Kategóriák
Hírek NTP Pályázatok

Nemzeti Tehetségprogram 2014/15

cimlap-vizeses

Nemzeti Tehetségprogram 2014/15

A 2014/2015-ös tanév tavaszi félévében a Jezsuita Roma Szakkollégium a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet jóvoltából, NTP-RTP-M-14-0006 pályázati kódszámmal lehetőséget nyert egy öt elemből álló programcsomag megvalósítására.

1.) 10 előadásból álló tehetségfejlesztő programsorozat

A Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület közreműködésével 2015. március 17. és május 19. között tíz különböző, főként hátrányos helyzetű településre jutottak el az intézményt képviselő szakkollégisták egy tehetségfejlesztő programsorozat keretében.
Az egyenként kb. négyórás előadások tanodákban, kultúrházakban, valamint általános iskolákban kerültek megrendezésre azzal a céllal, hogy a szakkollégium felkutassa és kapcsolatot teremtsen a közoktatásban tanuló tehetséges roma fiatalokkal.
A JRSZ szakkollégistái saját példájukon keresztül ösztönözték a hátrányos helyzetű gyerekeket a továbbtanulásra.
Az egyes előadásokon a cigány kultúra kiemelt szerepet kapott, így minden látogatás fontos részét képezte a hagyományos roma táncok és zenék megismertetése.
A Szakkollégium ajándékaként minden alkalommal tehetségfejlesztő játékokat adott át a Sziromnyi Egyesület, valamint állófogadást tartottak a résztvevő gyermekek számára.

Az előadások szakmai hátterének nyomon követésére egy tehetséggondozásban jártas pedagógust kértünk fel, aki a tapasztalatokat figyelembe véve egy javaslattételi programcsomagot dolgozott ki, amelyet az intézmény a jövőben a roma tehetségazonosítás és tehetséggondozás területén tud hasznosítani.

Időpontok, helyszínek:
1. 2015.03.17 Bódvaszilas
2. 2015.03.19 Kaposvár
3. 2015.03.24 Kiskőrös
4. 2015.03.31 Szendrő
5. 2015.04.14 Szendrőlád
6. 2015.04.17 Csobánka
7. 2015.04.20 Lakócsa
8. 2015.05.05 Szeged
9. 2015.05.18 Szabadszállás
10. 2015.05.19 Miskolc

2.) Tehetségazonosítási és kiválasztási módszertan kidolgozása a felvételi folyamathoz

A JRSZ a támogatás keretein belül egy olyan módszertant tudott kidolgoztatni az AC Humán Kft.-vel, amely speciálisan a JRSZ felvételijeként alkalmazható a jövőben. A módszertan kialakításához a szolgáltató a szakkollégiumban tanuló diákok megismerésére, valamint a szakkollégium jövőjét illető vezetői elképzelésekre is hangsúlyt helyezett, így a következő évek felvételi eljárása során a szakkollégium szervezeti kultúrájába illő, az intézmény céljaival azonosulni tudó hallgatók kerülhetnek kiválasztásra.

3.) Hanganyag-készítés a zenész szakkollégista hallgatók előadásából

A szakkollégium öt zenész hallgatójának (Baranyi Zoltán, Berki Tamás, Radics Gerald, Sárközi Xénia, Sztojka Zoltán) előadásaiból álló hanganyag felvételét és kiadását is lehetővé tette a Nemzeti Tehetségprogram pályázata.
A komolyzenei CD elkészüléséhez a Soundmaster Művészeti Kft, a Dando Kft, valamint a Mucius Scaevola Kft szolgáltatását vettük igénybe, akik a stúdióbérlésről, a zenei rendezésről, valamint a CD nyomdai kivitelezéséről gondoskodtak.
A 8 zenei számból álló CD 300 példányban készült el a szakkollégium reklámjaként, valamint a szakkollégisták tehetségének széleskörű megismertetésének érdekében. A CD lemezeket ajándékkánt adjuk a szakkollégiumhoz közel álló személyeknek, partnereknek, támogatóknak, vendégeknek, valamint a lemezen közreműködő hallgatóknak.

DSC_3003

4.) JRSZ felvételi reklámja, „jó gyakorlatok gyűjteménye” kiadvány elkészítése

A Szakkollégiumban folyó szakmai munka megismertetésére az elmúlt évek közösségi estjeiről készítettünk összeállítást.
A nyomdai kivitelezéshez a Wings Group Kft munkáját vettük igénybe. Az elkészült 100 db kiadványt a jelenlegi és jövőbeli a szakkollégistáknak kívánjuk ingyenesen hozzáférhetővé tenni.
A szakkollégium további népszerűsítése érdekében felvételi plakátot és videót készíttettünk. Az anyagok online reklámként szolgálnak a JRSZ honlapján (www.jrsz.hu), közösségi oldalakon (Facebook, Youtube), illetve kiküldésre kerülnek a fővárosi egyetemek és a vidéki középiskolák számára. A plakátok elkészítésével Ákos Péter egyéni vállalkozót bíztuk meg, aki szakkollégisták bevonásával hozta létre a reklámanyagokat.

borító_végleges

5.) Tehetségfejlesztő tábor hátrányos helyzetű általános és középiskolás korú gyerekek számára

