és a szakmai programban résztvevő munkatársak a Királyréti Ifjúsági Táborba vonultunk el.  Hogy miért épp ide, ahol a madár se jár? Tavasszal már jártunk a Börzsöny kapujánál, Szendehely-Katalinpusztán szakkollégiumi táborban, és felfedeztük, hogy a városból való kivonulás, a természeti környezet nagyban segít, hogy valóban egymásra és a közösség építésére tudjunk összpontosítani.

Péntek délután, miután mindenki röviden bemutatkozott, Antal István rektor felvázolta a szakkollégium misszióját, vízióját, alapvető céljait, Bartal Attila pedig felvázolta szakmai programunk hátterét biztosító VEKOP projektet és teljesítményen alapuló értékelési rendszer főbb alapelveit. A királyréti tanösvényt végigjárva kiscsoportokban idéztük fel a szakkollégiummal kapcsolatban hallott információkat. Este tábortűz mellett igyekeztünk nemcsak neveket, arcokat rögzíteni, hanem személyesen is megismerkedni, főként azzal a kilenc hallgatóval, akik most kerültek közénk.

dsc_0007-collage

Szombaton szinte egész nap az AC human trénere, Tóth Zoltán vezetett minket a csapatépítés és a brandépítés gazdag eszköztárának felvonultatásával. Délelőtt vegyes, “régi” tagokból és 1-1 új tagból álló csoportokban dolgoztuk fel a JRSZ-be kerülésünk óta felgyűlt legfontosabb eseményeket, élményeket. A  prezentáció már a teljes közösség előtt zajlott: az újonnan bekerült szakkollégisták ötletesen tolmácsolták mind maguk, mind társaik emlékeit.  Megerősítő volt hallani lelkesedésüket, a szakkollégium felé támasztott elvárásaikat, melyek mindannyiunkra ösztönzőleg hatnak az egyre komolyabb szakmai munka felé. Szinte mindegyikük kiemelte, mennyire pozitív meglepetés volt számukra a többórás felvételi.

Délután Tóth Zoltán előadásából többek között megtudhattuk, milyen fontos nemcsak tejesíteni, hanem eredményeinket, önmagunkat be is mutatni, sőt, felvállalni a kitettséget (exposure), mely céljaink elérésében rengeteget nyom a latban. Ennek egyfajta azonnali kísérleteként adott eszközökből alkotásokat hoztunk létre, melyet csoporttársainknak bemutattunk, majd egy hallgató mindenki előtt is vállalta önmaga megmutatását alkotásán keresztül. Szakkollégiumunk alapításánál bábáskodott és annak életét az első években elkísérte Hofher József jezsuita atya. Idén visszaköltözik Budapestre, így vissza tudja venni a szakkollégiumban a lelki kísérést. Hofi atya a délután folyamán bemutatkozott, majd vele, és közösségi társával, Petrovich Lászlóval évnyitó Veni Sancte szentmisén vettünk részt. Esténket, amelyet ismét a tábortűz mellett töltöttünk el, a Karaván Família tagjai zenével, énekkel tettek emlékezetessé. A családias légkört emelte, hogy a közös nótázásba a hallgatókat is bevonták.

A vasárnap délelőttöt ki-ki pihenésre, sportolásra, vagy a kisvasutazásra és egy duna-parti sétára használta ki. A visszafelé úton, mikor a születésnapost köszöntöttük, éreztük, hogy a hétvégén elkezdődtek új barátságok, elindult az új közösség, és elindult a 2016-17. év szakmai programja: egyszóval teljes mellszélességgel elkezdtük ötödik

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-A-M-16-0002 kódszámú pályázata keretében valósult meg.

Kategóriák
Egyéb kategória

Felvételi és tagsági szabályzat (FTSZ) 2016.

Kategóriák
Egyéb kategória Hírek

Felvételi 2016/17.

