Kategóriák
Csütörtök este Hírek

„Nem tűrök korlátokat”

cimlap-vizeses

“Nem tűrök korlátokat”

A Lokális elszigeteltségben, avagy a helyi programok miért nem válnak országos mintává? című beszélgetéssorozat keretében rendezett beszélgető estet L. Ritók Nórával az MTA TKKI Romakutatások Osztálya és a Jezsuita Roma Szakkollégium 2015. október 8-án.

DSC_2277

Az Igazgyöngy Alapítvány alapítója munkájáról és az eddig megtett útról mesélt. Nóra hátrányos helyzetű gyerekeknek szeretne esélyt adni a rajzolás és alkotás által, melyek kiváló eszköznek bizonyulnak a személyiségfejlesztésére minden téren. A beszélgetés során kiderült viszont, hogy már az is gondot okozhat, hogy a gyerekek eljussanak ezekre a foglalkozásokra. Hiába ingyenes, a telepi gyereknek esélyük is alig van részt venni ezeken. A nehezítő tényező az alapvető, elemi létszükségletek hiánya, mely azt is megakadályozza, hogy az iskolában sikeresek lehessenek ezek a gyerekek. Ha villany sincs otthon, fürödni sem tudnak, mégis hogy várhatjuk el tőlük, hogy a matematikára koncentráljanak? Ezen problémák megoldására pedig a tanárképző, amelyet Nóra is végzett, nem készít fel. Ő több évig járt a cigánytelepre, hogy megértse a probléma gyökerét. Úgy gondolja, ahhoz, hogy segíteni tudjunk a felzárkózásban, az integrációban, meg kell érteni a mélyszegénységet. Hiszen a tanult többség sosem élt, de még csak meg sem fordult olyan helyeken és aligha látott olyan életkörülményeket közelről, ahol és amilyenekben a mélyszegénységben élők vannak. Az ilyen körülmények közül származó gyerekeknek az oktatás sem esélyteremtő, hiszen ők általában olyan iskolákba jutnak el, ha eljutnak, ahol az alapvető oktatási eszközök sem állnak rendelkezésre.

A beszélgetés során szóba kerültek olyan fiatalok, akiknek sikerült a kitörés, viszont elvárni tőlük, hogy visszamenjek a telepre, nem lehet. Hiszen nem ezért küzdöttek, ráadásul ezek a fiatalok már kirekesztődtek az ottani közösségből, az új közösség pedig nagyon nehezen fogadja be őket.

Mindennapi problémák ezek, melyekre sajnos alig akad nyitott fül. Nóra ez ellen szeretne tenni, és tesz is, hiszen az gyerekek fejlődése mellett munkahelyeket is teremtett már több gyermek szüleinek az alapítvány nonprofit kft-je által.

Farkas Teodóra

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-M-15-0003 kódszámú pályázata keretében valósult meg

Kategóriák
Csütörtök este Hírek

Kitörés Hétesről

cimlap-vizeses

Kitörés Hétesről

A Jezsuita Roma Szakkollégium az idei évben is folytatja tavaly megkezdett közös projektjét az MTA TK Kisebbségkutató Intézetével

A „Lokális elszigeteltségben, avagy a helyi programok miért nem válnak országos mintává” című előadássorozat alkalmain olyan nyilvános interjúkat és közös beszélgetéseket tartunk a Szakkollégium hallgatóinak és az érdeklődők számára, amelyben minden alkalommal a roma közösségeket segítő, sikeres vagy sikeresnek tűnő helyi kezdeményezéseket mutatnak be a programok megálmodói.
A beszélgetéseket Kállai Ernő, a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének alapító tagja, Romológiai Kutatócsoportjának vezetője moderálja.