2015. június 26. és 28. között került megrendezésre a szakkollégium által szervezett tehetségfejlesztő tábor 18 iskolás gyerek részvételével.
A rendezvény helyszínéül a kollégium épülete szolgált. A támogatás segítségével a résztvevők és a szervezők étkeztetése és a tábor megrendezéséhez szükséges tehetségfejlesztő eszközök, játékok megvásárlása is lehetővé vált.
A táborra hátrányos helyzetű (elsősorban roma), 10-14 éves kor közötti gyermekek jelentkezhettek. Velük a JRSZ hallgatói vették fel és tartották a kapcsolatot, akik a program teljes lebonyolításában is aktívan vettek részt.
A tehetségfejlesztő hétvégén a szakkollégisták továbbtanulásra ösztönözték a résztvevőket, sportfoglalkozásokat, zenés-táncos programokat rendeztek számukra, és lehetőséget biztosítottak a főváros megtekintésére is.
A csoportos, valamint egyéni beszélgetések és a kompetenciafejlesztő foglalkozások lehetőséget biztosítottak a diákok önbizalmának, önismeretének építésére, illetve a szociális kapcsolataik bővítésére. A cigány kultúra megismertetésével a gyerekek roma-magyar kettős identitás-tudatának mélyítésére is hatott a rendezvény.
A diákok kapcsolatba kerültek olyan roma szakemberekkel és művészekkel, akik példaképként szolgálhatnak számukra és fejlődésüket, motivációjukat katalizálhatják.

emet_logo_szines (1)emmi_logo

Alap CMYK

ntp_72_rgb

Kategóriák
Hírek Pályázatok

Pályázati felhívás

cimlap-vizeses

Pályázati felhívás

Tutorálási feladatok ellátására
(szakkollégisták kutatómunkájának szakmai támogatása)

A Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium (JRSZ) pályázatot hirdet tudományos fokozattal rendelkező egyetemi/főiskolai oktatók, kutatók és a JRSZ szakkollégistái számára tutori munkában való részvételre. A pályázatot min. 3 hónapos, konkrét eredménnyel záruló kutatómunka elvégzésére, az oktató/kutató (továbbiakban: tutor) és a szakkollégista (továbbiakban: hallgató) közösen nyújthatja be.

Háttér: A JRSZ 2012. december és 2015. június között valósítja meg a „TUDÁS, KÖZÖSSÉG, JÖVŐ” című, TÁMOP 4.1.1.D-12/1/KMR-2012-0001 kódszámú projektjét olyan szellemi és spirituális központ megteremtése és működtetése céljából, amely hozzájárul a szakkollégiumi tagsággal rendelkező hátrányos helyzetű, roma hallgatók szakmai fejlődéséhez, értelmiségi attitűdjük kialakulásához. A projekt kiemelt célja a szakkollégiumi tanulmányi rendszer fejlesztése és működtetése, amely az alapkészségek fejlesztését, a kettős cigány-magyar identitás erősítését, a közéleti ismeretek fejlesztését és a szakmai előrehaladást együttesen támogatja.

Cél: A hallgatók írásos eredménnyel záruló, egyetemi/főiskolai vagy szakkollégiumi kutatómunkájának szakmai támogatása tudományos fokozattal rendelkező tutorok bevonásával, közösen kidolgozott kutatási terv alapján.

Kötelezően elvégzendő tevékenységek: a pályázatban leírt kutatási terv alapján a kutatás elvégzése, ill. szakmai támogatása; a tutor és a hallgató min. havi 2, de összesen min. 6 alkalommal személyes konzultáció keretében egyeztet az előrehaladásról; a kutatómunka nyomon követése jelenléti ívvel, haladási naplóval; az elkészült kutatási eredménytermék tutor általi véleményezése, szükség szerinti javíttatása; a kutatás lezárásakor mindkét félnek beszámoló elkészítése és az eredménytermék leadása.

Egyéb feltételek: a kutatási eredményterméknek min. 0,5 ív, maximum 2 ív (egy ív 40.000 karakter szóközökkel) terjedelműnek kell lennie; a tevékenységek kutatási (eredménytermék összeállításáig tartó) és ellenőrzési (eredménytermék véleményezése, javíttatása) időszakra bontandók, utóbbira min. 1 hónapnak kell rendelkezésre állnia.

Támogatás formája: tutornak fizetett (számfejtett), a Projektben meghatározott összegű megbízási díj, két egyenlő részletben: kutatási időszakra vonatkozóan a díj 50%-a, ellenőrzési időszakra vonatkozóan a díj 50%-a. Amennyiben az eredménytermék hiánya miatt ellenőrzési időszakra nem kerül sor, úgy csak a kutatási időszakra eső megbízási díj kerülhet kifizetésre.

Támogatási időszak: min. 3 hónap, de legkésőbb 2015.06.30-i lezárással.

Pályázatok benyújtásának módja: az 1. sz. mellékletben szereplő adatlapnak a hallgató és a tutor által aláírt, papíralapú, valamint (szerkeszthető, pl. Word formában) elektronikus úton ([email protected]) való benyújtásával.

Pályázatok benyújtási határideje: folyamatosan, de legkésőbb 2015. március 20-ig.

Pályázati felhívás és adatlap letöltése

Kategóriák
Hírek Pályázatok

Adomány- cégektől

+STB9252-SJ-RK-REKT-1306

Add meg itt a címsor szövegét

A Jezsuita Roma Szakkollégium a Jézus Társasága Alapítvány fenntartásában működik. Lehetősége van arra, hogy cége egyszeri vagy tartós adományozási szerződést kössön a fenntartó alapítvánnyal a Jezsuita Roma Szakkollégiumot célként megjelölve, mely által a társasági adóból adókedvezményként érvényesítheti adománya meghatározott részét. Kapcsolat: [email protected]
Kategóriák
Hírek Pályázatok

Adomány- magánszemélyektől