Kategóriák
Csütörtök este Egyéb kategória Hírek

Hiba György SJ tanúságtétele

cimlap-vizeses

Hiba György SJ tanúságtétele

A 2016. április 21-i közösségi esten Hiba György jezsuita szerzetessel, a JRSZ lelki vezetőjével beszélgettünk. Mesélt életútjáról, terveiről, hitéről, és a Jezsuita Renddel való kapcsolatáról. Köszönjük neki, hogy mindezt megosztotta velünk! Egy nagyon jó, és bensőséges beszélgetés alakult ki.
Kategóriák
Egyéb kategória Eseményeink Hírek

Cigánypasztorációs szimpózium

cimlap-vizeses

Cigánypasztorációs szimpózium

Szerző: Oláh Zsolt

2016. április 8-án a Nemzetközi Roma Nap alkalmából került sor a Cigánypasztorációs szimpóziumra a Párbeszéd Házában. Az esemény a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium szervezésében jött létre.

Az ünnepélyes megnyitót Sajgó Szabolcs SJ, a Párbeszéd Háza igazgatója tartotta, majd sor került az első kerekasztal beszélgetésre Nyeső Ágnes lelkész, az Országos Református Cigánymisszió referense, Kocsis Fülöp érsek-metropolita, valamint Fabiny Tamás evangélikus püspök részvételével. A beszélgetést Antal István a JRSZ rektora moderálta.

DSC_0022

Többek között természetesen beszéltek a cigánypasztoráció ügyének fontosságáról, továbbá feszegették az integráció és a szegregáció kérdésköreit. Itt szóba került a Nyíregyháza Huszár-telepén lévő iskola is, melyet az érsek és a püspök pozitív példának lát. Valamint hangsúlyozták, hogy nagy szükség van a történelmi egyházak szorosabb együttműködésére.

A második kerekasztal beszélgetés témája arról szólt, hogy a roma papok hogyan látják a cigánypasztoráció ügyét. A résztvevők Balogh Péter kaposvári káplán és Balázs József Borsodbóta plébánosa voltak. A beszélgetést Majercsik Ferenc a JRSZ teológus hallgató szakkollégistája moderálta.

DSC_0059

E beszélgetésen is hallhattunk sok érdekes dolgot. Elmondták, hogy ők hogyan tekintenek a szolgálatukra, s hogy miként tehetnek a legtöbbet a hívekért. Itt is felmerült az integráció és szegregáció kérdése. Ők teljesen elutasítják az elkülönítést. Balogh Péter atya kiemelte, hogy ő nem csak a cigányok papja, hanem a nem cigányoké is. Balázs József atya pedig a katolikus egyház megújulását tekinti a legfontosabbnak. Ugyanis véleménye szerint az egyház gyakran elzárkózik az emberek elől. A beszélgetésen felvetődött még a közösségszervezés fontossága is, amely a cigánypasztoráció alappillére lehet.

A szimpózium nagyon izgalmasra sikeredett. Érdekes volt hallgatni, ahogyan egyházi személyek gondolkodnak ebben a témában. Nagyon fontos lenne, ha az egyházak együttműködve segítenének helyi szinten a cigányság közösségszervezésében. Ez szerintem óriási előrelépést jelenthetne a romák társadalmi integrációjában.

Kategóriák
Egyéb kategória Eseményeink Hírek

Ökumenikus imaóra a Szent István-bazilikában a nemzetközi roma nap vigíliáján

cimlap-vizeses

Ökumenikus imaóra a Szent István-bazilikában a nemzetközi roma nap vigíliáján

Április 7-én Budapesten, a Szent István-bazilikában Székely János esztergom-budapesti segédpüspök vezetésével, a történelmi egyházak vezetőinek részvételével tartottak ökumenikus imaalkalmat a Jezsuita Roma Szakkollégium szervezésében.

Az eseményről készült videót itt tekintheti meg:

[youtube height=”HEIGHT” width=”WIDTH”]PLACE_LINK_HERE[/youtube]

Alábbiakban a Magyar Kurír cikke olvasható.

