Kategóriák
Csütörtök este Eseményeink Hírek Közösségünk

Légy önkéntes, ments világot és ne kérj érte pénzt

cimlap-vizeses

Légy önkéntes, ments világot és ne kérj érte pénzt

Egy rendkívüli programon vehettünk részt 2017. február 23-án csütörtök este a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány közreműködésével. Játékos feladatokon keresztül tapasztalhattuk meg a közösségformáló erő lényegét, a párhuzamos együtt dolgozás eredményét. Megtapasztaltuk, hogyan tudunk egymásra és a külvilágra pozitívan hatni apró, de mégis lényeges dolgokkal. Az este keretein belül fontos szerepet játszott a „segítség”, mint cselekvés: hogyan, mikor, ki, és milyen formában tudunk, akarunk egymásnak, rászorulóknak segíteni. Ennek kapcsán az önkéntesség is szóba került. A program két gondolatszálon futott: Az egyik a saját közösségünk – hogy mi szakkollégisták hogyan tudunk a közösségünkben hatni egymásra. A másik, lényeges szál a társadalmi szerepvállalás – hogy a szakkollégium keretein belül hogyan tudunk segíteni a rászoruló fiataloknak, akik későbbiekben sokra vihetik. Az este legnagyobb fordulópontja az volt, mikor az aktuális hangulatunkat kellett elmondanunk egy kép kiválasztása segítségével. Ez volt az a pont, amikor egyfajta bensőséges viszony alakult ki közöttünk. Felébredt bennünk a „bizalom”, nyitottan álltunk minden egyes csapatmunkához, és a legfontosabb, hogy egymáshoz is. Kérdések, válaszok, befejezetlen mondatok, megrázó kijelentések nagy, kíváncsisággal (Miért? Hogyan?) is párosuló érdeklődést váltottak ki a résztvevőkben. Talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ez a program nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Jezsuita Roma Szakkollégium szakkollégistái közelebb kerüljenek egymáshoz. Elég volt egy gondolat, egy mondat, egy kérdés, egy vélemény ahhoz, hogy különböző benyomásokat keltsünk egymásban. Ezáltal egy lépéssel közelebb kerültünk a válaszhoz arra a kérdésre, miért is jó segíteni másoknak. És ami a legfontosabb: talán mostantól előbb észrevesszük, hogy hol, kinek, mikor kell segíteni. Ha a kis közösség ezt megtapasztalja, és felismeri, akkor nagyobb ambícióval, és egy idő után ösztönből fog menni a körülöttünk lévő emberek segítése. Megtanultuk, hogy mindig a belülről kifele építkezés tud eredményes lenni.

Orsós Zoltán

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-A-M-16-0002 kódszámú pályázata keretében valósult meg.

Kategóriák
Eseményeink Hírek VEKOP

Hídverés a középiskolák felé

cimlap-vizeses

Légy önkéntes, ments világot és ne kérj érte pénzt

2017.02.15-én Balassagyarmatra utaztunk, hogy a Balassi Bálint Gimnáziumban tanuló – és egyben az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő – diákok körében népszerűsítsük a szakkollégiumot. Célunk, hogy egy „hidat” építsünk a program és a roma szakkollégiumok között, elősegítve ezzel a hátrányos helyzetű diákok tanulmányait.
A látogatás mindössze egy óráig tartott, de úgy érzem, annál jóval több és hasznosabb információt tudtunk átadni. Az előadás során Antal István rektor úr bemutatta a kollégiumot, ismertette a hallgatókkal az alappilléreinket. Mesélt sok személyes kudarcról és gátló tényezőről, melyeken át kellett esnie ahhoz, hogy most itt lehessen.

Ezután Bartal Attila a szakkollégium projektmenedzsere osztotta meg velünk a jelentkezési feltételeket, a lehetőségeket, elvárásokat. Ízelítőként egy rövid videóval készült az épületről, a közösségről, programokról, melynek láttán láthatóan mindenkinek felcsillant a szeme. Szerettük volna, ha a diákok élő példán keresztül hallhatnak arról, mi is történik a kollégiumban, és így láthatják, hogy nehéz körülmények közül is lehetséges egyetemre eljutni. Példaként elmeséltem az életutamat: a sokszor nehéz időszakokat és történeteket. Hallhattak tőlem személyes történeteket a kollégiumról, a közösségi életről. Igyekeztem minél motiválóbb lenni, bíztatni őket a továbbtanulásra, és a lehetőségekkel való élésre. A gyerekek ezután többen is személyesen jöttek oda hozzám elérhetőségért és kérdéseket feltenni. Igazán jó érzés volt.
Számomra élmény volt kiállni a diákok elé, és példaként szolgálni, mert ahogy most közülünk sokan álmukban nem gondolják, hogy eljuthatnak az egyetemig, úgy én sem hittem volna. A programsorozat folytatódni fog, célunk hogy országszerte minél több AJTP-s diák értesüljön a szakkollégiumunk adta lehetőségekről.