DSC_1320

A 2015-16. tanévben tartott első alkalmon, szeptember 24-én Bódis Krisztinát láttuk vendégül, aki író, dokumentumfilmes és pszichológus. Fontosnak tartja, hogy a társadalmi problémákat a valós helyzetükben mutassa be a nagyvilágnak, művei segítségével. Az ózdi Hétes telepen 1998 és 2013 között végzett önkéntes tevékenységének eredményeként jött létre az „Alkotásközpontú szociális és integrációs modell”, amelyről a beszélgetés szólt.
Az írónő mesélt az ózdi sikerekről, nehézségekről, hogy hogyan is fogadta be őt egy teljesen idegen közösség. Beszélt a kezdetekről: először dokumentumfilmesként járt Ózdon, ahol az Isten adóssága című filmet készítette. Mivel a forgatás a tervezettnél több időt vett igénybe, beköltözött a „Hétesre”, és így sikerült beilleszkednie az ottani emberek hétköznapjaiba. Ekkor már nem volt elidegenítő helyzet, otthon érezte magát.

DSC_1319

Szerinte néha áldozatot kell hozni az emberekért és nagyon fontos az empátia, az azonosulási képesség. Az „Alkotóközpontú modell” ezekre az alapokra épül. Az ehhez vezető első lépést 2007-ben tették meg, az első ózdi alkotótábor keretében. Olyan lehetőség volt ez, amihez bárki hozzájuthatott. A táborban kialakult egy közös élet, olyan hely lett, ahol elfelejtődtek a társadalmi különbségek, egyfajta szeretetközösség alakult ki. Viszont ez egy idő után kevés volt, ezért a helyiekkel együtt történt a változtatás, hiszen ők tudták megfogalmazni az igényeiket, mire is lenne szükségük. Az amerikai Harlem Children’s Zone projekt hasonlóan működik, mint a Hétes telepi program. A magyar kezdeményezésben a gyerekekre személy szerint odafigyelnek, odaszállítják őket az iskolákba, minden ezzel kapcsolatos ügyet segítenek elintézni nekik, egészen 9 éves kortól követik őket. Fontos, hogy valóban kitörési pont lehessen számukra és szülessenek valódi eredmények.
Krisztina a beszélgetés végén felolvasott egy részletet a Carlo Párizsban című ifjúsági regényéből, amely egy magyar cigány fiúról szól. Ezzel a szókimondó könyvvel is rámutat arra, hogy fontosnak tarja, hogy valójában lássuk a problémákat és saját szemünkkel tapasztaljuk meg, hogyan is élnek ezek az emberek. Azt tanácsolta, hogy aki segíteni akar másokon, ne akarja, hogy hirtelen változzon meg minden. Állandóan gondolkodni kell és annak ellenére, hogy sokszor elbizonytalanodik az ember, soha nem szabad feladni.
Reméljük sok ilyen és ehhez hasonló kezdeményezés születik majd, és sikerül ezeket a sikeres modelleket máshova is eljuttatni! Köszönjük az előadást Bódis Krisztának!

Szénási Réka

Az előadás elején lejátszott videó itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=yVCZfi_rLYo

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-M-15-0003 kódszámú pályázata keretében valósult meg

emet_logo_szines (1)

emmi_logo

ntp_72_rgb

Kategóriák
Csütörtök este Eseményeink Hírek

Alsószentmártoni modell 2015. 05.07.

cimlap-vizeses

Alsószentmártoni modell 2015. 05.07.

A MTA TKKI Romakutatások Osztálya és a Jezsuita Roma Szakkollégium közös kutatási és oktatási program nyilvános interjúsorozata 2015. május 7-én negyedik alakalommal került megrendezésre a Jezsuita Roma Szakkollégiumban. Ezúttal Lankó József Alsószentmárton plébánosa volt a vendégünk a beszélgetést pedig Dr. Kállai Ernő az MTA Kisebbségkutató Intézet tudományos kutatója vezette.

Lankó József 1980 óta teljesít szolgálatot a romák, de azon belül is a kisebbséget alkotó beás cigányok lakta Alsószentmártonon. A településen főképpen német adományokból származó segítséggel tanodákat hoztak létre, óvodát építettek és napi szinten 90 fő ellátására elegendő ingyen konyhát működtetnek a plébánián. Lankó részt vett még a pécsi Ghandi Gimnázium megalapításában is, valamint a Collegium Martineum létrehozásában, amely sajnos anyagi okokból bezárásra került.