Az imádságot Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs referense, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és Laborczi Géza evangélikus lelkész, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke tartotta; jelen volt a Jezsuita Roma Szakkollégium rektora, Antal István a kollégium diákjaival és tanáraival együtt. A liturgián a Boldog Ceferino Alapítvány templomi kórusának tagjai szolgáltak énekekkel.

Székely János püspök köszöntőjében elmondta, hogy az első roma világnapot 1971. április 8-án tartották, miután összeült Londonban az első roma világkongresszus. Kevesen tudják, hogy ezt a nagy jelentőségű eseményt – amelyen megszületett a cigányság himnusza, zászlaja, meghatározták irodalmi nyelvét – az Egyházak Világtanácsa hívta életre. A romák öntudatra ébredésénél ott volt tehát a Krisztusban való hit. Székely János hálát adott a cigányság kultúrájáért, családszeretetéért, istenhitéért, tehetségéért, örömre való készségéért – elmondta, hogy mindezeket a kincseket Isten elé hozzák az imádságban és fohászkodott azért, hogy a cigány értelmiségiek példaképei, mesterei legyenek népüknek.

„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a hit által Krisztus Jézusban. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra: nincs többé zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő; mert mindnyájan egy vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig ti Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai, s az ígéret szerint való örökösök” – szólt  a szentlecke tanítása, amelyről Bogárdi Szabó István református püsök elmélkedett. Kiemelte, hogy Pál apostol egy különleges egységre hivatkozik itt, amely az Ábrahámnak adott ígéreten alapul. Megáldalak és áldássá teszlek; annyi lesz a magod, mint a tengerparton a homok – ígéri Ábrahámnak Isten. Jézus azért jött, hogy helyreállítsa az egységet, Isten benne teljesíti be az ígéretet. Az ígéret örökösei,  áldottak a galaták, és az ígéret örökösei, áldottak vagyunk mi is,  ha Krisztust öltözzük magunkra – buzdított a református püspök.

Laborczi Géza református lelkész olvasta fel Lukács evangéliumából az emmauszi tanítványok történetét, majd Kocsis Fülöp érsek-metropolita mondott szentbeszédet. Az emmauszi tanítványoknak hosszas magyarázatra volt szükségük, ahogyan Tamás apostolnak szüksége volt az érintésre. Jézus pontosan tudja, kinek mire van szüksége és eszerint adja tanítását, tanításán keresztül önmagát. A hagyomány szerint Kleofás mellett a másik tanítvány Lukács volt, akinek lelkében a hosszú egzegézis olyan mély nyomot hagyott, hogy evangélistává lett. A két tanítvány a Jézussal való találkozást követően, miután a kenyértörésben felismerték, találkozni akart az apostolokkal. Visszatérnek a közösséghez, megosztják az örömüket egymással. A történetnek ezt a jelentős pillanatát kapcsolta össze a Kocsis Fülöp érsek a roma szakkollégisták életével: cigányok és nem cigányok tanulnak együtt a szakkollégiumokban, feladatuk, felelősségük, hogy tanulmányaik után térjenek vissza közösségükhöz, vigyék el az örömhírt. Hirdessék, hogy lehet együtt élni, közösségben Krisztussal. Fontos üzenet ez a mai világ számára– hangsúlyozta.

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” – idézte János evangéliumát biztatóan Székely János püspök, aki egy, a sorsát átoknak érző cigány kisfiú története kapcsán azt hangsúlyozta, nagy áldás, ha valaki rábred, ő is Isten remekműve. Ahogyan a fának fontos, hogy erős gyökerei legyenek, mert akkor tud erős ágakat teremni, úgy fontos a cigányságnak, hogy erősen kötődjön múltjához, kultúrájához. A legerősebb gyökér azonban Istenhez köt minket, aki mindenkiért meghalt a kereszten. Isten szeretett gyermekei vagyunk, amikor megszülettünk, Isten ujjongott az életünk felett – hangsúlyozta a püspök.