    Kőszegi Dóra

 

Kategóriák
Csütörtök este Egyéb kategória Eseményeink Évnyitó Hírek

Közös félévkezdés

cimlap-vizeses

Közös félévkezdés

A vizsgaidőszak után a JRSZ-ben is elkezdődött az újabb szorgalmi időszak.
2017. február 16-án megtartottuk a félév első közösségi estjét. Az alkalom egy Hofher József atya által tartott misével kezdődött, melynek a végén az atya megáldotta a kollégiumot és a szakkollégistákat.

A mise után sor került egy hallgatói fórumra, melyen Antal István, a kollégium vezetője a vezetőség néhány tagjával felvázolta e tanulmányi félév programtervezetét, mely igen sűrű lesz.

Lesznek többek között a közösségi esteken kívül tanulmányi hétvégék, különböző készségfejlesztő tréningek, szakkollégiumi tábor, és közös KRSZH rendvény.


Még a fórum ideje alatt bemutatkoztak az új szakkollégisták is, név szerint: Faur Klaudia, a Károli Gáspár Református Egyetem jogász szakos hallgatója, Balog Márk, aki a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán tanul, Cseke Tamás, szintén corvinusos nemzetközi tanulmányok szakos hallgató, Orsós Tamás, aki a Budapesti Metropolitan Egyetem pénzügy-számvitel szakára jár, valamint Farkas József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bűnügyi igazgatási szakos hallgatója.
Az est végül egy jó ízű közös vacsorával zárult.

Oláh Zsolt

Kategóriák
Csütörtök este Eseményeink Hírek

Culture Party

cimlap-vizeses

Culture Party

2016. november 24-én  nemzetközi esten vehettünk részt a Jezsuita Roma Szakkollégiumban. Vendégeink főként az ELTE külföldi hallgatói voltak. A hallgatók a világ számos pontjáról érkeztek, mint például Ghána, Nigéria, Japán,  Etiópia, Indonézia. Azt este egy közös vacsorával kezdődött, majd az előadóteremben folytatódott.

Az est házigazdái Zsigmond Kitti és Antal Szabina szakkollégisták voltak. Csapatjátékok segítségével megismerhettük egymást, sokat tanulhattunk a sokszínű kultúrákról. Végül egy zenés táncházzal zártuk szakkollégiumi oktatónk, Farkas Zsolt segítségével.

dsc_0178

Német, francia, portugál diákokkal beszélgettem személyesen a kollégiumról, valamint a roma kultúráról. Ők többek között politikát, szociológiát hallgatnak. Meséltem nekik a kollégium adta lehetőségekről, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam a rendszerünkkel kapcsolatban. Szerintük a roma értelmiség nevelése példamutató értékű lehet mások számára és segíthet elkerülni a radikális megnyilvánulásokat a romákkal szemben.dsc_0265

Remélem a  kollégium még több hasonló eseményt szervez. Szerintem fontos, hogy ne csak a saját kultúránkkal kapcsolatos programokon vegyünk részt, hanem mások kultúrája megismerésén, az azokkal való párhozamba állítás révén vonjunk le tanulságokat, valamint szélesítsük látókörünket a világ jobb megismerése által. Nem utolsósorban, teremtsünk akár nemzetközi kapcsolatokat is.