A településen működik a Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola, ahova az általános iskola elvégzése után a legtöbb gyermek kerül, mivel nem jelent anyagi gondot és így nem kell, kikerülniük zárt világukból, a plébános véleménye szerint ezáltal végkép bezárul a gettó.

A községben megélhetési gondokkal küzdenek a családok, az apák elveszítik tekintélyüket mivel nem tudják családjaikat eltartani. Nagy gondot jelent még a kábítószer fogyasztás, amely a legfontosabb dolgot az emberi kapcsolatokat teszi tönkre, erre a fogyasztói társadalom üzenete csak még károsabban hat „Élvezd az életet!” nincs más dolgod és közben pedig az emberi kapcsolatok tönkremennek, elértéktelenednek.

Az alsószentmártoni Szent Márton óvoda sikeresen működik, ahol az intézményvezető a roma származású bolti eladóból lett óvodapedagógus Jovanovics Ágnes, aki ezúttal a hallgatóközönség soraiban, mint követendő példa foglalt helyet. Példájára több cigány-származású óvónő és dajka is lett az intézményben.

A falubeli cigányság beás nyelven beszél, ami nem hétköznapi módon az egyházi szertartások részévé is vált pl. a temetések egy része beás nyelven zajlik, amelynek fontos közösségmegtartó szerepe van, de ide sorolható még a templomi közös éneklés is, ahol néha még a gitár is előkerül.
Az alsószentmártoni modell sikeressége a jó csapatmunkának és kiváló szakembereknek köszönhető, na és persze az ottani elhivatott plébánosnak, akinek meggyőződése, hogy ha valaki Istent akarja szolgálni, akkor azt leginkább úgy tudja megtenni, ha embertársát szolgálja.

 

Kategóriák
Csütörtök este Hírek

Bátorterenyei modell

cimlap-vizeses

Bátorterenyei modell

A MTA TKKI Romakutatások Osztálya és a Jezsuita Roma Szakkollégium (JRSZ) közös kutatási- oktatási programjának keretében a 2015-ös év tavaszi és őszi szemeszterében 10 alkalommal, nyilvános interjúkat és hozzájuk kapcsolódó beszélgetéseket szervez a szakkollégium hallgatóinak és az érdeklődők számára csütörtök esténként. Minden alkalomra a roma közösségeket segítő, sikeres, vagy sikeresnek vélt lokális kezdeményezés megvalósítóját látja vendégül a JRSZ. A cél, ezen alkalommal is annak megvizsgálása volt, hogy milyen okok tették lehetővé az általuk megvalósított programok sikerességét, kudarcát, illetve a jól működő programok miért nem váltak követendő mintává.

2015. április 16.-án, a JRSZ előadótermében,- ami szinte teljesen megtelt a sok érdeklődővel, szakkollégistával- Berki Judit ismertette civilszervezetének programjait, céljait. Berki Judit szociálpolitikus, szociális munkás, tanár és az egyik első meghonosítója a tanoda típusú intézményeknek hazánkban, ami mára hálózattá nőtte ki magát. Egész életét a hátrányos helyzetűek, a romák, különösképpen a gyermekek helyzetének javításának szentelte, amit láthatóan nem bán, sőt továbbra is ebben látja a jövőjét.

Sikerünk abban rejlik, hogy tanodánk, nem csak egy, az oktatást kiegészítendő intézmény, hanem annál sokkal több, – mondta Judit, Kállai Ernő által vezetett beszélgetés során- mi a családokkal próbálunk együtt dolgozni azért, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy a gyerekek fejlődni tudjanak. Nálunk a szülők és a gyerekek együtt tanulnak, arra is van lehetőség, hogy a szülők is letegyék azokat az osztályokat, amiket anno nem tudtak befejezni. Nem is szeretem azt a szót, hogy tanoda, mi egy család vagyunk, és kapuink mindig mindenki előtt nyitva állnak, bárki bejöhet hozzánk, nyitottan állunk mindenkihez.