Boldog Ceferino példáját idézte fel a hívek előtt, aki egyszerű roma családból származott, mégis népe tanítója lett. Leszoktatta az embereket a káromkodásról, újévor az első dolga az volt, hogy  a kórházban meglátogatta a betegeket, a gyerekeknek mesélt az evangéliumról. Mindannyiunk küldetése ez, hogy tanítók legyünk – tette hozzá, és Choli Daróczi József cigány költő, pedagógus példáját idézte fel, aki minden héten meghívta kis tanítványait egy kakaóra, kiflire és mesélt nekik. Legyetek ti is népetek tanítói, fényei! A Jézus által meggyújtott fényt ne rejtsük véka alá, legyünk mécsesek sokak számára! – buzdította Székely János a szakkollégium roma diákjait.

Ezt követően a diákok mécseseket gyújtottak – indiai szokás szerint vízre, itt a kőre tették –, hogy emlékeztessen ez a fény arra, Isten fényességet gyújtott bennünk, életet, hitet adott és buzdítson, hogy világosság legyünk mások számára.

Az imaóra áldással és a Boldog Ceferino Alapítvány kórusának énekével, aZöld az erdő kezdetű, cigány himnuszként is ismert roma dallal zárult. A Miatyánk magyar és lovári nyelven is elhangzott, Székely János püspök az áldást is lovári nyelven mondta.

Fotó: Lambert Attila

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

Kategóriák
Egyéb kategória Hírek

Index-cikk: Ki legyen az év hétköznapi roma hőse?

cimlap-vizeses

Index-cikk: Ki legyen az év hétköznapi roma hőse?

Szakkollégistánk, Rostás Gusztáv is esélyes a 2016-os Aranypánt-díjra!

Az április 8-i eseménysorozat fénypontjaként az RSK immár második alkalommal adja át az Aranypánt-díjat annak a hétköznapi roma hősnek, aki az olvasóktól a legtöbb szavazatot kapja. (…)

Az RSK által közzétett felhívásra rengeteg jelölés érkezett. Ezekből 12 civil szervezet segítségével 10 jelöltet választottak ki.

(…)

Rostás Gusztáv – egyetemi hallgató

„Hát mit gondolsz, te bolond? Úgyse vesznek fel!” − mondták neki a telepen. Maximális pontra írja a felvételit. Az anatómiai kérdéseknél a szervek mellé odaírja a latin elnevezéseket is. A kiértékelés után kiszólítják, mert erre aztán nem számítottak! Meg arra se, hogy egy félszeg telepi cigány gyerek produkálta. Záporoznak rá a kérdések: „Miért akarsz ápoló lenni? Milyen céllal jöttél ide? Mit akarsz az élettől?”

Rostás Gusztáv 20160303 0152-2xxxkvv

(forrás: index.hu)

A teljes cikk és a szavazási lehetőség itt érhető el: http://index.hu/belfold/2016/04/04/aranypant-dij_jeloltek_szavazas/

Kategóriák
Csütörtök este Egyéb kategória Hírek

Párizsi klímatárgyalások szakértői szemmel

cimlap-vizeses

Párizsi klímatárgyalások szakértői szemmel

Az Öko Urbána Egyesület együttműködésével, a 2016. február 25-re szervezett közösségi estünkön Dr. Faragó Tibor egyetemi tanárt köszönthettünk köreinkben. Az est érdekessége volt, hogy a tanár úr olyan titkokba is bevezetett minket, melyek a hétköznapi emberek számára nem minden esetben hozzáférhetőek. A titkok alatt olyan személyes történeteket értek, melyeket a tanár úr élt át egy-egy meghatározó, történelmi eseményen.  Dr. Faragó Tibor azon kiváltságos emberek közé tartozik, akik részt vehettek több olyan nemzetközi tárgyaláson, ahol döntés született a világot érintő kérdésekben.

????????????????????????????????????