Ignácz Valentina

Kategóriák
Csütörtök este Eseményeink Hírek Szabadon választható kurzusok

Romungró a javából

DSC_0040

Romungró a javából

A 2016. november 17-i közösségi esten ellátogatott hozzánk Romano Rácz Sándor. Megosztotta velünk az életútjának fontosabb történéseit, mely igen csak élményekkel teli, és amelyet meg is írt a Cigány sor című szociográfiájában.Volt író, egyetemi oktató, politikus, zenész, mérnök, kőműves, gyári munkás. Elmesélte, hogy fiatal korában szülőhelyén, Nógrád megyében, milyenek voltak a romungró (magyar cigány) közösségek, melyek szinte egyedül őrizték még hagyományaikat és nyelvüket. Pozitív élményként maradt meg számára, hogy a cigányok és nem cigányok milyen harmonikusan éltek egymás mellett, annyira, hogy még a nem cigányok is megtanulták a cigány nyelvet.

dsc_0040

A tanár úr továbbá mesélt iskolai éveiről. Megjárt egy katonai középiskolát, melyet az ’56-os események miatt kellett abbahagynia. Utána elvégezte a kőműves szakmát, majd felekerült Budapestre, ahol dolgozott, és mellette a műszaki főiskolán tanult tovább. Ezekben az években elszakadt otthoni közösségétől. Majd régi nagy vágya teljesült, ugyanis zenész, pontosabban bőgős lett. Ennek köszönhetően beléphetett a pesti muzsikus cigányok közösségébe (ebben szerepet játszott első házassága is), mely visszafordította asszimilációs pályáját, és végleg megerősítette cigány identitását. Nagyon boldogan tekintett vissza erre az időszakra, mely nem tartott sokáig, ugyanis következett a kávéházi cigány zene válsága, mely azóta is tart.

dsc_0009

A rendszerváltáshoz ő is nagy reményeket fűzött, de elmondása szerint csalódnia kellett, ugyanis a romák helyzete nem hogy javult, de még rosszabbá vált. Elmondta, hogy rövid ideig bekapcsolódott a politikába, majd a roma közéletbe isa, ugyanis dolgozott a Phralipe, majd a Magyarországi Roma Parlament szervezetekben.

dsc_0057

1992-től 2004-ig az ELTE Neveléstudományi Tanszékén vezetett egy cigánypedagógiai szakcsoportot, közben újra megnősült, és megírta a Kárpáti cigány-magyar szótár és nyelvtan című művét, melynek elkészítését a kötelességének érezte.Azóta a romákat érintő fontos társadalmi témákkal foglalkozik, melyekről publikálni szokott. Azt is elmondta, hogy most fog majd megjelenni két új műve is.

Nagyon felemelő érzés volt számunkra, hogy egy ilyen ember jött el hozzánk, és mesélt magáról, és így lényegesen többet tudhattunk meg a cigányságról és a cigány értelmiség. szerepéről.

Oláh Zsolt

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-A-M-16-0002 kódszámú pályázata keretében valósult meg.

Kategóriák
Eseményeink Hírek VEKOP

Továbblépés – szakmai workshop

cimlap-vizeses

Továbblépés – szakmai workshop

A Jezsuita Roma Szakkollégium 2016. november 10-én rendezte meg a középiskolásoknak segítő és a felsőoktatásban résztvevő tehetséggondozó programok közötti „hídépítést” célzó szakmai workshopot. Már az előkészítés során tapasztalt érdeklődés mutatta, mennyire hiánypótló az ilyen témájú rendezvény. Intézményünk, mint egy a roma diákokat segítő felsőoktatási tehetséggondozó program, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a szakkollégiumi lehetőségről minél több fiatal tájékozódjon. Ennélfogva nem kétséges, hogy együttműködést szeretnénk kialakítani a középiskolai tehetséggondozó programokkal. A rendezvényről az ország több pontjából is érkeztek megbecsült és szakmailag elismert résztvevők.

dsc_0007dsc_0020dsc_0011

Az eseményt Antal István rektor úr nyitotta meg, majd Sztojka Attila, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője osztotta meg velünk meglátásait a roma tanulók helyzetéről. A délelőtti részben ezt követően három előadást hallgattunk meg, főként a középiskolai oktatási helyzetről. Dr. Kállai Ernő, kollégiumunk oktatója, egykori kisebbségi ombudsman a magyar közoktatás romákat érintő lehetőségeiről számolt be.