A hálózat munkatársai arra törekednek, hogy a gyermekek minél magasabb arányban kerüljenek érettségit adó iskolába vagy sajátítsanak el olyan szakmát, amellyel könnyebben találnak állást. A tanodából kikerült diákok közül vannak, akik a felsőoktatásba is bejutottak, a végzett diákok egy része visszatért szülőfalujába segíteni, visszaadva azt a segítséget, amit egykor ők is megkaptak a szervezettől.

A gyermekeket mentálhigiéniás ellátással, differenciált képesség- és készségfejlesztéssel, tehetséggondozással támogatják. Ezen felül gyakorta rendeznek családi programokat, itt a közös tevékenység segít a szülők, a gyermekek, a mentorok kapcsolatának megerősítésében, fejlődésében. Mindemellett itt egy picit megfeledkezhetnek a hétköznapi nehézségekről, lepakolhatják pár órára a vállukról a gondokat. A hálózat jelenleg 150-200 hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket segít, ami lehetőséget nyújt számukra.

Miért nem minta? Sok tanoda van az országban, sokan meg is kerestek minket. Mi ezt a programot nem egyedül és kizárólag magunknak csináltuk. A módszereinket, bárkivel szívesen megosztjuk, nem zárjuk el a lehetőséget senkitől – mondta Berki Judit. Ugyanakkor a tanodák magas finanszírozást igényelnek és jó iskolai oktatás nélkül a tanoda sem tud csodákat művelni.

Közös vacsorával zárult az este. Köszönjük Berki Judit értékes gondolatait!

Dávid Alexandra, szakkollégista

Kategóriák
Csütörtök este Hírek

Az MTA TKKI és a JRSZ közös programsorozatának első része

cimlap-vizeses

Az MTA TKKI és a JRSZ közös programsorozatának első része

A szendrőládi példa

Az MTA TKKI Romakutatások Osztálya és a Jezsuita Roma Szakkollégium (JRSZ) közös kutatási és oktatási programjának keretében a 2015-ös év tavaszi és őszi szemeszterében nyilvános interjúkat és beszélgetéseket szervez. Az interjúalanyok olyan emberek, akik roma közösségeket segítő, sikeresnek tűnő helyi kezdeményezést vezetnek. Az interjúsorozat célja, hogy megismerkedhessenek az érdeklődők azokkal az okokkal, amik az adott programot sikeressé vagy éppen sikertelenné tették valamint azokat az okokat megtalálni, amik miatt a jól működő programok nem váltak országos szintűvé.

Első alkalommal Káló Károly és Káló Norbert volt a vendégünk, akik Szendrőládon, a Bhim Rao Egyesület létrehozóiként olyan komplex közösségi programot valósítanak meg, amelyben segítséget szeretnének nyújtani minden roma és hátrányos helyzetű ember számára nemcsak a településen, de a térségben is. Oktatás, mentorprogram és munkahelyteremtés is szerepel tevékenységeik között.