Megtudhattunk, hogy egy ilyes nagy jelentőségű tárgyalás mennyi munkával és kitartással jár. Elmondta ugyanis, hogy előfordult, hogy több héten keresztül, éjszakába nyúlóan próbáltak a különböző országok döntéshozói közös véleményre jutni a cél érdekében. Az előadást ne úgy képzeljük el, hogy csak a klímaváltozásról szólt, hiszen egy globális jelenségről van szó, melyhez kapcsolódik minden gazdasági, politikai, szociális, egészségügyi ágazat. Közös érdekünknek kell tekinteni a problémát, megoldást nem találhatunk úgy, ha nem látjuk meg, hogy minden mindennel összefügg. Előadónk szerint szükség van a két legfontosabb alapelv, a prevenciós és az alkalmazkodó készség együttes alkalmazására.

A következőket írta egy beszámolójában: „A párizsi megállapodás és határozat fontos eredménynek tekinthető, és általában is hozzájárulhat a nemzetközi együttműködés erősítéséhez. E megállapodás a benne foglalt kötelezettségek címzettjei szerint egyetemes, azaz minden ország számra kötelezettségeket határoz meg, ami jelentős előrelépés a Kiotói Jegyzőkönyv és annak Dohai Módosításához képest.”

????????????????????????????????????

Az előadás nagyon érdekes és izgalmas volt számomra, hiszen egy olyan embertől halhattunk információkat, aki maga is részt vettek a döntéshozatalban.  Köszönjük szépen az értékes előadást!

Kőszegi Dóra

Október 13-án diákbizottsági elnököt és tagokat választottunk a Jezsuita Roma Szakkollégiumban
A szakkollégiumi létünk fontos eleme az önkormányzatiság, amelyet többek között a diákbizottságon keresztül tudunk érvényre juttatni. Idén is sor került a bizottság megválasztására, mely jelöléssel kezdődött. Első körben online lehetett  jelölni. A  lista a szakkollégium hallgatóiból állt. Ha egy jelölt legalább 3 szavazatot kapott, akkor bekerült a választhatók közé. dsc_0040 Csütörtök este 3 hallgató  jutott tovább: Bogdán Mária Eszter, Oláh Zsolt és Farkas András. 20 szavazó polgárra lett bízva a döntés, hogy ki legyen az elnök. A szavazás nagyon szoros volt. Ugyanis 11 szavazatot kapott Oláh Zsolt és Farkas András is. Mivel Oláh Zsolt úgy döntött, hogy nem tudná vállalni az elnöki hivatást, így nem került sor második fordulóra. dsc_0056 dsc_0049 Végezetül, 11 szavazattal, Farkas András lett az  új diákbizottsági elnök, akinek egy szemeszterre szól a mandátuma. Valamint Bogdán Mária Eszter és Oláh Zsolt a Diákbizottság tagjai. Az új tagoknak ünnepélyes esküt kellett tenniük, hogy vállalnak minden elhivatottságot a közösség érdekében. Reméljük, hogy ötleteikkel felpezsdítik a kollégium közösségi életét, valamint képviselik a hallgatóságot, az érdekeinket.