dsc_0024 dsc_0042 dsc_0056

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kutatási, elemzési és értékelési igazgatója, Sinka Edit felvázolta a tehetség viszontagságos útját az egyetemig-főiskoláig. A segítségnyújtásban az egyik legmeghatározóbb tényező hazánkban az Arany János Tehetséggondozó Program. Erről személyes tapasztalatokat, információkat tudhattunk meg Ringhofer Ervintől, az AJTP programgazdájától. Ezek után „továbbléptünk” a felsőoktatás területére. Felmerül a kérdés, hogy milyen segítséget kaphat egy hátrányos helyzetű egyetemista tanulmányai kezdetén. A hallgatói önkormányzatok (HÖOK) mentorprogramja éppen ebben igyekszik informális, illetve szakmai segítséget nyújtani. Kiss Edina, a kezdeményezés vezetője személyesen mondta el nekünk, milyen lehetőségek illetve problémák keresztezik ennek az útját. A workshopot vendégül látó JRSZ a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tagja. A KRSZH elnöke, Laborczi Géza, egyben az Evangélikus Roma Szakkollégium fenntartói képviselője elmondása szerint jó úton haladunk a hálózat kiépítésében, mely további bővítéseket, illetve fejlesztéseket tervez. Mivel a nap célcsoportjai a diákok voltak, így kihagyhatatlan volt, hogy meghallgassunk egy diákot is a témában. Bogdán Eszter, első éves szakkollégistánk, korábbi AJTP-s diák mondta el, hogy mennyi mindent köszönhet a programnak, és hogy talán anélkül most nem is állhatna itt. A nap folyamán én voltam a felvezető, így magam is hozzá tudtam járulni a konferencia sikerességéhez.

dsc_0076dsc_0087A délelőtti programok lezárta után sor került az ebédre, illetve az érdeklődőknek lehetőségük volt az intézmény bejárására is. A délután két szekcióra volt osztva, melyet ki-ki szabadon választhatott. Az egyik csoport betekintést kapott a JRSZ „HR managementjébe”:  Goda-Markó Orsolya tanulmányi vezető a tanulmányi rendszert mutatta be, Tóth Zoltán tréner az Assessment Center-t, melyet a szakkollégium sikerrel alkalmaz felvételi eljárásként. Jómagam felsőoktatásban tanuló diák vagyok, így engem jobban érdekelt a másik szekció, mely ezt a témát érintette. A beszélgetést, mely nagyon kötetlenre és közvetlenre sikeredett, Antal István rektor úr vezette. A résztvevőket nagyon érdekelte a jelenlévő kollégisták véleménye egy-egy őket érintő témában.

A konferenciának délután 4 óra körül értünk a végére, mely után úgy gondolom, mindenki valamivel gazdagabban térhetett haza. Reménykedünk, hogy a workshop elindított valami pozitív folyamatot! Köszönjük szépen minden kedves résztvevőnek!

Kőszegi Dóra

a Jezsuita Roma Szakkollégium diákja

Kategóriák
Csütörtök este Eseményeink Hírek Közösségünk

DB választás

cimlap-vizeses

DB választás

Október 13-án diákbizottsági elnököt és tagokat választottunk a Jezsuita Roma Szakkollégiumban

A szakkollégiumi létünk fontos eleme az önkormányzatiság, amelyet többek között a diákbizottságon keresztül tudunk érvényre juttatni. Idén is sor került a bizottság megválasztására, mely jelöléssel kezdődött. Első körben online lehetett  jelölni. A  lista a szakkollégium hallgatóiból állt. Ha egy jelölt legalább 3 szavazatot kapott, akkor bekerült a választhatók közé.

dsc_0040

Csütörtök este 3 hallgató  jutott tovább: Bogdán Mária Eszter, Oláh Zsolt és Farkas András. 20 szavazó polgárra lett bízva a döntés, hogy ki legyen az elnök. A szavazás nagyon szoros volt. Ugyanis 11 szavazatot kapott Oláh Zsolt és Farkas András is. Mivel Oláh Zsolt úgy döntött, hogy nem tudná vállalni az elnöki hivatást, így nem került sor második fordulóra.

dsc_0056 dsc_0049

Végezetül, 11 szavazattal, Farkas András lett az  új diákbizottsági elnök, akinek egy szemeszterre szól a mandátuma. Valamint Bogdán Mária Eszter és Oláh Zsolt a Diákbizottság tagjai. Az új tagoknak ünnepélyes esküt kellett tenniük, hogy vállalnak minden elhivatottságot a közösség érdekében. Reméljük, hogy ötleteikkel felpezsdítik a kollégium közösségi életét, valamint képviselik a hallgatóságot, az érdekeinket.

            Ignácz Valentina

Kategóriák
Csütörtök este Eseményeink Hírek

Chacho Rom

cimlap-vizeses

Chacho Rom

A 2016. október 20-i közösségi esten ellátogatott hozzánk Nagy Gusztáv, író, költő, műfordító, és cigány nyelvtanár, aki megosztotta velünk igen mozgalmas életútjának fontosabb történéseit.