Az interjút Dr. Kállai Ernő az MTA Kisebbségkutató Intézet tudományos kutatója vezette.
Kállai a vendégeket életútjukról kérdezte, mint Kiderül Káló Károly a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karán filozófia szakos, bölcsész középiskolai tanári diplomát szerzett, majd szintén ezen egyetem Gazdaságtudományi karán posztgraduális képzésen terület- és településfejlesztési menedzser lett. Testvére hatására Káló Norbert a Wesley János Lelkészképző Főiskolán szerzett diplomát szociális munkás szakon. Családjukban első-generációs értelmiségiek.
Ezt követően tevékenységeikről és programjuk sikerességéről kérdezte őket Kállai. A Bhim Rao Egyesület segítségével kezdetben a helyi oktatást szervezték meg első Tanodájuk: LÁDIKÓ „kezedben a kulcs” Tanoda volt Szendrőládon 2006-ban, amely 40-60 fővel indult. Ma már öt tanodát üzemeltetnek és napi szinten kb. 200-250 gyermekkel foglalkoznak. Káló Károly véleménye szerint az oktatás hosszú távú projekt. A tanodákba a legelmaradottabb térségekből, elmaradott oktatásban részesülő gyerekek jönnek, akiket fel kell fejleszteniük olyan szintre, hogy később tovább tudjanak középiskolában tanulni. Ez nehéz és hosszú folyamat szerinte, hiszen működésüket Uniós pénzből tudják finanszírozni, amelyeket meghatározott időre nyernek el, ha elnyernek ez által a fejlesztés akadályba ütközik. Szükség lenne állami támogatásra, amely folyamatossá tudná tenni a Tanodák működését. Káló Norbert elmondása szerint, míg 2005-ben a Tanodák megjelenése előtt nem volt érettségizett fiatal Szendrőládon, addig ma már számuk 17 fő. A program a szülőkre is pozitív hatással van, segítségével felismerték a tanulás fontosságát jelenleg 4 diplomával rendelkező szülőt számlálhat a település.
Kállai jövőbeli céljaikról kérdezte őket. Egy turisztikai fejlesztési programon belül sikerült létrehozniuk egy Roma Kulturális Központot. Jelenleg egy vendégház kialakítás van folyamatban, mellyel céljuk rom és nem roma művészek, értelmiségiek vonzása a térségbe.
Gombaüzemet is fent tartanak, amivel munkahelyet tudnak teremteni a helyiek számára. Jövőbeli céljuk a termelés nagyobb szinten történő folytatása, több gombafajta termesztése. A haszon növelés érdekében értékesítési helyek kiépítése a cél a napokban meg is történt az első lépés e felé Miskolc Vásárcsarnokában gomba szakboltot nyitottak.
Legfőbb céljuk az, hogy pár év elteltével ne a legelmaradottabb vidékként emlegessék Szendrőlád és térségét, hanem a legdinamikusabb fejlődőként.

Kategóriák
Csütörtök este Hírek

2014. 11. 06.

cimlap-vizeses

2014. 11. 06.

A rendszerváltás legnagyobb vesztesei: a cigányok A november 6-i közösségi vacsora vendégünk Csóka János Pál, az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, és Molnár István Gábor az önkormányzat elnöke voltak.   Az interaktív beszélgetés során szó esett a hazai cigányság rendszerváltás előtti, illetve utáni helyzetéről, a cigányság oktatásban való reprezentációjáról, valamint a munkában való elhelyezkedés lehetőségeiről is. Csóka János hangsúlyozta: a rendszerváltozás legnagyobb vesztesei a cigányok voltak. Szerinte a roma közösségek legnagyobb problémája az identitástudat kialakulásának a hiánya, ugyanis az 1980-as népszámlálás idején tudomása szerint mindössze öt olyan diplomás roma volt, aki bevallotta hovatartozását. Véleménye szerint súlyos probléma, hogy a hazai cigányságnak csak 1%-a rendelkezik diplomával. Ahhoz, hogy a helyzet javuljon és a cigányság hitelesen tudja önmagát, és jogait képviselni, legalább 10%-uknak kellene felsőfokú végzettséget szereznie. A magyarországi cigányság számát csak megbecsülni tudjuk. Az 2011-es népszámláláson mintegy 315 ezerre nőtt (Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint) a nemzetiség, anyanyelv, kulturális háttér vagy közösségi szempontok alapján a magukat a roma kisebbséghez sorolók száma. A szociológusok ezt a számot jóval magasabbra becsülik, körülbelül 7-800 ezerre, írja az Index.hu internetes hírportál. Reális számot soha nem fogunk kapni, hiszen önbevallás alapján mérik fel a nemzetiségi hovatartozást. Molnár István Gábor hiányolja az orvosi és a jogi pályára orientálódó fiatal romákat. Állítása szerint a cigányok körében alapvető identitáskérdések sincsenek lefektetve: „Ki a cigány?” Hiányolja a roma gondolkodókat, és szerinte csak a közhelyek terjengnek mind az offline és az online médiumokban. Ezek manipulálnak, hiteles képet nem adnak. Elmondták azt is, hogy az elmúlt 20 évben a cigányok helyzete az oktatás, a lakhatás, az egészségügy és több más területen is romló tendenciát mutat. Két megoldást látnak a helyzet rehabilitációjára. Az egyik a hit befogadása és propagálása a roma közösségekben, a másik pedig a kifogyhatatlan tudásszomj kialakítása a roma gyerekekben. Erre pedig csak az oktatásreformmal, valamint a pedagógusi hozzáállással lehetne megoldást találni.   Balogh Kriszti
Kategóriák
Csütörtök este Hírek

Kollégiumi közösségi est, 2014. április 3.

cimlap-vizeses

Kollégiumi közösségi est, 2014. április 3.