            Ignácz Valentina

Kategóriák
Csütörtök este Egyéb kategória Eseményeink Hírek

A Jövő Rólad Szól

cimlap-vizeses

A Jövő Rólad Szól

Szerző: Farkas Teodóra Közös stratégiai tervezés – talán így lehetne legegyszerűbben jellemezni a 2016. 02. 18-án megtartott szokásos közösségi csütörtök estét. Az est keretében Forrai Tamás, a magyar jezsuita rend tartományfőnöke, valamint Tóth Zoltán és Matolcsy János stratégiai és szervezetfejlesztési tanácsadók látogattak kollégiumunkba, hogy közösen vitassuk meg a ránk váró időszak feladatait. Az est első felében Forrai Tamás tartott beszédet arról, hogy mennyire fontos, hogy legyen víziónk. Persze egyértelmű, hogy mindannyiunknak van feladata a világon, de mégis mit tartunk igazán fontosnak? Mi az, ami által másokat is meg tudunk mozgatni? Hol van a nagyobb szükség, az elhagyatottság, ahol segíteni kell? Az est második felében a csapatmunkáé volt a főszerep. 4-5 fős csoportokba rendeződve kellett a kollégiumra vonatkozóan létrehozni stratégiai tervet. A stratégiai tervezés alapja, hogy meghatározzuk jelenlegi helyzetünket, hol tartunk most, majd ezután megfogalmazzuk, hogy hova akarunk eljutni. Ehhez persze az odavezető utat is tisztán kell látnunk. Ilyen, és ehhez hasonló tervezések szövik át az élet minden területét. A szakkollégium jövőjének tervezése során olyan kérdések is felmerültek, mint például: Mi kell ahhoz, hogy a cigány értelmiség értelmesen tudjon jövőt alkotni? Mi segíthet ebben? A közös munka során nem kerülhette el a figyelmemet, hogy a legtöbben nem csak kapni, de adni is szeretnénk. Minden csapat egy rövid, két perces előadásban ismertette az általa fontosnak vélt elképzeléseket, amelyek előre vihetik szakkollégiumunkat. Kivétel nélkül, mindegyik csapat előadása során előkerült a társadalmi felelősségvállalás, és az, hogy adjunk egy kis pluszt a minket követő generáció számára is. Az est remek lehetőség volt többek között arra, hogy a vezetőség is megismerhesse a mi véleményünket is a szakkollégium működéséről, ötleteket gyűjtve a jövőre nézve. Hiszen a jövő, amelyben mi is szerepet játszunk, olyan mértékben lesz értékes, amennyire mi magunk benne vagyunk a tervezésben és a megvalósításban egyaránt.
Kategóriák
Egyéb kategória Eseményeink Hírek

KÉRME Egyesület panelbeszélgetése

cimlap-vizeses

KÉRME Egyesület panelbeszélgetése

Szerző: Oláh Zsolt Február 17-én részt vettem a KÉRME Egyesület rendezvényén, ahol egy panelbeszélgetés keretein belül a „Fiatal magyar értelmiség nevelése: a szakkollégiumi rendszer” volt a téma. A meghívott előadók szakkollégiumi vezetők voltak: Antal István, a Jezsuita Roma Szakkollégium rektora, Feledy Botond, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora, Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus Collegium igazgatója, és Böröczky Dezső, a Heller Farkas Szakkollégium diákvezetője. A beszélgetést pedig az Egyesület alelnöke, Dr. Jókay Károly moderálta. A helyszín a Barabás Villa volt, s a rendezvény egy vacsorával indult. Ezután a Keresztény Értékmegőrző Egyesületről (KÉRME) tartottak egy kis bemutatót. Többek között megtudhattuk, hogy a szervezet hogyan indult, és hogy mi a célja. Ezután a meghívott szakkollégisták is bemutatkoztak röviden. A JRSZ-t Oláh Attila szakkollégista társammal képviseltük. Ezek után pedig következett a kerekasztal beszélgetés, amely nagyon izgalmasra sikeredett. Betekintést nyerhettünk a már fent említett szakkollégiumok működésébe, az előadók beszéltek a sikerekről és a nehézségekről is. Továbbá szóba került a mai magyar köz-és felsőoktatás nehéz helyzete, valamint az is, hogy mi lehetne a megoldás. Majd a szakkollégiumok esetleges együttműködése is szóba került. Végezetül a hallgatók is kérdezhettek, így még érdekesebbé, s izgalmasabbá vált a beszélgetés. Én személy szerint nagyon jól éreztem magam, ugyanis a hiteles előadóknak és a kiváló kérdéseknek köszönhetően igen színvonalasra sikeredett a beszélgetés. Ezen felül örülök, hogy megismerkedhettem a résztvevőkkel.