Guszti egy békés megyei tradicionális oláh cigány családban nőtt fel, így mesélt a hagyományokról, szokásokról, valamint arról, hogy a szüleinek a generációja jóformán még csak cigány nyelven beszélt.  Iskolai éveiről és első házasságáról is beszélt, valamint arról, hogy ezután miként ismerkedett meg Choli Daróczi Józseffel, és a ’70-es években kibontakozó roma mozgalom tagjaival. Szívesen emlékezett rájuk. Guszti már 1970-ben publikált egy mesét a Rom Som nevű újságban.  dsc_0001

1983-ban Budapestre költözött, és 1986-ban megalapították az első cigány nyelvű újságot, a Romano Nyevipét, ahol egészen 1992-ig dolgozott. Erre az időszakra nagyon boldogan tekintett vissza. Azt is megemlítette, hogy ezen időszak alatt tanult a legtöbbet, valósággal falta a könyveket. Főként Shakespeare-t és Madáchot olvasott, Az ember tragédiáját le is fordította lovári nyelvre.

dsc_0007dsc_0028

1994-től elkezdett dolgozni a Kalyi Jag Szakközépiskolában, a Wesley János Lelkészképző Főiskolán, és a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai  Főiskolán cigány nyelv tanárként, s közben versesköteteket adott ki.

Guszti jelenleg nálunk, a JRSZ-ben is tanítja a cigány nyelvet. Véleménye szerint attól lesz valaki cigány, hogy annak érzi magát, és ehhez érzelmi kapcsolatok is társulnak. Továbbá szerinte a fiatalabb cigányoknak meg kell ismerniük az idősebb cigányokat, hogy így megtanulják e nép kultúráját, mely alapján igazi cigányokká válhatnak.

Oláh Zsolt

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-A-M-16-0002 kódszámú pályázata keretében valósult meg.

Kategóriák
Csütörtök este Eseményeink Hírek

Korrektség és hitelesség

cimlap-vizeses

Korrektség és hitelesség

Nagyon érdekes előadásban volt részünk október 6-án: Rácz Tibor, a HVG újság oknyomozója volt a vendégünk a Jezsuita Roma Szakkollégiumban. Elsőként családi hátteréről mesélt. Mint megtudhattuk tőle, nem volt számára egyszerű a pályakezdés. „Szerény sorú roma családból származom, a szüleimnek nagyon fontos volt, hogy támogassanak és az legyek, ami szeretnék. Amit ők nem kaptak meg, azt mi a testvéreimmel mind megkaptuk.” Pécsett, a Kommunikációs Média Tudományegyetemen tanult, majd gyakornoki munkát végzett a Tolnai Napilapnál, ahol szinte egyből el is tudott helyezkedni újságíróként.

dsc_0025

A Roma Újságíró Program keretében, 2012-ben elnyertegy ösztöndíjat. Ezáltal bekerült a HVG szerkesztőségbe gyakornokként, és két hónap után már le is szerződtek vele, ugyanis annyira meg voltak elégedve a munkájával. „Az újságírás lényege a gondolkodás, legalábbis a HVG-nél ez nagyon fontos. Mivel oknyomozó vagyok, ezért nagyon alaposan át kell tekintenem egy ügyet. Kutatni, összefüggéseket keresni, kárörvendőnek kell lenni. Ugyanakkor fontos a hitelesség és a megbízhatóság. Okosnak kell lenni nagyon, tudni kell kapcsolatokat építeni, hiszen az információk 85% -át kapcsolatok nélkül úgy kellene kikaparni.”

Mivel a gazdaság és a politika kapcsolatára, legfőképpen a korrupcióra specializálódott, számolnia kell azzal is, hogy egyes cikkek után atrocitások érik. „Többször bepereltek már, egyszer vesztettem is. Ugyanis a magyar sajtótörvény nagyon rossz fordulatokat használ. Értek már fenyegetések is, követtek több alkalommal”.