 

IMG_3201
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék.
A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs,
S ha a kis szőlőszemnek egy nyár
Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek,
Amíg megérik?… „
(Petőfi Sándor: Az apostol)

A csütörtöki esti közösségi vacsora és fórum április első hetében is elérkezett hozzánk. Mint mindegyik alkalomnak, ennek is megvolt a maga különlegessége: nem volt előadó vendégünk, hanem a vezetőség a kollégistákkal együtt tartott egy összegző beszélgetést a második félév történéseiről, valamint a különböző munkacsoportok vezetői számoltak be az új belső feladatvállalásokról.
Antal István, az intézményünk rektora kezdte meg a fórumot, mondandójával figyelmeztetett minket a pontosságra, hiszen tudjuk jól, hogy a precizitás, a kötelességtudat az élet minden területén hasznos és kifejezetten fontos, szükség van arra, hogy odafigyeljünk az időpontokra, a határidők pontos betartására. Ezután a tanulmányi vezetőnk Frányó-Keller Kata és Beer Ilona, a szakkollégiumunk titkára lényeges tudnivalókat osztottak meg velünk a kollégium életével kapcsolatban, majd Endrédy Orsi kapta meg a szót, aki belső feladatvállalásokért felelős.
A belső feladatvállalások rendszere az év második felében újjászületett és teljes sikerességnek örvend a kollégisták körében, hiszen könnyen átlátható, témák szerint rendezett feladatokat állított össze számunkra Orsi, amit ezúton is szeretnénk megköszönni neki. A munkacsoportok vezetőinek beszámolója alapján mindenki szorgalmasan teljesíti feladatait, aminek a közösségépítésben is nagy szerepe van, így napról-napra egyre bensőségesebb kapcsolatot sikerül kialakítanunk egymással a kollégiumban.
A vacsora után rektorunk egy kötetlen beszélgetésre invitálta a kollégistákat, ahol hasznos tanácsokkal látott el minket. Bármilyen kérdéssel fordultunk, fordulunk is hozzá, mindig készséggel válaszol és a legjobb tudása szerint igyekszik támogatni minket, már-már szülői figyelemmel.
Tudjuk, hogy a szőlőszemnek is szüksége van időre, míg gyümölccsé érik. Mi, a kollégium lakói és vezetősége is bár lassan, de egy családdá, jó barátokká érünk, közös munkával, néha vitákkal, erőfeszítésekkel és sok-sok nevetéssel, úgy, ahogyan az igazi családoknál lenni szokott. Mindent összevetve ismét egy sikeres és jó hangulatú csütörtök estét tudhatunk a hátunk mögött!

Kategóriák
Csütörtök este Hírek

Dr. Kállai Ernő volt a vendégünk

cimlap-vizeses

Dr. Kállai Ernő volt a vendégünk

 

IMG_2959

Választásokra készülve


2014. március 28-án a Jezsuita Roma Szakkollégium csütörtöki vendége Kállai Ernő, az MTA Kisebbségkutató Intézet tudományos kutatója volt. Ő töltötte be 2007-2011 között a nemzeti és etnikai jogok országgyűlési biztosának posztját, valamint büszkén mondhatjuk, hogy kollégiumunk egyik nagyszerű kurzusvezetője.
A 2014-es év különösen fontos Magyarország számára, hiszen április 6-án ismét országgyűlési választás lesz, felelős döntés minden magyar ember számára. Ígéretek, kampányvideók, szavazz ránk, ne szavazz a másik pártra….Vajon hogyan tudunk dönteni ennyi párt közül? Vajon melyik a legjobb döntés saját magunk, illetve az ország számára?
Egy történelmi utazást tettünk a pár évtizeddel ezelőtti időktől a mai napig: hogyan is alakultak a pártok, kik és hogyan hozhatták ezeket létre Magyarországon és ez hogyan változott. Beszélt arról, hogy a politikai professzionális szaktudást igényel, létezik módszertan arra, hogyan érdemes pártot alapítani, hogy egy jó stáb, a háttérmunka elengedhetetlen ebből a szempontból. A cigányságról is szót ejtettünk. Kállai Ernő szerint addig nem lesz változás a romák helyzetével kapcsolatban, ameddig egy olyan érdekképviseleti szerv nem jön létre, aki tudja a cigány emberek véleményét, kéréseit, kérdéseit határozottan képviselni és közvetíteni a Parlamentben.
Hasznos ismereteket kaphattunk, hogy mi, egyetemisták, akik többségében először fogunk szavazni április hatodikán, hogyan döntsünk, mi alapján válasszuk ki a nekünk leginkább szimpatikusabb pártot, milyen szempontok alapján hozzuk meg ezt az igenis felelős döntést.
Kállai Ernő előadását mindannyian élvezettel és nagy odafigyeléssel hallgattunk, hiszen ez a kötetlenebb hangulatú fórum közelebb hozta azok számára is ezt a kérdést, akik elhatárolódnak az ilyen fajta ügyektől. Mindig megtiszteltetés ilyen intelligens emberektől tanulni, a tapasztalataikat meghallgatni, főleg úgy, ha ez az illető cigány származású, hiszen valahol a saját sikerünknek is érezzük az övét, felnézünk és példaképként tekintünk rá. Reméljük idővel kollégiumunk tanulói is ilyen példaképekké válnak!