dsc_0002

Ma az újságíróknak Magyarországon elég alacsony atársadalmi megbecsülésük..  Előbb leköpnek egy újságírót, mint egy politikust. Több sztereotípia is él irányukban. Az emberek nem értik, miért csinálja. „Mazochista vagyok, konkrétan. A sztereotípiák mindenhol felmerülnek, ez csak azon múlik, hogy magadra veszed-e. Egy jó újságírónak alapvetően 2 fő szempontja van: a korrektség és a hitelesség. Magával szemben az embernek korrektnek kell lenni. Minőségi elvárásaim vannak, nem adok ki a kezem alól olyan munkát, amire azt mondanám én magam is, hogy rossz. A másik pedig, hogy mindig meg kell maradni a tényeknél.”

dsc_0006

Tibor nemzetközileg is ütötte a mércét. 2015-ben elnyert egy ösztöndíjat, Németországban töltött több hónapot vendég újságíróként egy helyi lapnál.  Jelenleg e német napilapnál magyarországi tudósító.

Előadónk azt vallja, a mai társadalomban nehéz lépéseket tenni, fontos, hogy legyen mellettünk egy erős közösség, és ugyanakkor önmagunk hite. Tiborral teljesen egyetértek: „Alulról érkező kezdeményezésekben hiszek. Érdekeink vannak, ki kell magunkért állni, képviselni.  Fontos a társadalmi felelősség vállalás, a rendszer a miénk, akkor is, ha ránk erőltették.”

                                               Ignácz Valentina

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-A-M-16-0002 kódszámú pályázata keretében valósult meg.

Kategóriák
Csütörtök este Eseményeink Hírek

Egy befogadóbb világért

cimlap-vizeses

Egy befogadóbb világért

A legutóbbi, október 13-i közösségi estünk alkalmával újra, immáron a kollégiumunkban találkoztunk az UCCU alapítvány képviselőivel! Ezzel lehetőségünk nyílt a múltkori „nyóckeres sétánk” folytatására, melyet az alapítvány egy önkéntese tartott. Mint ahogy a séta célja  is – mely az UCCU egyik alprogramja – az integráció segítése a „sötétzugok” megismertetése által, úgy az alapítvány szélesebb körű küldetése is az előítéletek csökkentése az informális-megismertető oktatás segítségével. Ahogy Varga Attila, az UCCU tősgyökeres önkéntese, aki a sétát is vezette, mondja : „ Az UCCU alapítvány épít és rombol is egyben. Építi az elfogadást, és rombolja az előítéleteket”. A találkozónkon az alapítványtól négyen is megtiszteltek bennünket, köztük a vezető Kissné Szénási Szilvia, illetve három elkötelezett önkéntes, az előbbiekben említett Attila, Ignácz Andi és Kőszegi Márió. Látogatásuk, úgy vélem, mindenképp fontos és hasznos volt, hiszen valamilyen szinten egy célunk és küldetésünk van, ismernünk kell egymást! Magunkénak érezhetjük az UCCU honlapján található mottót, mely így szól: „Célunk, hogy csökkentsük a társadalomban a romákkal kapcsolatos tévhiteket és előítéleteket, hogy mindannyian egy befogadóbb és nyitottabb világban élhessünk”. A beszélgetésen Szilvi is erről informált bennünket, hogy hol, mikor, milyen módszerekkel igyekeznek ezt megtenni. A legfőbb eszközük az iskolákban önkéntesek bevonásával tartott 2-3 órás foglalkozások, melyek alatt igyekeznek minél több információt átadni, illetve viták által gondolatot ébreszteni. Az alapítványnak nagy szüksége van folyamatosan tevékenykedő önkéntesekre, hiszen csak így tudnak hatékonyan működni. Nem titkolt céljuk volt, hogy a mi értelmiségi közösségünkből is legyen önkéntesek, hiszen a vállalás egyik feltétele a roma származás márcsak a hitelesség miatt is. Annak meg persze csak örülnek, ha egyetemista diákként megyünk oda. Személy szerint teljes elismerésem a munkájuk és kitartásuk iránt. Úgy gondolom, jó vonalon és jó irányba haladnak a küldetésük megvalósításához. Minden egyes iskola meglátogatásával, minden új önkéntes bevonásával tesznek valamit a megismerés és elfogadás érdekében. Gratulálunk az alapítványnak az eddig elért eredményeihez és sok sikert kívánunk nekik további tevékenységeikhez! Kollégiumunk diákjait pedig buzdítjuk arra, hogy lehetőségük szerint váljanak ők is UCCU önkéntessé!

Kőszegi Dóra

A program a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-A-M-16-0002 kódszámú pályázata keretében valósult meg.