Kategóriák
Csütörtök este Hírek

Amerika……a legtöbb ember álma

cimlap-vizeses

Amerika……a legtöbb ember álma

  Amerika….a legtöbb ember álma A Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium, hagyományaihoz hűen, március 20-án ismét megtartotta a csütörtöki közösségi estet és vacsorát, ahol a Fulbright ösztöndíj program került bemutatásra. A Fulbright Hungary csereprogram két magyarországi képviselőjétől, Rabóczki Ágnestől és Andrew Gattitól (akit többen ismertünk már a kollégium angol nyelvi kurzusainak oktatójaként) kaptunk bővebb információkat, a Prezi alkalmazás segítségével ismertette Ágnes a pályázatot. Hallhattuk a Fulbright rövid történetéről, hogy az amerikai-magyar kultúrát hogyan tudjuk közelebb hozni egymáshoz, és arról is tájékoztatást kaptunk, hogy a különböző lehetőségeket milyen feltételek mellett pályázhatjuk meg. Megtudhattuk többek között, hogy Magyarország 1978-ban csatlakozott a Fulbright Programhoz, a Fulbright Magyarországi Bizottság pedig 1992-ben alakult meg. Hihetetlen lehetőségeket vázoltak fel előttünk, hiszen bármelyik amerikai egyetem tanulói lehetünk, amennyiben jó jegyeket szerezünk a saját egyetemünkön, az angol nyelvi tudásunkat a megfelelő szintre emeljük (a pályázathoz szükséges TOEFL vizsgát sikerrel letesszük), minimum egy BA, vagy BSc szintű diplomával rendelkezünk, valamint a pályázati anyagot hiánytalanul kitöltjük és megírjuk. Ez utóbbit még egy teszt megírása és egy interjú követ, vagyis a pályázat lefutásának ideje körülbelül EGY ÉV. Bonyolultan hangzik, igaz? Mi is megijedtünk ezektől a feltételektől, de mégsem olyan körülményes és nehézkes a csereprogram diákjává válni. A kemény munka mindig meghozza a gyümölcsét, ezért is érdemes teljes erőbedobással a tanulmányainkra fókuszálni. AMERIKA…álmodozik róla mindenki, hogy egyszer életében el fog jutni oda és ez az ösztöndíj tálcán kínálja a lehetőség számunkra, hogy megvalósítsuk, amit már oly sokszor elképzeltünk. Mindenkit felvillanyozott a kollégiumban ez az este, hiszen itt van a lehetőség számunkra, hogy Amerika legnevesebb egyetemein: a Harvardon, vagy akár a Yale Egyetemen tanulhassunk, kutathassunk. Ábrándjaink megvalósításához nagyszerű segítő kezet nyújt a kollégiumunk, valamint a Fulbright Ösztöndíj program képviselői is támogatásukat ajánlották a pályázó diákoknak. A prezentációt egy jó hangulatú közös vacsora követte, ami közben a legtöbb kollégista társam már arról gondolkodott, hogy melyik amerikai egyetem hallgatója legyen, hogyan és miről kutasson, és a kutatás eredményeit hogyan tudja Magyarországon hasznosítani. A csütörtöki esténk tehát ismét hasznosan telt, az előadóink új utakat világítottak meg előttünk, valamint a közös beszélgetés ismét rádöbbentett minket arra, hogy álmaink egy karnyújtásnyira vannak tőlünk és soha nem késő elkezdeni dolgozni, tenni értük, hiszen a tanulásba fektetett idő és energia többszörösen megtérül. Szénási Réka
Október 13-án diákbizottsági elnököt és tagokat választottunk a Jezsuita Roma Szakkollégiumban
A szakkollégiumi létünk fontos eleme az önkormányzatiság, amelyet többek között a diákbizottságon keresztül tudunk érvényre juttatni. Idén is sor került a bizottság megválasztására, mely jelöléssel kezdődött. Első körben online lehetett  jelölni. A  lista a szakkollégium hallgatóiból állt. Ha egy jelölt legalább 3 szavazatot kapott, akkor bekerült a választhatók közé. dsc_0040 Csütörtök este 3 hallgató  jutott tovább: Bogdán Mária Eszter, Oláh Zsolt és Farkas András. 20 szavazó polgárra lett bízva a döntés, hogy ki legyen az elnök. A szavazás nagyon szoros volt. Ugyanis 11 szavazatot kapott Oláh Zsolt és Farkas András is. Mivel Oláh Zsolt úgy döntött, hogy nem tudná vállalni az elnöki hivatást, így nem került sor második fordulóra. dsc_0056 dsc_0049 Végezetül, 11 szavazattal, Farkas András lett az  új diákbizottsági elnök, akinek egy szemeszterre szól a mandátuma. Valamint Bogdán Mária Eszter és Oláh Zsolt a Diákbizottság tagjai. Az új tagoknak ünnepélyes esküt kellett tenniük, hogy vállalnak minden elhivatottságot a közösség érdekében. Reméljük, hogy ötleteikkel felpezsdítik a kollégium közösségi életét, valamint képviselik a hallgatóságot, az érdekeinket.

            Ignácz Valentina

Kategóriák
Csütörtök este Hírek

Sajgó Szabolcs SJ vendégségben nálunk

cimlap-vizeses

Sajgó Szabolcs SJ vendégségben nálunk

2014. február 27-én Sajgó Szabolcs SJ, a Párbeszéd Házának vezetője látogatott el hozzánk. Az Atya 1982-ben lett Kanadában a magyar jezsuita rendtartomány tagja. 1990-ig töltötte ott szolgálati idejét. Ezekről az évekről mesélt, ott készült fotók bemutatása mellett, és elmesélte azt is, hogy a magyarországi szolgálatának megkezdése előtt megjárta a híres spanyol zarándokutat, az El Camino-t.
telugu blue films videos erosexus.info puba.com indian women sex video bestsexporno.com desi orgasm hentai cocks hentai-fan.com guilty gear may hentai www.sex vedios.com kompoz2.com bangail xxx video نيك نسوان جميلة pornozonk.com مص شفايف متحركه
hotboudi.com goindian.net village aunty bf movie rulz.com torrent magnet tubeshere.info bengoli xvideo com xxx balatkar video indianpornvideos.me xaxxx com xnxn sunny thefuckingtube.com nxnx video odia blue picture video onlyindianpornx.com temilxnxx
indiansex videos download ruperttube.net auntyxvideos.com 8sex com hdsexword.mobi sex cok افلام سكس للرجال milfhdtube.net سكس عنف dad and daughter sex video orgymovs.net bhabhi gaand bf choda chodi video popsexy.net tamilsexvedio